Бізнес план колекторського агентства

Бізнес план колекторського агентства
Бізнес план колекторського агентства
Бізнес план колекторського агентства

Економічна і соціальна ситуація в країні нестабільна. В связи с этим проблема невыполнения гражданами и организациями своих финансовых обязательств постоянно усугубляется. На цьому тлі з кожним днем ​​зростає галузь колекторської діяльності -професійні збирачі затребувані приватними особами і підприємствами різного масштабу.

Нестабільна економічна обстановка проте сприятлива для відкриття колекторського агентства. Головна перевага таких організацій складається в знанні законів і їх коректному застосуванні. В цьому і є заковика і унікальність такого молодого, але досить прибуткового бізнесу.

особливості проекту

Проект по созданию и развитию предусматривает предоставление услуг по содействию в возврате просроченных задолженностей физических лиц или организаций, а также консультативной деятельности. В связи с особенностями и серьезными законодательными ограничениями, касающимися этого вида деятельности, робота колекторського агентства повністю буде регулюватися спеціалізованим Федеральним законом № 230 (HTTP://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200497/).

Головні цілі, які ставляться перед новим суб'єктом бізнесу:

 • удовлетворение потребностей выбранного сегмента рынка – предоставление услуг по поиску и работе с должниками, викупу неблагополучних кредитів і консультативній роботі в питаннях кредитування;
 • – створення високорентабельного підприємства;
 • получение стабильного и высокого дохода в течение обозначенного двухлетного периода действия проекта.

Цель данного плана – определить экономическую эффективность обозначенного проекта, целесообразность его открытия и ориентировочный масштаб бизнеса. Здесь же проводятся подробные финансовые расчеты затрат на создание бизнеса и прогноз будущей прибыли, а также рентабельности подобного агентства. У плані аналізуються всі існуючі ризики і можливі несприятливі фактори.

Услуги и целевая аудитория

Послуги колекторного агентства повинні бути різноплановими. Вони полягають в наданні допомоги не тільки юридичним (банкам, кредитним організаціям), але і фізичним особам.

Таким чином, основні групи клієнтів колекторів наступні:

 • – банки;
 • – комерційні організації;
 • – фізичні особи.

Стосовно до банківських структур коллекторное агентство може запропонувати аналіз фінансової ситуації боржника, допомога в пошуку боржника та в роз'ясненні ситуації. Агентство може також допомогти в оформленні документації, пов'язаної з цивільним судочинством і кримінальним провадженням. Завдання агентства полягатиме в пошуку боржників, веденні документації, і співпраці з силовими органами.

Другий вектор діяльності - робота з комерційними організаціями. Послуги колекторного агентства будуть полягати в складанні і веденні документації, пов'язаної з ситуацією банкрутства. Можуть проводитися і різні консультації, експертизи та оцінки майна. Питання про судовий втручанні теж може допомогти вирішити колекторське агентство.

Коли до послуг агентства вдаються фізичні особи, агентство в зависимости от ситуации содействует в вопросах поиска должника, проведении разъяснительных работ с должником, и возврата долга. Може мати місце також консультація про судовий втручанні.

Таким чином, спектр послуг майбутнього агентства можна визначити таким чином. Основний напрямок діяльності - викуп непогашених кредитів у банків та інших кредитних організацій за невеликий відсоток (до 10%). Для цього з банком укладають договір про переуступку боргу на обговорених умовах. Другий вид проведеної колекторськими агентствами роботи - співпраця з кредитними структурами. Мета такої спільної роботи -домогтися виплати боржниками покладених коштів. При кожної успішної операції агентство отримує винагороду в розмірі 25 - 30% від суми боргу.

методи роботи, якими керуються колектори під час виконання однієї з основних завдань - стягнення проблемних заборгованостей, стандартний:

 • – отримання замовлення;
 • – налагодження контакту з боржником і спроба переконати добровільно і в мінімальні терміни повернути належні кошти. Если неплательщик идет на диалог – разработка оптимального плана возврата средств (розстрочка, составления графика платежей;
 • если должник не идет на диалог, переходят к воздействию иными способами в соответствии с разработанной специалистами методикой общения с клиентами и законодательными нормами;
 • если и предыдущие меры не возымели действие, прибегают к крайним мерам. По закону – это отправление писем с предупреждениями и визиты на дом. Все эти меры должны быть согласованы с нормами закона.

