Бізнес план магазину одягу

Бізнес план магазину одягу
Бізнес план магазину одягу
Бізнес план магазину одягу

Яку інформацію повинен містити в собі бізнес план магазину одягу

Резюме бізнес плану по відкриттю магазина одягу

Даний проект - це план створення приватного підприємства з організації бізнес плану магазину одягу за 24 місяці. Насамперед, перерахуємо ключові пункти процесу створення бізнес плану запуску магазину одягу. В першу чергу виникає Ідея проекту, і Цілі проекту, такі як:
 1. Створення підприємства з високим рівнем рентабельності.
 2. Отримання прибутку законним способом, із зазначенням юридичної адреси, паспортних даних керівника та засновника проекту, даних про співробітників.
 3. Задоволення попиту споживачів на заповнення ніші реалізації одягу і аксесуарів, в залежності від обраної ніші.
 4. характер підприємства: підприємство по реалізації одягу і аксесуарів, в залежності від обраної ніші.
 5. Надання можливості і покрити споживчий попит.
 6. Пошук і укладення договорів з інвесторами.
 7. Вартість проекту: 3 150 000 рублів.
 8. фінансування проекту: Здійснюється шляхом отримання комерційного кредиту в розмірі 3 150 000 рублів.
 9. Для реалізації проекту підприємству необхідно взяти кредит в розмірі рублів на 24 розрахункових місяців з нормою дисконту 14%.
 10. терміни окупності: 2 року.
 11. Дохід інвестора складе складе 214 620 рублів.
 12. Виплати відсотків по кредиту починаються з першого місяця реалізації даного проекту.
 13. Повернення позикових коштів починається з першого місяця реалізації проекту. Дана обставина введено в даному бізнес плані для спрощення розуміння структури розрахунку потоку дисконтування і регулювання грошового потоку. Повернення позикових коштів починається з першого місяця реалізації проекту. Дана обставина введено в даному бізнес плані для спрощення розуміння структури розрахунку потоку дисконтування і регулювання грошового потоку.
 14. Закладена процентна ставка за позиковими коштами 17,5 %. Необхідно враховувати, що в даний час банки переглядають норму відсотка для інвестиційних проектів в сторону зниження.
 15. Загальна сума нарахованих відсотків складе 214 620 рублів.
 16. Термін окупності з початку реалізації проекту 1 місяць.
 17. Термін окупності з урахуванням дисконтування 2 року.
 18. Загальний економічний ефект від реалізації проекту за умовний життєвий цикл становить 65 726 144 руб.

етапи проекту

етапи проекту умови виконання Термін виконання
Головна проекту, розробка концепції магазину 1-2 року
Висновок інвестиційного договору 1 місяць проекту 1-30 банківських днів
отримання кредиту Наявність відповідного пакета документів 30 календарних днів
Внесення в юсреестр, постановка на облік в адміністративних і податкових органах Висновок інвестиційного договору 1 -30 календарних днів
Підбір місця розташування і оформлення документації попередні роботи 30 календарних днів
Купівля обладнання Висновок інвестиційного договору 1 -30 календарних днів
Встановлення обладнання Отримання інвестиційних коштів 1 -30 календарних днів
Найм персонала Виробнича діяльність 1 -30 календарних днів
Навчання персоналу Закінчення етану організації виробничого процесу 1 -30 календарних днів
Проведення маркетингової компанії 360 календарних днів 1-360 календарних днів
закінчення проекту 12 – 24 місяці

алгоритми дії, прописані в бізнес плані магазину одягу

У бізнес плані магазину жіночого одягу прописані такі алгоритми дій для початку бізнесу:

 1. Способи та методи аналізу цільової аудиторії, складання портрета ідеального клієнта, його рівень платоспроможності.
 2. Реєстрація бізнесу в державних наглядових і податкових органах.
 3. Найм кваліфікованих співробітників, здатних виконати побажання клієнта і бути готовими до роботи. Ще однією статтею витрат вважається найм співробітників. Фахівці будуть займати вакантні посади на конкурсній основі, будучи співробітниками загального, обслуговуючого та тимчасового характеру з гідною конкурентоспроможної оплатою. Кандидатури претендентів на посади будуть розглядатися протягом 30 календарних днів.
 4. послуги, що надаються підприємством.

