КВЕД 2 коди 2019 повний список Спільного Класифікатора Видів Економічної Діяльності

КВЕД 2 коди 2019 повний список Спільного Класифікатора Видів Економічної Діяльності
Зміст статті:

КВЕД 2 коди, повний список, актуальний на 2019 рік.

Завантажити оновлений класифікатор КВЕД 2 в .doc форматі.

Для зручності пошуку використовуйте ctrl+f – відкриється пошук вашого браузера. Введіть бажане ім'я діяльності в ньому.

Зміст нового класифікатора КВЕД 2, для 2019 рік:

КВЕД (Активний)

опис

КВЕД - загальноросійський класифікатор видів економічної діяльності ОК 029-2014 (КВЕД червоний. 2), введено в експлуатацію за допомогою 1 лютого 2014 г. з правом дострокового застосування у правовідносинах, що випливають з 1 Січня 2014 г. Приймається наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 31 Січня 2014 г. N 14-см. За таким же порядком з 1 Січня 2017 г. попередні редакції КВЕД були скасовані: ОК 029—2001 (КВЕД червоний. 1) і ОК 029–2007 (КВЕД червоний. 1.1).

КВЕД базується на гармонізації з офіційною версією російською мовою Статистичної класифікації видів економічної діяльності в Європейському економічному співтоваристві (Редакційна колегія 2) — Статистична класифікація видів економічної діяльності в Європейському Співтоваристві (КВЕД Rev.2) шляхом збереження на КВЕД 2 (від КВЕД Rev.2) Коди (до чотирьох цифр включно) та назви відповідних угруповань без зміни обсягу понять. Функції, відображення потреб російської економіки в деталізації видів економічної діяльності, враховуються в угрупуваннях КВЕД 2 на рівні групування з п'ятьма- і шестизначні коди.

У цьому класифікаторі рівень деталізації значно підвищений: Розділи (Розділи) в КВЕД 2 - 21 Проти 17 в КВЕД. При цьому кількість угруповань збільшено приблизно з приблизно 2 000 до 2 680.

Літерні коди (тепер від А до У) не несуть незалежного кодового навантаження і значень, тому що шестизначний числовий кодовий знак є унікальним для класифікатора в цілому. Вони зберігаються лише для цілей безперервності з NACE Rev.2 і не повинні використовуватися при побудові кодових знаків..

Як класифікаційні ознаки видів економічної діяльності в КВЕД 2 Використовуються знаки, характеристика сфери діяльності, Виробничий процес (Технології). В якості додаткового (в рамках одного виробничого процесу) може виділятися знак «сировина і використовувані матеріали».

Відповідно до міжнародної практики в КВЕД 2 Такі класифікаційні ознаки не враховуються, як форма власності, організаційно-правова форма та відомче підпорядкування суб'єктів господарювання, Не проводиться відмінність між внутрішньою та зовнішньою торгівлею, ринкові та неринкові, комерційна та некомерційна господарська діяльність.

КВЕД 2 — Загальноросійський класифікатор видів економічної діяльності ОК 029—2014 (КВЕД червоний. 2) Затверджено наказом Росстандарта від 31.01.2014 N 14-й зі вступом c 1 лютого 2014 рік і анулювання з 1 Січня 2015 років попередніх видань КВЕД. Погоджено з ISIC 4

Структура

СЕКЦІЯ А. Сільських, Лісового, полювати, рибальство і рибництво

 • 01. Рослинництво і тваринництво, полювання та надання супутніх послуг на цих ділянках
 • 02. Лісове господарство та лісозаготівля
 • 03. Рибальство і рибництво

СЕКЦІЯ Б. Гірничо

 • 05. Вугледобувної
 • 06. Видобуток сирої нафти і природного газу
 • 07. Видобуток металевих руд
 • 08. Видобуток інших корисних копалин
 • 09. Надання гірничих послуг

СЕКЦІЯ С. Обробна промисловість

 • 10. Харчове виробництво
 • 11. Виробництво напоїв
 • 12. Виробництво тютюнових виробів
 • 13. Виробництво текстильних виробів
 • 14. Швейне виробництво
 • 15. Виробництво шкіри та шкіряних виробів
 • 16. Обробка деревини та виробництво деревини та пробкових виробів, крім меблів, виробництво виробів із соломи та матеріалів для плетіння
 • 17. Виробництво паперу та паперових виробів
 • 18. Поліграфічна діяльність та копіювання носіїв інформації
 • 19. Виробництво коксу і нафтопродуктів
 • 20. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 • 21. Виробництво лікарських засобів і матеріалів, використовується в медичних цілях,
 • 22. Виробництво гумових і пластмасових виробів
 • 23. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
 • 24. Металургійне виробництво
 • 25. Виробництво готових металевих виробів, крім машин та обладнання
 • 26. Виробництво комп'ютерів, електронна та оптична продукція
 • 27. Виробництво електрообладнання
 • 28. Виробництво машин та устатковання, які не включені до інших угруповань
 • 29. Виробництво автотранспортних засобів, причепи та напівпричепи
 • 30. Виробництво інших транспортних засобів та обладнання
 • 31. Меблеве виробництво
 • 32. Виробництво іншої готової продукції
 • 33. Ремонт і монтаж машин і устаткування