Действуя исключительно в рамках закона, специалисты в основном используют метод переписки с должниками. По адресу задолжавших лиц направляют уведомления с подробной информацией о состоянии их долга.

Додаткові послуги, которые может предоставлять агентство:

 • представлять интересы кредитора в суде, исполнительной службе и правоохранительных органах;
 • консультирование по любым вопросам, касающимся вопросов кредитования;
 • повышение финансовой и правовой грамотности граждан;
 • обучение специалистов данного направления: проведение семинаров и курсов.

Основные доходные статьи проекта – все же выкуп неблагополучных кредитов и работа с должниками. Именно на этой деятельности необходимо сделать ставку.

Об особенностях работы коллекторов – у відеоролику:

Етапи відкриття бізнесу

етапи умови виконання Термін виконання
Головна проекту 1 - 2 рік
Висновок інвестиційного договору 1 місяць проекту перші 30 банківських днів
Отримання кредитних коштів Наявність обов'язкового пакета документів 1 місяць
Внесення в держреєстр, постановка на облік в адміністративних і податкових органах Ув'язнений інвестиційний договір від 1 до 30 календарних днів
вибір місця розташування, підготовка документації попередні роботи 1 місяць
Купівля обладнання Висновок інвестиційного договору До 30 календарних днів
Встановлення обладнання Отримання інвестиційних коштів До 30 календарних днів
найм співробітників Виробнича діяльність До 30 календарних днів
Навчання персоналу Закінчення етапу організації виробничого процесу До 30 днів
Маркетинговая кампания 30 календарних днів До 360 календарних днів
закінчення проекту 12 - 24 місяців

Следует более подробно рассмотреть каждый из этапов, определить ключевые аспекты.

Офис: помещение и оборудование

Как и любое агентство, рассчитанное на работу со статусными партнерами, офис должен выглядеть презентабельно. Иногда на первом этапе своего развития коллекторские агентства работают преимущественно в телефонном или онлайн-режиме, встречаясь с клиентами преимущественно на нейтральной территории. В этом случае в первый год деятельности можно сэкономить на офисе, арендовав минимальное помещение, обеспеченное только рабочими местами для всех сотрудников, закупив оборудование и проведя интернет и телефонную связь. В таком случае для 2 - 3 коллекторов и руководителя достаточно офиса площадью в 20 кв.м без каких-либо дополнительных условий. Располагаться такое агентство может в любом районе города – территориальная привязка к центру не обязательна.

Если в планах – открытие добротного офиса, в котором можно принимать посетителей, лучше позаботиться прежде всего об удобном районе расположения. Обычно это престижный деловой район. Именно там сконцентрированы банки, другие финансовые организации и предприятия. Так как коллекторских агентств в крупных городах немало, большинство потенциальных клиентов будут обращаться в ближайшие агентства.

Для подготовки офиса к открытию зачастую понадобится небольшой или капитальный ремонт, закупка мебели, компьютера для каждого сотрудника. Потребуется также офисная техника – сканер, принтер, копировальный аппарат, стационарный телефон и интернет. Желательно сразу оборудовать небольшую приемную со стойкой рецепции, где администратор и секретарь будет встречать посетителей и координировать работу всей структуры.

персонал

Подбор персонала – очень сложный и ответственный шаг. В первую очередь это связано с репутацией взыскателей, действующей в нашей стране. Сотрудники должны быть знатоками своего дела и владеть многими дисциплинами, ведь им предстоит нелёгкая работа. Все профильные специалисты должны иметь хорошую юридическую базу, а также владеть азами психологии и социологии, чтобы уметь тонко чувствовать своих клиентов и знать, на чем акцентировать внимание. Желательно и наличие экономического образования или владение банковским делом. Важна и хорошая финансовая мотивация. В соответствии с этим важно разработать достаточную схему оплаты труда.