на відео: Як заробити на продажу одягу з нуля

Як відкрити магазин одягу з нуля

Насамперед, варто відзначити, що даний сегмент підприємницької діяльності досить великий, і якщо ви хочете охопити якомога ширше коло цільової аудиторії - жінки, чоловіки і діти різного віку, то кращим варіантом може стати відкриття магазину одягу по франшизі. Бізнесмен повинен врахувати в бізнес плані такий пункт маркетингового розвитку, як мобільне присутність магазину одягу. згідно з дослідженнями, все більше число користувачів здійснює онлайн шопінг за допомогою мобільних пристроїв. Найчастіше це - смартфони. Дуже добре клієнти магазинів одягу реагують на дискаунтери і акції-розпродажі.

Франшиза або стартап?

Розкрутка стартапу з нуля Придбання вже існуючого бізнесу Придбання франшизи на умовах договору концесії
переваги недоліки переваги недоліки переваги недоліки
Самостійне рішення про суму початкового капіталу, розподіл витрат і вибір формату діяльності Выбор подходящего помещения для магазина сопряжен с некоторыми трудностями, могут возникнуть проблемы с арендодателями: внеплановое повышение ставки арендной платы или односторонний разрыв договора после того, как в помещении уже были выполнены ремонтные работы и проведены необходимые коммуникации. Сокращается время на старт работы бизнеса: все подготовительные этапы уже пройдены, необходимо только внимательно ознакомиться с документами владельца бизнеса, с целью выявления подводных камней. Готовый бизнес продают чаще всего по причине его доходности или даже убыточности. перш, чем подписать договор купли-продажи, необходимо проверить трафик целевой аудитории, сумму среднего чека и возможность получения дополнительного дохода за счет внедрения собственных уникальных стратегических разработок. Франчайзер окажет поддержку на всех этапах становления бизнеса Необходимость выплаты паушального взноса (единоразовый платеж) и роялти (ежемесячные отчисления). Довольно высокий порог вхождения в бизнес.
Индивидуальный выбор концепции магазина женской одежды, подбор ассортимента, выявление наиболее выгодной ценовой системы Данные анализа спроса могут быть неточными, и этот фактор может негативно повлиять на выгодное наполнение магазина требуемым ассортиментом. Необходимость следить за своевременной логистикой и поставками нового товара. Иногда можно приобрести бизнес с уже готовым комплектом оборудования и проведенным в помещении ремонтом. Приобретая готовый бизнес, будьте готовы выплачивать долгипо кредитам, налогам и нести прочие расходы бывшего владельца. Отлажены все бизнес процессы, вам будет оказана поддержка в режиме 24/7, у вас будет готовая клиентская база и раскрученный бренд с лояльной аудиторий. Необходимость неукоснительно следовать всем предписаниям франчайзера и соблюдать коммерческую тайну. без возможности опробовать собственные идеи без предварительного согласования с головным офисом.
Возможность вести бизнес-модель и проработку бизнес процессов и стратегии своими силами, опираясь на собственный опыт. Все бизнес процессы, пов'язані з реєстрацією, открытием, раскруткой нового бизнеса придется вести самостоятельно, что связано с некоторой долей риска. Основные бизнес процессы уже отлажены: готова база поставщиков, наработаны списки клиентов, определена целевая аудитория, штатное расписание персонала, готовы документы, касающиеся работы бизнеса и его налоговая нагрузка той, кто продает вам готовый бизнес, не всегда заинтересован в том, чтобы его дело приносило доход уже вам, и бесплатной помощи в дальнейшем чаще всего вам оказывать не станет. На этапе старта в своем городе вам окажут помощь в поиске и подборе помещения, вам будет доступен дизайн-проект отлаженные рабочие бизнес-процессы, касающиеся поставок, подбора и обучения персонала и многое другое согласно договору концессии Право выбора ассортимента и поставщиков остается за франчайзером.
Возможно создание уникального креативного бренда, способного конкурировать с уже существующими на российском рынке, работа под личной вывеской, регистрация собственной торговой марки. Масштабирование бизнеса происходит силами самого бизнесмена Магазин уже имеет лояльную к себе целевую аудиторию и некоторую узнаваемость в пределах города Магазин может иметь негативную репутацию у покупателей, и часто этот факт бывает достаточно сложно исправить. Готовые рекламные материалы, помощь в продвижении, продающий сайт, обучение франчайзи эффективным методам. Франчайзер будет требовать отчетов о деятельности, выполнения планов продаж, и следование инструкциям, указанным в договоре концессии.

У каждого из этих видов бизнеса есть свои плюсы и минусы, хотя в основном выбор деятельности сопряжен с финансовыми рисками и возможностью получить достаточную сумму для стартовых вложений в свое дело. Для того, чтобы открыть магазин одежды, который будет приносить стабильно высокий доход, необходимо определиться с елевой аудиторией будущего бизнеса.