РОЗДІЛ D. Забезпечення електричною енергією, Газ і пара; кондиціонування повітря

 • 35. Забезпечення електричною енергією, Газ і пара; кондиціонування повітря

СЕКЦІЯ Е. Водопостачання; водовідведення, організація збору та утилізації відходів, Заходи з ліквідації забруднення

 • 36. Тин, очищення і розподіл води
 • 37. Збір і очищення стічних вод
 • 38. Збір, обробка та утилізація відходів; переробка вторинної сировини
 • 39. Надання послуг з управління забрудненням та інших послуг, пов'язані з утилізацією відходів

СЕКЦІЯ F. Будівництво

 • 41. Будівництво будівель
 • 42. Будівництво інженерних споруд
 • 43. Спеціалізовані будівельні роботи

РОЗДІЛ Г. Оптова і роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

 • 45. Оптова і роздрібна торгівля автотранспортом і мотоциклами та їх ремонт
 • 46. Оптова торгівля, крім оптової торгівлі автотранспортом та мотоциклами
 • 47. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

СЕКЦІЯ Н. Транспортування і зберігання

 • 49. Діяльність наземного і трубопровідного транспорту
 • 50. Діяльність водного транспорту
 • 51. Діяльність повітряного та космічного транспорту
 • 52. Складське господарство та допоміжна транспортна діяльність
 • 53. Поштова та кур'єрська діяльність

РОЗДІЛ І. Діяльність готелів та закладів громадського харчування

 • 55. Заходи з надання тимчасового розміщення
 • 56. Продукти харчування та напої

РОЗДІЛ J. Інформаційно-комунікаційна діяльність

 • 58. Видавнича діяльність
 • 59. Кіновиробництво, відеофільми і телепрограми, випуск звукозаписів і нот
 • 60. Діяльність у сфері телебачення і радіомовлення
 • 61. Діяльність у сфері телекомунікацій
 • 62. Розробка комп'ютерного програмного забезпечення, консалтингові послуги в даній сфері та інші супутні послуги
 • 63. Діяльність у сфері інформаційних технологій

СЕКЦІЯ К. Фінансова та страхова діяльність

 • 64. Діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхових та пенсійних послуг
 • 65. Страхування, перестрахування, діяльність недержавних пенсійних фондів, крім обов'язкового соціального страхування
 • 66. Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг та страхування

СЕКЦІЯ L. Діяльність у сфері нерухомості

 • 68. Операції з нерухомістю

СЕКЦІЯ М. Професійна діяльність, науково-технічні

 • 69. Юридична та бухгалтерська діяльність
 • 70. Діяльність хед-офісів; управлінське консультування
 • 71. Діяльність у сфері архітектури та інженерно-технічного проектування; технічні випробування, дослідження та аналіз
 • 72. Дослідження & Розробки
 • 73. Рекламна діяльність і дослідження ринку
 • 74. Професійна науково-технічна інша діяльність
 • 75. ветеринарні заходи

РОЗДІЛ N. Адміністративна діяльність та пов'язані з нею додаткові послуги

 • 77. Оренда і лізинг
 • 78. Діяльність з працевлаштування та підбору персоналу
 • 79. Діяльність туристичних агентств та інших організацій, надання послуг у сфері туризму
 • 80. Охоронно-розшукова діяльність
 • 81. Ремонтні роботи будівель і територій
 • 82. Адміністративно-господарська діяльність, допоміжна діяльність по забезпеченню функціонування організації, діяльність з надання інших допоміжних послуг для бізнесу.

РОЗДІЛ О. Державне управління та військова безпека; соціальне забезпечення

 • 84. Діяльність органів державного управління щодо забезпечення воєнної безпеки, Обов'язкове соціальне забезпечення

РОЗДІЛ П. Освіта

 • 85. Освіта

Розділ Q. Діяльність у сфері охорони здоров'я та соціальних послуг

 • 86. Оздоровча діяльність
 • 87. Сестринська діяльність з проживанням
 • 88. Надання соціальних послуг без проживання

СЕКЦІЯ Р. Культурна діяльність, спорту, організація дозвілля та розваг

 • 90. Творча діяльність, Мистецька та розважальна діяльність
 • 91. Бібліотечна діяльність, Архіви, музеї та інші об'єкти культури
 • 92. Діяльність з організації та проведення азартних ігор та ставок, Про організацію та проведення лотерей
 • 93. Діяльність в галузі спорту, відпочинку та розваг

