Припинення членства у виробничому кооперативі
Припинення членства у виробничому кооперативі

Громадяни можуть не тільки об'єднуватися у виробничі кооперативи або комерційні організації, але і виходити з них при певних обставинах. Прекращение

Майно виробничого кооперативу
Майно виробничого кооперативу

Участь в кооперативному об'єднанні передбачає спільну працю для підвищення матеріального добробуту. Финансовая база на этапе становления создается за счет денежных

Перетворення виробничого кооперативу
Перетворення виробничого кооперативу

Великі обсяги виробництва, диверсифікація напрямків, нарощування оборотних коштів і складна система управління - це рівень середнього і великого бізнесу. Здесь

Основні положення про некомерційні корпоративних організаціях
Основні положення про некомерційні корпоративних організаціях

Метою утворення юридичних осіб далеко не завжди є підприємництво. Для вирішення соціально значущих завдань у галузі культури, науки або управління,…

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства

Наявність капіталу є необхідною і достатньою умовою для створення і подальшого функціонування підприємства. Грамотное управление уставным капиталом АО обеспечивает высокий

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Об'єднання власних капіталів засновників дозволяє створити підприємства, почати комерційну діяльність і забезпечити мінімальний рівень відповідальності по кредитах. Дальнейшее расширение бизнеса

Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства
Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства

Сучасна економіка характеризується високою швидкістю зміни бізнес процесів, і чергуванням періодів підйому і спаду. У подібних умовах можливість використання організаційних,…

Створення виробничого кооперативу
Створення виробничого кооперативу

Виробничий кооператив (PK) - об'єднання громадян для спільної господарської діяльності. Основна мета створення виробничого кооперативу - отримання прибутку. Отношения участников

Поняття виробничого кооперативу
Поняття виробничого кооперативу

Історія розвитку підприємництва нерозривно пов'язана з боротьбою людства за рівні права і соціальну справедливість. Возникновение и развитие объединений и связанное

Обмеження на виплату дивідендів
Обмеження на виплату дивідендів

Ключові показники ефективного управління та економічної стійкості компанії - розмір і своєчасність виплати дивідендів по акціях. Обмеження на виплату дивідендів…

Збільшення статутного капіталу АТ
Збільшення статутного капіталу АТ

Ефективність роботи комерційної структури і її здатність нести відповідальність перед кредиторами визначається розміром її капіталу. Увеличение уставного капитала АО –

Акціонерне товариство
Акціонерне товариство

Для побудови великого бізнесу з розгалуженою структурою потрібен час. Один из способов решения проблемы – объединение капитала и производственных мощностей

Правове становище акціонерних товариств
Правове становище акціонерних товариств

Чим вище рівень розвитку суспільства, тим складніші організаційно-правові форми використовує бізнес. Однією з них є АТ. Правовое положение акционерных

Зменшення статутного капіталу АТ
Зменшення статутного капіталу АТ

Ведення господарської діяльності неможливе без застосування різних фінансових інструментів. Одним из способов развития бизнеса является увеличение или уменьшение уставного капитала

Меню