Цільова аудиторія, портрет идеального клиента

Обчислюємо свою цільову аудиторію за рядом ознак

Демографический

 1. Пол – это будут мужчины, женщины или дети;
 2. Возраст – подростки или взрослые состоявшиеся люди;
 3. Национальность – некоторые национальные особенности в формировании предложения предметов гардероба для мужчин и женщин обязательно должны учитываться владельцами fashion-ритейла;
 4. Семейное положение. Семейные магазины для широкого круга целевой аудитории также находят своих постоянных клиентов, однако здесь необходимо учитывать потребности аудитории. А также особенности региона, в котором планируется открытие еще одной торговой точки с одеждой.

Географический

 1. країна;
 2. населенный пункт;
 3. численность населения – в небольшом городе нет смысла открыть магазин с лимитированными коллекциями и самыми последними новинками модных домов;
 4. климат.

Социальный

 1. Образование – люди с высшим образованием, як правило, могут позволить себе немного больше. Крім того, именно современные студенты высших учебных заведений стараются чтобы их гардероб был максимально приближенным к мировым трендам и соответствовал общим понятиям о моде, красоте и комфорте;
 2. специальность;
 3. источник дохода;
 4. уровень дохода – это может быть магазин-бутик, а можно открыть узкоспециализированный магазин рабочей и туристической одежды;
 5. референтная группа.
 6. религиозные убеждения и кумиры.

Психологический

 1. жизненная позиция;
 2. ценности;
 3. интересы – одежда иногда отражает внутренний мир человека, его взгляды на жизнь и общество. Если человек относит себя к какой-либо субкультурной группе, то стиль его поведения и одежды гармонично сочетаются. Вы можете заработать на том, чтобы торговать определенными модными и удобными аксессуарами для того иного музыкального течения или сферы увлечений граждан;
 4. образ жизни.

варто підкреслити, что fashion-ритейл понемногу уходит из крупных торговых центров и отдельностоящих магазинов в онлайн сферу, которая открывает гораздо больше возможностей для взаимодействия с потенциальным клиентом. Крім того, люди стали лояльней относиться к онлайн покупкам: уважающие себя владельцы интернет-магазинов одежды предлагают такую услугу, как домашняя примерка. Это особенно актуально для магазинов детской одежды, так как выбирать одежду для маленького ребенка, особенно зимой, когда несколько раз подряд необходимо одеть и раздеть, весьма долго и утомительно. Родители готовы приплатить за сервис и доставку, чтобы иметь возможность рассмотреть понравившуюся вещь в комфортных домашних условиях.

Также начинающему бизнесмену необходимо обратить внимание на тот факт, что на долю азиатского fashion–ритейла будет приходиться до 40% международных продаж одежды и обуви. В денежном выражении объем рынка составит 1,4 триллиона долларов.

згідно з даними, потребительская аудитория остро реагирует на процент персонализации, который сегодня достигает более 40 відсотків. так, некоторые данные о клиенте помогают риелторам использовать их опыт в сфере онлайн продаж и повысить уровень сервиса. Персонализация поможет создать эффектный современный образ с учетом всех пожеланий и потребностей каждого отдельного клиента.

Nвідео: Продажи через Инстаграм. Бизнес на мужской одежде

постачальники

Сегодня оптовый рынок модной и качественной одежды пестрит разнообразием предложений от поставщиков. Наиболее выгодными считаются поставки из Китая – здесь можно найти практически все, что вам нужно для успешного старта, и сам процесс растаможки товаров будет быстрее и проще.

Как выбрать поставщика из Китая:

 • Одежда от данной компании отличается привлекательной ценой и хорошим качеством. Выгодно отличается от производителей США и Европы тем, что использует для производства спортивной линейки и профессиональной экипировки современные технологии по более лояльной цене. Одежда этой марки является довольно популярной у молодых людей, которые используют ее в повседневной носке.
 • Li Ning– компания сочетает спортивный и ежедневный стиль. Выпускают широкую линейку товаров – от домашних комплектов до зимних пуховиков неплохого качества.
 • Повседневную одежду предлагает поставщик Zuc Zug, а молодые люди высоко ценят одежду марок Yang Duи Qiuhao.
 • Зимняя и демисезонная одежда широко представлена у компании Bosideng.
 • Удобную, стильную одежду с элементами этнического стиля можно подобрать у фирмы-поставщика Saint Angelo.
 • Деловая одежда хорошо представлена брендом выделяется Romon. Женские выходные и повседневные наряды поставляет фирма Una Wang и Mary Ching.
 • Фирмы-производители джинсов: марки Simplee, Vadim, Shein, Goplus и ряд других.