СЕКЦІЯ S. Надання інших послуг

 • 94. Діяльність громадських організацій
 • 95. Ремонт комп'ютерів, особисті та побутові речі
 • 96. Діяльність з надання інших персональних послуг

СЕКЦІЯ Т. Діяльність домашніх господарств як роботодавців; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления

 • 97. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
 • 98. Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления

РАЗДЕЛ U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов

 • 99. Деятельность экстерриториальных организаций и органов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)

Russian Classification of Economic Activities

Дата введения – 2014-02-01

с правом досрочного применения

в правоотношениях, возникших

з 2014-01-01

 

Предисловие

Основанием для разработки Общероссийского классификатора видов экономической деятельности являются План мероприятий по формированию методологии систематизации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации общероссийских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 10 серпня 2013 г. N 4760п-П10, и постановление Правительства Российской Федерации від 10 листопада 2003 г. N 677Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области

 

Сведения об общероссийском классификаторе

 1. РАЗРАБОТАН Министерством экономического развития Российской Федерации

ПРЕДСТАВЛЕН Министерством экономического развития Российской Федерации

 1. ВНЕСЕН Управлением развития, информационного обеспечения и аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
 2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии від 31 Січня 2014 г. N 14-смс датой введения в действие 1 лютого 2014 г. з правом дострокового застосування у правовідносинах, що випливають з 1 Січня 2014 м, с установлением переходного периода до 1 Січня 2015 г. и последующей отменой Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (КВЕД) ОК 029-2001(КВЕД червоний. 1), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (КВЕД) ОК 029-2007 (КВЕД червоний. 1.1)
 3. КВЕД ОК 029-2001(КВЕД червоний. 1) и ОКВЭД ОК 029-2007(КВЕД червоний. 1.1) отменяются с 1 Січня 2015 г.

 

Вступ

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (КВЕД 2) входит в состав Национальной системы стандартизации Российской Федерации.

КВЕД 2 построен на основе гармонизации с официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (Редакційна колегія 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (КВЕД Rev.2) путем сохранения в ОКВЭД 2 (від КВЕД Rev.2) Коди (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих группировок без изменения объемов понятий. Функції, відображення потреб російської економіки в деталізації видів економічної діяльності, враховуються в угрупуваннях КВЕД 2 на рівні групування з п'ятьма- і шестизначні коди.

КВЕД 2 предназначен для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

КВЕД 2 используется при решении следующих основных задач, связанных с:

классификацией и кодированием видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации;

определением основного и дополнительных видов экономической деятельности, осуществляемых хозяйствующими субъектами;

разработкой нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности;

осуществлением государственного статистического наблюдения по видам деятельности за субъектами национальной экономики и социальной сферы;

подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном уровне;

кодированием информации по видам экономической деятельности в информационных системах и ресурсах;

обеспечением потребностей органов государственной власти и управления в информации о видах экономической деятельности при решении аналитических задач.

Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (обладнання, рабочая сила, технології, сырье, матеріали, энергия, інформаційні ресурси) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции (надання послуг). Экономическая деятельность характеризуется затратами на производство продукции (товаров или услуг), процессом производства и выпуском продукции (предоставлением услуг).

КВЕД 2 по аналогии с NACE Rev.2 содержит коды классифицируемых группировок видов экономической деятельности, наименования и описания, раскрывающие содержание группировки и/или дающие ссылки на другие группировки классификатора. наприклад:

Производство машин и оборудования для металлургии

Эта группировка включает виды деятельности по:

производству машин и оборудования для обработки горячего металла, включая конверторы, изложницы, ковши для литейных машин;

производству металлических прокатных станов и валков для них

Эта группировка не включает виды экономической деятельности по:

производству волочильных станов, см. 28.41;

производству оборудования для изготовления отливок и литейных форм (кроме изложниц), см. 25.73;

производству оборудования для изготовления литейных форм, см. 28.99.

В КВЕД 2 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Кодовое обозначение для идентификации группировок видов экономической деятельности состоит из двухшести цифровых знаков. Его структура может быть представлена в следующем виде:

XX класс

XX.X подкласс

XX.XX группа

XX.XX.X подгруппа

XX.XX.XX вид

Для обеспечения соответствия записей кодов КВЕД 2 записям кодов NACE Rev.2 в кодах КВЕД 2 между вторым и третьим знаками кода ставится точка. При наличии дополнительных по сравнению с NACE Rev.2 уровней деления точка ставится также между четвертым и пятым знаками кода.

В классификатор введены буквенные коды латинского алфавита для разделов, наприклад:

 

СЕКЦІЯ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
СЕКЦІЯ Б ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
СЕКЦІЯ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Буквенные коды не несут самостоятельной кодовой нагрузки и значения, тому що шестизначний числовий кодовий знак є унікальним для класифікатора в цілому. Вони зберігаються лише для цілей безперервності з NACE Rev.2 і не повинні використовуватися при побудові кодових знаків..