На першому етапі, крім засновника, которому отводится руководящая роль, достаточно иметь в штате только 2 - 4 коллекторов. Затем желательно нанять менеджера по работе с клиентами и другой административный персонал. После того как компания будет расширена, обязательно нужно нанять бухгалтера. Вначале эту функцию может выполнять учредитель, совмещая также позицию руководителя и менеджера. Понадобится и сотрудник для уборки помещения, иногда – еще и охранник. Отдельно нанимать специалиста по рекламе и продвижению не имеет смысла. Эти задачи можно доверить внештатному специалисту или обучиться этому делу самостоятельно. Всем сотрудникам нужно обеспечить высокий уровень дохода и хорошую мотивацию. Это поможет собрать и удержать в штате действительно компетентных и добросовестных специалистов.

Пример работы коллектора – в відео:

Регистрация и документы

Заниматься коллекторской деятельностью может не любой желающий. Существует специальные нормативные документы, регулирующие этот вопрос и диктующие условия, которым должен отвечать как рядовой взыскатель, так и учредитель бизнеса.

Любой, кто планирует заниматься коллекторской деятельностью, должен отвечать таким требованиям:

 • иметь гражданство России;
 • иметь высшее образование по экономическому или финансовому профилю;
 • пройти программу подготовки коллекторов, по которой сдать теоретический экзамен.

Для штата начинающего агентства достаточно 3 фахівців. При увеличении количества заказов можно расширять штат и к окончанию второго года проекта увеличить его вдвое. При этом стоит учитывать, что каждый такой специалист должен отвечать существующим требованиям и иметь разрешение заниматься взыскательной деятельностью.

Согласно закону ФЗ № 230, агентство имеет право заниматься взыскательной деятельностью, только если оно зарегистрировано в специальном реестре, а также выполняет несколько требования:

 • имеет собственный сайт, на котором указаны лицензия, все реквизиты предприятия и контактные номера телефонов;
 • минимальный порог активов в размере 10 мільйонів рублів;
 • наличие страховки ответственности в сумме от 10 мільйонів рублів.

Само предприятие должно быть зарегистрировано как ООО. Форма ИП в этом случае не рекомендуется, так как юридическое лицо вызывает большее доверие потенциальных клиентов и в большей степени отвечает требованиям специализированного закона.

Для создания ООО понадобится заполнить установленную регистрационную форму. В ней указываются основные данные о будущем предприятии, включая вид его деятельности и подробные сведения об учредителях. Подбирая вид деятельности, нужно обратиться к актуальному классификатору ОКВЭД (HTTP://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/11a3bc280471b0b5cb33883a15342d67aae01273/).

В конкретном случае код будет 82.91 («Деятельность агентств по сбору платежей»). При оказании консультативных и прочих услуг, которые могут не входить в этот перечень, следует подобрать другие, вспомогательные коды.

Пакет учредительных документов ООО, который подается вместе с заявлением, включає:

 • устав;
 • – рішення про створення ТОВ;
 • решение о назначении руководителя;
 • протокол собрания учредителей (если учредителей более одного);
 • при необходимости некоторые другие документы.

К заявлению также прикладывают личные документы всех учредителей, подтверждение права пользования помещением и разрешения от пожарной и санитарной служб. Процесс регистрации юридического лица занимает до 14 днів.

Перед открытием агентства необходимо изучить профильные нормативные документы:

Федеральний закон від 03.07.2016 N 230

Федеральний закон від 08.02.1998 N 14-ФЗ Про ТОВ

Поиск клиентов. Маркетинговая кампания

Прежде чем начать поиск клиентов, нужно проанализировать характер и состав целевой аудитории. Прежде всего агентство будут интересовать банки и небанковские кредитные структуры, желающие вернуть хотя бы часть средств, которые не выплачивают недобросовестные должники.

Методы маркетинговой кампании коллекторского агентства существенно отличаются от других видов бизнеса. Здесь практически не работают уличная реклама, раздача листовок и другие способы, рассчитанные на массовую аудиторию. Чтобы привлечь к сотрудничеству крупные организации, желательно иметь хороший рабочий сайт, сообщающий потенциальным клиентам обо всех преимуществах и достаточно оптимизированный для поисковых запросов.

Обращение непосредственно к потенциальным клиентам – еще один действенный метод. Предложения о сотрудничестве можно направлять непосредственно по адресу банков, кредитных организаций и других представителей целевой аудитории.

Дополнительные методы популяризации коллекторского агентства:

 • проведение бесплатных консультаций для населения и организаций;
 • рассылка предложений о сотрудничестве банка и другим финансовым организациям;
 • проведение курсов повышения квалификации для представителей этого вида деятельности;
 • проведение семинаров – как для должников, так и для кредиторов.