Як закупити партії товару в Китаї

 1. Приехать в страну самому, посетить производство, лично пообщаться с поставщиком, Крім того, такие встречи, с учетом менталитета китайцев, помогут значительно укрепить партнерские отношения и доверие к вам как к надежному человеку, возрастет. Личное присутствие поможет также проконтролировать соответствие партий товара необходимым нормам и правилам сертификации.
 2. С помощью посредников – это значительно поднимет себестоимость товара. За вас сделают работу по подбору ассортимента, позаботятся о своевременной доставке товара, оформлении необходимой документации, и растамаживании груза. Такой вариант подойдет для тех, кто только делает свои первые шаги в бизнесе на открытии магазина одежды и для тех, у кого возникают трудности при проведении личных переговоров с китайской стороной.
 3. Приобретение ассортимента для своего магазина на популярных онлайн-оптовых платформах AliExpress, Alibabaи других подобных.

персонал

Стилист, который также выполняет обязанности продавца-консультанта, оказывает помощь в выборе наиболее подходящей модели, ненавязчиво указывает на преимущества и недостатки того или иного комплекта. При подборе одежды и аксессуаров обязательно учитываются особенности стиля клиента, его фигуры и возможность скорректировать недостатки с помощью цвета одежды, принта, фасона.

на відео: Бизнес на одежде. Как открыть 26 магазинов с нуля. Сооснователь компании Patrikman

Вимоги до приміщення магазину одягу

Кроме привычных норм СЭС и Роспотребнадзора, которым должно соответствовать выбранное вами для бизнеса помещение, помните о том, что все коммуникации, которые должны быть в исправном состоянии, должны служить для увеличения прибыли. так, важно обратить внимание на такие пункты бизнес плана, как зонирование торгового зала и освещение.

Сегодня самыми популярными на рынке фешн-ритейла являются LED лампы, которые создают необходимое настроение и позволяют экономить размер счетов за энергопотребление.

витрати проекту (в руб.)

Найменування статті витрат вартість
Кількість (шт) у місяць на рік одноразова покупка Разом витрати на рік
Ларенда помещения від 100 кв.м 120 000 1 440 000 2 400 000 1 680 000
Ремонт приміщення від 100 кв.м 280 000 280 000
Купівля торгового обладнання від 20 наименований 215 485 215 485
Придбання товару для реалізації 120 000 1 440 000 290 000 1 730 000
11рнобретенне компьютерного оборудования 1 30 000 30 000
Створення сайту, оплата хостингу, розробка інтернет-дизайну і обслуговування сайту 1 15 000 180 000 120 000 300 000
Постійні витрати на інтернет-рекламу 12 12 000 144 000 144 000
Зарплата 12 410 040 4 920 480 4 920 480
– включаючи. податки 12 112 000 1 344 000 1 344 000
Непередбачені витрати 117 548,5 117 548,5
Разом: 410 040 8 124 480 1 293 033,5 9 417 513,5

Документация для владельца магазина женской одежды

 1. analiz_rezultatov_monitoringa
 2. sistema_optimizacii_assortimentnyh_matric
 3. primer_rascheta_assortimentnyh_matric
 4. kratkoe_predlozhenie_assortiment_matrica
 5. Dolgnostnaya-instrukciya-menedgera-po-prodagam-obrazec
 6. Основна документація на відкриття діяльності

Фінансовий план

Основні сплачуються податки

Найменування база період ставка
Податок на прибуток прибуток місяць 20%
NDS додана

вартість

місяць 18%
Податок на майно вартість майна Відповідно до встановленого графіку платежів 2,2 %
підхідний податок Фонд оплати праці місяць 13%
Соціальні виплати Фонд оплати праці місяць 34%

Как выбрать систему налогообложения для магазина одежды

 1. ЕНВД – такую систему выгодно выбрать, если торговая площадь помещения занимает не более 20 чверть. метрів.
 2. Патент – для магазина площадью от 20 до 50 кв.метрів.
 3. USN 6% с доходов можно выбрать, если торговая площадь магазина с одеждой превышает 50 квадратних метрів. При этом в расход берутся только страховые взносы ИП за самого себя и за сотрудников.
 4. перш, чем выбрать систему налогообложения, ознакомьтесь с особенностями системы налогообложения в своем регионе – в законодательстве предусмотрены отличия и выгодные предложения в зависимости от того, в каком регионе страны стартует со своей деятельностью предприниматель.

сподобалася стаття? Тут можна поділитися з друзями в соц. мережах і оцінити цей запис “Бізнес план магазину одягу”:

Оцініть запис:
Завантаження ...
Меню