Як класифікаційні ознаки видів економічної діяльності в КВЕД 2 Використовуються знаки, характеристика сфери діяльності, Виробничий процес (Технології). В якості додаткового (в рамках одного виробничого процесу) может выделяться признакиспользуемое сырье и материалы”.

Пример использования классификационного признакасфера деятельности”:

 

СЕКЦІЯ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
01 Рослинництво і тваринництво, полювання та надання супутніх послуг на цих ділянках
01.1 Выращивание однолетних культур
СЕКЦІЯ Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
49 Діяльність наземного і трубопровідного транспорту
50 Діяльність водного транспорту
51 Діяльність повітряного та космічного транспорту

Пример использования классификационного признака “Виробничий процес”:

 

СЕКЦІЯ Б ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
05 Вугледобувної
06 Видобуток сирої нафти і природного газу
07 Видобуток металевих руд

Пример использования дополнительного признакаиспользуемое сырье и материалы”:

 

СЕКЦІЯ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
13 Виробництво текстильних виробів
13.96.3 Производство резиновых нитей и шнуров с текстильным покрытием; производство текстильных нитей и лент пропитанных или с пластмассовым или резиновым покрытием

Відповідно до міжнародної практики в КВЕД 2 Такі класифікаційні ознаки не враховуються, як форма власності, организационно-правовая форма и ведомственная подчиненность хозяйствующих субъектов, Не проводиться відмінність між внутрішньою та зовнішньою торгівлею, ринкові та неринкові, комерційна та некомерційна господарська діяльність.

Построение отдельных группировок ОКВЭД 2 имеет следующие особенности.

В подклассе 03.2 “Рыбоводствов соответствии с Федеральным законом від 20 грудня 2004 г. N 166-ФЗ “Про рибальство та збереження водних біологічних ресурсів” на основании статей 45, 46, 47 выделены следующие группировки:

 

03.21.3 Мелиорация рыбохозяйственная морских и минерализированных водных объектов
03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное
03.21.5 Акклиматизация морских биоресурсов
03.22.4 Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов
03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное
03.22.6 Акклиматизация пресноводных биоресурсов

Наименование группировки 27.5 “Производство электрических бытовых приборов” (КВЕД Rev.2), включающей позиции 27.51 “Производство бытовых электрических приборов” і 27.52 “Производство бытовых неэлектрических приборов”, изменено наПроизводство бытовых приборовс сохранением кода 27.5.

В ОКВЭД 2 учтены требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, принятого решением Комиссии Таможенного союза от 23 вересня 2011 г. N 797, в тому числі:

 

клас 14 Швейне виробництво
14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

Ця група включає:

производство предметов одежды для детей младшего возраста, тренировочных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и т.п.;

производство шляп и кепок;

изготовление аксессуаров: перчаток, поясов, платков, ремней, шейных платков, галстуков, шарфов, сеток для волос и т.п.

клас 15 Виробництво шкіри та шкіряних виробів
15.20 Производство обуви

Ця група включає:

производство обуви разного назначения, из широкого круга материала с использованием различных технологий, в том числе литьевого метода формования, включая резиновую обувь (см. указанные ниже исключения);

производство деталей обуви: верха и деталей верха, подошв, стелек, каблуков и т.п.;

производство гетр, гамашей и подобных изделий

клас 30 Виробництво інших транспортних засобів та обладнання
30.92 Производство велосипедов и инвалидных колясок

Ця група включає:

производство немоторизированных велосипедов и прочих подобных транспортных средств, включая трехколесные велосипеды, тандемы, детские велосипеды и трехколесные велосипеды;

производство деталей и запасных частей для велосипедов;

производство инвалидных колясок с двигателем или без двигателя;

производство деталей и запасных частей для инвалидных колясок;

производство детских колясок

клас 32 Виробництво іншої готової продукції
32.91 Производство метелок и щеток

Ця група включає:

производство метел и щеток, включая щетки, являющиеся составными частями машин, ручных механических щеток для пола, швабр, метелок из перьев, малярных кистей, малярных валиков, резиновых скребков, прочих метел, щеток и т.п.;

производство щеток для одежды и обуви;

производство зубных щеток

клас 58 Видавнича діяльність
58.11.2 Издание книг, брошур, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях

Для целей государственного регулирования деятельности, соответствующей в ОКВЭД 2 подклассу 03.2 “Рыбоводство”, а также для классификации и кодирования видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации, для осуществления государственного статистического наблюдения следует руководствоваться положениями Федерального закона від 2 липень 2013 г. N 148-ФЗ “про аквакультурі (рибництві) і про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації” в части товарной аквакультуры, относящейся к сельскохозяйственному производству.