Создание хорошей репутации на рынке – один из наиболее эффективных методов популяризации своих услуг на рынке. Если действующие клиенты довольны предоставляемыми услугами, они будут рекомендовать агентство. Поэтому компетенции сотрудников и качеству услуг нужно уделять большое внимание.

фінанси

Стоит начать с основных расходов, присущих любому бизнесу. витрати, связанные с регистрацией бизнеса, оплатой юридических услуг, арендой помещения, закупкой необходимой техники и программного обеспечения, стоит учесть сразу.

Не на последнем месте в плане будет и реклама агентства. Коллекторские агентства не настолько распространены в нашей стране; а если о них и знают, то не всегда рискуют отдать немалые деньги за такие услуги (обычно около 25% от возвращённого долга выделяют на услуги взыскателей). Хорошая реклама обеспечит уверенный старт и более быструю окупаемость вложений.

 1. Минимальный и примерный расчет финансовых показателей на краткосрочную перспективу в 12 месяцев включает такие пункты:
 2. Суммарные заказы — 30 млн. руб.
 3. Вознаграждения агентства (при среднем показателе 30%) - 9 млн. руб.
 4. Первоначальные затраты – 1 млн. 713 тис. руб.
 5. Издержки на заработную плату – 1 млн. 800 тис. руб.
 6. Издержки на содержание агентства – 480 тис. руб.
 7. Уплата налогов – 540 тис. руб.
 8. Прочие затраты — 100 тис. руб.
 9. Чистая прибыль – 4 млн. 367 тис. руб.
 10. Чистая рентабельность за год- 48,5%.

Точный показатель рентабельности организации такого типа может быть достаточно сложно рассчитать. Це пов'язано з тим, что коллекторские агентства относятся к предприятиям консалтингового типа, что означает, что они не производят товар, а лишь предоставляют услуги нематериального характера. С другой стороны любая компания, выполняющая услуги консалтингового характера, обладает меньшей себестоимостью, что позволяет при грамотном подходе максимально сократить срок окупаемости и сводит к минимуму регулярные затраты на развитие и поддержание бизнеса.

Применительно к рассматриваемому двухлетнему периоду создания и развития бизнеса можно составить такие финансовые выводы:

 • финансирование будет осуществляться за счет получения коммерческого кредита в сумме 9 мільйонів рублів. Дополнительно предполагается использование собственных средств учредителя;
 • – процентна ставка по кредиту - 17,5 % с перспективой снижения;
 • выплаты по кредиту будут начаты с первого месяца работы компании. Таким чином, общая сумма уплаченных процентов, которые составят доход инвестора, составят примерно 65 тисяч рублів;
 • ориентировочный срок окупаемости с учетом дисконтирования – 2 року, с момента начала проекта – 12 - 16 місяців;
 • общий экономический эффект проектасвыше 13 мільйонів рублів.

Прогноз структуры доходов выполняется на основании таких факторов:

 • анализ уровня спроса среди потребителей коллекторских услуг;
 • анализ данного сегмента рынка;
 • общие выводы о состоянии рынка коллекторских услуг на 2018 год и ближайшие перспективы.

При этом во внимание берется самый низкий порог рентабельности. На данном этапе, по данным аналитиков, прирост объемов реализации и потребления услуг в этой отрасли находится на уровне 5 - 12%. Если такая динамика сохранится, на протяжении первого года работы объем реализации достигнет более 40 миллионов рублей с перспективой к повышению.

Если рассмотреть финансовую часть более подробно, анализ будет включат такие показатели расходов в соответствии с основными периодами развития бизнеса:

Стаття витрат 1 місяць, руб. 1 рік разові витрати Разом в рік
Купівля або оренда приміщення (от 50кв.м) 1 500 000 1 500 000
Купівля обладнання 2 500 30 000 30 000
Реєстрація, получение разрешительных документов 50 000 50 000
Покупка компьютерного оборудования, офисной техники 270 000 270 000
сайт, хостинг, приобретение скриптов 120 000 120 000
Рекламные затраты 50 000 600 000 100 000 600 000
Заробітня плата До 1 000 000 12 000 000 12 000 000
податки від 560 000 6 730 000 6 700 000
Непередбачені витрати 700 000 700 000
всього 2 000 000 33 000 000 7 800 000 40 500 000