Для целей государственного регулирования деятельности, соответствующей в ОКВЭД 2 коду 53.1 “Деятельность почтовой связи общего пользованияследует руководствоваться Федеральным законом від 17 липень 1999 г. N 176-ФЗО почтовой связии Федеральным законом от 7 червень 2003 г. N 126-ФЗО связи”.

В классе 85 “Освіта” наименования группировок 85.10, 85.20, 85.3, 85.4, 85.5 и их описания приведены в соответствии с Федеральным законом від 29 грудня 2012 г. N 273-ФЗ “Про освіту в Російській Федерації”.

В классе 92 “Діяльність з організації та проведення азартних ігор та ставок, Про організацію та проведення лотерей” наименование группировок и их описание приведены в соответствии с Федеральным законом від 29 грудня 2006 г. N 244-ФЗО государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”.

Ремонт и установка машин и оборудования представлены в классе 33.

Ремонт комп'ютерів, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения представлены в классе 95.

РОЗДІЛ J “ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИсформирован в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в том числе Федеральным законом від 7 липень 2003 г. N 126-ФЗО связии Федеральным законом від 17 червень 1999 г. N 176-ФЗО почтовой связи”.

Описание группировки 64.11 “Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” приведено в соответствии со следующими основными положениями:

– згідно статті 71 Конституции Российской Федерации определено, что Российская Федерация обладает правом денежной эмиссии. Стаття 75 конкретизирует, что денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации, и оговорена его основная функция;

защита и обеспечение устойчивости рубля;

статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации определены также Федеральным законом від 10 липень 2002 г. N 86-ФЗО Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”. Федеральный закон устанавливает цели и направления деятельности Банка России, а также его функции, серед яких: проведение единой государственной денежно-кредитной политики; монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного денежного обращения; кредитования в последней инстанции для кредитных организаций, организация системы их рефинансирования; установление правил осуществления расчетов и проведение банковских операций и т.д.

Описание раздела K приведено в соответствии со следующими правовыми актами: Федеральний закон від 2 грудня 1990 г. N 395-1О банках и банковской деятельности”, Федеральний закон від 22 квітня 1996 г. N 39-ФЗО рынке ценных бумаг”, Закон РФ від 27 листопада 1992 г. N 4015-1Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральний закон від 29 листопада 2001 г. N 156-ФЗОб инвестиционных фондах”, Федеральний закон від 7 травня 1998 г. N 75-ФЗО негосударственных пенсионных фондах”, Федеральний закон від 29 жовтня 1998 г. N 164-ФЗО финансовой аренде (лизинге)”, Федеральний закон від 3 червень 2009 г. N 103-ФЗО деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”.

Разработка и представление для принятия изменений к ОКВЭД 2 обеспечивается Минэкономразвития России в порядке, установленном Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 “Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов”.

 

СЕКЦІЯ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Этот раздел включает:

использование растительных и животных природных ресурсов, включая выращивание зерновых, содержание и разведение животных;

получение древесины и других растений, животных или продуктов животного происхождения на ферме или в естественной среде обитания

01 Рослинництво і тваринництво, полювання та надання супутніх послуг на цих ділянках
Ця група включає:

два основных вида деятельности, а саме: производство продукции растениеводства и производство продукции животноводства, охватывая также формы органического сельского хозяйства, выращивание и разведение генетически-модифицированных культур и животных

Эта группировка также включает:

– діяльність, второстепенную по отношению к сельскому хозяйству, а также охоту, ловлю животных и предоставление услуг в этих областях

01.1 Выращивание однолетних культур

Ця група включає:

выращивание однолетних культур, тобто. растений, вегетативный период которых состоит не более чем из двух сезонов

Выращивание данных культур включено также для целей семеноводства

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

Ця група включає:

все формы выращивания зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур в открытом грунте

Выращивание этих культур часто комбинируется в тех или иных сельскохозяйственных подразделениях.

Эта группировка также включает:

выращивание зерновых культур, таких як: пшеница, кукуруза, сорго, ячмень, рожь, овес, просо, гречиха и прочие зерновые культуры, не включенные в другие группировки;

выращивание зернобобовых культур, таких як: горох, люпин, чечевица, бобы, конские бобы, нут (бараний горох), вигна, вика и прочие зернобобовые культуры;

выращивание семян масличных культур, таких як: подсолнечник, соевые бобы, рапс, лен масличный, арахис (земляной орех), клещевина обыкновенная, горчица, масличная нуга, сафлор, кунжут и прочих масличных культур

Эта группировка не включает:

выращивание сахарной кукурузы, см. 01.13;

выращивание кормовой кукурузы, см. 01.19;

выращивание плодов масличных культур, см. 01.26

01.11.1 Выращивание зерновых культур
01.11.11 Выращивание пшеницы
01.11.12 Выращивание ячменя
01.11.13 Выращивание ржи
01.11.14 Выращивание кукурузы
01.11.15 Выращивание овса
01.11.16 Выращивание гречихи
01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур
01.11.2 Выращивание зернобобовых культур
01.11.3 Выращивание семян масличных культур
01.11.31 Выращивание семян подсолнечника
01.11.32 Выращивание семян рапса
01.11.33 Выращивание семян соевых бобов
01.11.39 Выращивание семян прочих масличных культур
01.12 Выращивание риса
01.13 Выращивание овощей, баштанних, коренеплідних і бульбоплідні культур, грибів і трюфелів

Ця група включає:

выращивание листовых или стеблевых овощей, таких як: артишоки, спаржа, капуста, цветная капуста и брокколи, салат-латук и цикорий, шпинат, прочие листовые или стеблевые овощи;

выращивание овощей и бахчевых культур, таких як: огурцы и корнишоны, баклажаны, перец сладкий, помидоры, арбузы, мускусные дыни, прочие овощи и бахчевые культуры;

выращивание корнеплодов, луковых овощей и клубнеплодов, таких як: морковь, столовая свекла, репа, часник, лук (включая лук-шалот), лук-порей и прочие луковые овощи;

выращивание грибов и трюфелей;

выращивание семян овощных культур, включая семена сахарной и столовой свеклы, кроме семян прочих видов свеклы;

выращивание сахарной свеклы;

выращивание прочих овощей;

выращивание корнеплодов и клубнеплодов, таких як: картофель, сладкий картофель, маниока, ямс, прочие корнеплоды и клубнеплоды

Эта группировка не включает:

выращивание красного перца, стручкового перца и прочих специй и эфирномасличных культур, см. 01.28;

выращивание шампиньонной грибницы, см. 01.30

01.13.1 Выращивание овощей
01.13.11 Выращивание овощей открытого грунта
01.13.12 Выращивание овощей защищенного грунта
01.13.2 Выращивание бахчевых культур
01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
01.13.31 Выращивание картофеля
01.13.39 Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
01.13.4 Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы
01.13.5 Выращивание сахарной свеклы и семян сахарной свеклы
01.13.51 Выращивание сахарной свеклы
01.13.52 Выращивание семян сахарной свеклы
01.13.6 Выращивание грибов и трюфелей
01.13.9 Выращивание овощей, які не включені до інших угруповань
01.14 Выращивание сахарного тростника
01.15 Выращивание табака и махорки

Ця група включає:

выращивание табака;

выращивание махорки

Эта группировка не включает:

производство табачных изделий, см. 12.00

01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур

Ця група включає:

выращивание джута, кенафа и других текстильных лубяных волокон;

выращивание льна-долгунца, конопли обыкновенной, хлопчатника и др.;

выращивание сизаля и другого текстильного волокна семейства агавы;

выращивание абаки, рами и других растительных текстильных волокон;

выращивание прочих текстильных культур

01.16.1 Выращивание хлопчатника
01.16.2 Выращивание льна
01.16.3 Выращивание обыкновенной конопли
01.16.9 Выращивание прочих текстильных культур
01.19 Выращивание прочих однолетних культур

Ця група включає:

выращивание всех прочих однолетних культур: брюквы, кормовой свеклы, кормовых корнеплодов, клевера, люцерны, эспарцета, кормовой кукурузы и прочих кормовых трав, кормовой капусты и подобных кормовых культур;

выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормовых культур;

выращивание цветов;

производство цветов на срез и цветочных бутонов;

выращивание семян цветов

Эта группировка не включает:

выращивание однолетних специй, см. 01.28;

выращивание пряно-ароматических культур, см. 01.28;

выращивание эфирномасличных культур, см. 01.28;

выращивание лекарственных культур, см. 01.28

01.19.1 Выращивание однолетних кормовых культур
01.19.2 Цветоводство
01.19.21 Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте
01.19.22 Выращивание семян цветов
01.19.3 Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормовых культур
01.19.9 Выращивание прочих однолетних культур, які не включені до інших угруповань
01.2 Выращивание многолетних культур

Ця група включає:

выращивание многолетних культур, тобто. растений, вегетативный период которых длится более двух сезонов

Эта группировка также включает:

выращивание и подготовку семян

01.21 Выращивание винограда

Ця група включає:

выращивание винных и столовых сортов винограда на виноградниках

Эта группировка не включает:

производство вина, см. 11.02

01.22 Выращивание тропических и субтропических культур

Ця група включає:

выращивание тропических и субтропических культур, таких как авокадо, бананы и овощные бананы, финики, фиги (инжир), манго, папайя, ананасы, прочие тропические и субтропические фрукты

01.23 Выращивание цитрусовых культур

Ця група включає:

выращивание цитрусовых культур, таких як: грейпфруты и помело, лимоны и лаймы, апельсины, мандарины всех видов, прочие цитрусовые культуры

01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур

Ця група включає:

выращивание таких семечковых и косточковых плодов, як: яблоки, абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины, груши и айва, сливы и терн, прочие семечковые и косточковые плоды

01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
01.25.1 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
01.25.2 Выращивание семян плодовых и ягодных культур
01.25.3 Выращивание орехоплодных культур
01.26 Выращивание плодов масличных культур

Ця група включає:

выращивание плодов масличных культур, таких як: кокосовые орехи, оливки (маслины), плоды масличной пальмы, плоды прочих масличных культур

Эта группировка не включает:

выращивание соевых бобов, арахиса (земляного ореха) и прочих семян масличных культур, см. 01.11

01.27 Выращивание культур для производства напитков

Ця група включає:

выращивание культур для производства напитков, таких як: кава, чай, мате, какао, прочие культуры для производства напитков

01.27.1 Выращивание чая
01.27.9 Выращивание прочих культур для производства напитков
01.28 Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур

Ця група включає:

выращивание многолетних и однолетних специй и эфиромасличных культур, таких як: черный горошковый перец, красный и черный стручковый перец, мускатный орех, женьшень, виды ароматных специй, изготовленных из сушеной шелухи мускатного ореха и кардамона, анис, бадьян и фенхель, корица, гвоздика, имбирь, ваниль, прочие специи и эфиромасличные культуры;

выращивание культур, содержащих лекарственные и наркотические вещества

01.28.1 Выращивание пряностей
01.28.2 Выращивание хмеля
01.28.3 Выращивание растений, используемых в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
01.29 Выращивание прочих многолетних культур

Ця група включає:

выращивание каучуковых деревьев для сбора латекса;

выращивание новогодних елок;

выращивание деревьев для извлечения сока;

выращивание растительных материалов, используемых для плетения

Эта группировка не включает:

выращивание цветов, производство цветов на срез и цветочных бутонов и выращивание семян цветов, см. 01.19;

сбор древесного сока или каучукоподобных смол эвкалиптов, см. 02.30

01.3 Выращивание рассады
01.30 Выращивание рассады

Ця група включає:

производство всех растительных посадочных материалов, включая черенки, побеги и сеянцы для непосредственного выращивания растений или для создания запаса растительного пересадочного материала

Эта группировка также включает:

выращивание растений для посадки;

выращивание рассады растений для декоративных целей, включая выращивание дерна для пересадки;

выращивание растений для получения луковиц, клубней и корней, отростков и саженцев;

уход и обработку деревьев, за исключением ухода за лесными насаждениями

Эта группировка не включает:

выращивание растений для получения семян, см. 01.1, 01.2;

деятельность лесопитомников, см. 02.10

01.4 Животноводство

Ця група включає:

выращивание и разведение всех видов животных, кроме водных

Эта группировка не включает:

содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними, см. 01.62;

обработку кож и шкур на бойнях, см. 10.11

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Ця група включає:

выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота;

разведение племенного молочного крупного рогатого скота;

производство сырого коровьего и сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков, зебу)

Эта группировка не включает:

переработку молока, см. 10.51

01.41.1 Разведение молочного крупного рогатого скота
01.41.11 Разведение молочного крупного рогатого скота, кроме племенного
01.41.12 Разведение племенного молочного крупного рогатого скота
01.41.2 Производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.)
01.41.21 Производство сырого коровьего молока
01.41.29 Производство сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.)
01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы

Ця група включає:

выращивание и разведение крупного рогатого скота (кроме молочного), буйволов, яков и др.;

разведение племенного крупного рогатого скота (кроме молочного);

производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и т.д.

01.42.1 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.
01.42.11 Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо
01.42.12 Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.
01.42.2 Производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и др.
01.43 Разведение лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных

Ця група включає:

выращивание и разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков;

производство сырого кобыльего молока;

производство спермы жеребцов и ослов

Эта группировка не включает:

содержание скаковых и беговых лошадей в конюшнях, школах верховой езды, см. 93.19

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков
01.43.2 Производство сырого кобыльего молока
01.43.3 Производство спермы жеребцов и ослов
01.44 Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих

Ця група включає:

выращивание и разведение верблюдов (одногорбых верблюдов) и прочих животных семейства верблюжьих;

производство сырого верблюжьего молока

01.45 Разведение овец и коз

Ця група включає:

выращивание и разведение овец и коз;

производство сырого овечьего и козьего молока;

производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы;

производство спермы баранов и козлов

Эта группировка не включает:

предоставление услуг по стрижке овец за отдельную плату или на договорной основе, см. 01.62;

производство щипаной шерсти, см. 10.11;