Никаких специальных налогов брокерское агентство уплачивать не будет. Налоговая отчетность, которую ежегодно по истечении финансового года предприятие будет подавать в ФНС, включає:

Найменування база період Податкова ставка
Податок на прибуток отриманий прибуток 1 місяць 20%
NDS Додана вартість 1 місяць 18%
Податок на майно вартість майна За встановленим графіком 2,2%
Податок на прибуток Фонд оплати праці 1 місяць 13%
Соціальні відрахування Фонд оплати праці 1 місяць 30%

Чтобы точно рассчитать доход предприятия, необходимо составить примерный прайс-лист на услуги будущей организации. Ценовая политика будет примерно следующей:

Вид послуги вартість
Юридична експертиза 1 500 для 1 лист документа
Консультация, составление письменного заключения 5 000
Составление договора від 2 000
Представительство интересов в суде (в зависимости от особенностей дела и сложности) 15 000 - 35 000
Консультации по вопросам взыскания безкоштовно
Сбор и анализ информации о должнике для физ. осіб від 10 000
Сбор и анализ информации о должнике для юр. осіб від 15 000
Составление претензионного письма 7 000
Исполнительное производство 20 000 + від 5% от суммы взыскания
Полный комплекс услуг по взысканию задолженности для физ. Лиц 5 - 45 % от взысканной суммы
Полный комплекс услуг по взысканию задолженности для юр. Лиц 10 - 50% от взысканной суммы
Изучение благонадежности и кредитоспособности партнеров, клиентов и других лиц или организаций від 5 000

Основные риски

Быстрому продвижению и финансовому успеху могут помешать такие характерные риски:

 • нестабильность этого сектора, отсутствие полноценной законодательной базы;
 • отсутствие доверия среди целевой аудитории, негативная репутация коллекторов в целом;
 • большое значение имеет правильно подобранный штат: наличие высококвалифицированных специалистов, которые работают в соответствии с положениями законодательства, будет способствовать успеху;
 • высокий уровень конкуренции.

Обойти перечисленные риски несложно. Чтобы избежать давления конкуренции, нужно внимательно отнестись к изучению рынка и найти свободную нишу. Риск недоверия граждан и организаций также можно снизить до минимума: необходимо создать положительный имидж своей компании, используя для этого грамотные маркетинговые ходы и хорошо продуманную рекламу.

Риск существования коллекторского агентства зависит только от некорректного подбора персонала и некачественной рекламной кампании. Ведь именно они являются преградой качественному и информативному сервису. Новая компания должна проявить себя как такая, которая действует исключительно законными и безопасными методами. А миф о физических расправах с должниками должен быть заменён на реальность высококачественной аналитики и скоринга, которые проводится в кратчайшие сроки. Именно скоринг дает возможность быстро и верно анализировать ситуацию фирмы или физического лица, дать профессиональную оценку и вероятность возврата позаимствованных средств.

Все перечисленные нюансы требуют специальных навыков и определенных личностных качеств. Поэтому в новую компанию планируется набирать не бывших силовиков, а прежде всего специалистов в сфере экономики, финансов и психологии.

Один из способов избежать значительных финансовых затрат и, отже, ризиків, – открыть небольшую структуру с минимальными стартовыми инвестициями. так, регистрация ООО без посредников обойдется немногим более 10 тисяч рублів. Оборудовав минимальный офис и наняв всего 1 - 2 співробітників, можно сократить стартовые инвестиции до минимума.

Если подытожить все положения плана, коллекторское агентство представляет собой высокорискованный, но востребованный и быстроокупаемый бизнес. Эта отрасль деятельности активно развивается, но по причине недостаточной информативности в обществе считается малопрестижной и небезопасной. Обеспечив законную регистрацию компании и наполнив ее штат высококвалифицированными специалистами, можно добиться высоких результатов и выйти на самоокупаемость в течение первого года работы.

О правовом статусе коллекторской деятельности – в відео:

сподобалася стаття? Тут можна поділитися з друзями в соц. мережах і оцінити цей запис “Бізнес план колекторського агентства”:

Оцініть запис:
Завантаження ...
Меню