переработку молока, см. 10.51

01.45.1 Разведение овец и коз
01.45.2 Производство сырого овечьего и козьего молока
01.45.3 Производство сырой (немытой) шерсти и волоса козы
01.45.4 Разведение племенных овец и коз
01.46 Разведение свиней
01.46.1 Выращивание и разведение свиней
01.46.11 Выращивание свиней на мясо
01.46.12 Разведение племенного поголовья свиней
01.46.2 Производство спермы хряков
01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы

Ця група включає:

выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, качок, гусей и цесарок;

производство яиц сельскохозяйственной птицы;

деятельность инкубаторов для птицеводства

Эта группировка не включает:

производство пера и пуха, см. 10.12

01.47.1 Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, качок, гусей и цесарок
01.47.11 Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо
01.47.12 Разведение племенной сельскохозяйственной птицы
01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы
01.47.3 Деятельность инкубаторов для птицеводства
01.49 Разведение прочих животных

Ця група включає:

выращивание и разведение полуодомашненных и прочих животных, таких як: страусы, прочая птица (кроме сельскохозяйственной), насекомые, кролики и прочие пушные звери на фермах;

производство пушнины, производство тонкого волоса кроликов, кожи пресмыкающихся и птиц на ферме;

разведение дождевых червей, земляных моллюсков, улиток и т.д. на фермах;

разведение шелковичных червей, производство коконов шелковичного червя;

пчеловодство и производство меда и воска;

выращивание и разведение домашних животных (кроме рыбы), таких як: кошки и собаки, птицы, такие как длиннохвостые попугаи и т.д., хомяки и т.д.;

разведение прочих животных

Эта группировка не включает:

производство шкур и кож, получаемых в результате охоты или отлова и отстрела животных, см. 01.70;

разведение лягушек, крокодилов, морских червей на фермах, см. 03.21, 03.22;

разведение рыбы на фермах, см. 03.21, 03.22;

содержание и дрессировку домашних животных, см. 96.09;

выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы, см. 01.47

01.49.1 Пчеловодство

Ця група включає:

разведение, содержание медоносных пчел, их использование для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений, получения продуктов пчеловодства

01.49.11 Пчеловодство медового направления

Ця група включає:

пчеловодство, специализированное на производстве меда

01.49.12 Пчеловодство опылительного направления

Ця група включає:

пчеловодство, специализированное на опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур

01.49.13 Пчеловодство разведенческого направления

Ця група включає:

пчеловодство, специализированное на производстве пчелиных маток и пчелиных семей

01.49.2 Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах
01.49.21 Разведение кроликов, производство тонкого волоса кроликов на фермах
01.49.22 Разведение прочих пушных зверей на фермах
01.49.3 Разведение шелкопряда
01.49.31 Производство грен шелкопряда
01.49.32 Производство коконов шелкопряда
01.49.4 Разведение оленей

Ця група включає:

выращивание и разведение оленей;

производство сырых и консервированных пантов на фермах

01.49.41 Разведение домашних северных оленей
01.49.42 Разведение пятнистых оленей, ланей
01.49.43 Разведение благородных оленей (європейських, кавказских, маралов, изюбрей)
01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, благородных оленей (європейських, кавказских, маралов, изюбрей), ланей
01.49.5 Разведение домашних животных
01.49.6 Разведение лабораторных животных
01.49.7 Разведение дождевых червей
01.49.9 Разведение прочих животных, які не включені до інших угруповань
01.5 Смешанное сельское хозяйство
01.50 Смешанное сельское хозяйство

Ця група включає:

растениеводство в сочетании с животноводством без специализированного производства культур или животных

Размер сельскохозяйственной деятельности не является определяющим фактором. Если валовая прибыль от растениеводства или животноводства составляет 66% и более от стандартной валовой прибыли, смешанная сельскохозяйственная деятельность должна быть включена в растениеводство или животноводство

Эта группировка не включает:

смешанное растениеводство, см. 01.1 і 01.2;

смешанное животноводство, см. 01.4

01.6 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции

Ця група включає:

вспомогательные виды деятельности для сельскохозяйственного производства, а также близкие сельскому хозяйству, не используемые в целях производства, произведенные за вознаграждение или на договорной основе

Эта группировка также включает:

– діяльність, осуществляемую после сбора урожая, направленную на подготовку сельскохозяйственной продукции к сбыту на рынке

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства

Ця група включає:

деятельность в области растениеводства за вознаграждение или на договорной основе, такую как подготовка полей, посев сельскохозяйственных культур, возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур, опрыскивание сельскохозяйственных культур, в том числе с воздуха;

обрезку фруктовых деревьев и виноградной лозы;

пересаживание риса, рассаживание свеклы;

уборку урожая;

защиту растений от сельскохозяйственных вредителей (включая кроликов);

поддержание сельскохозяйственных угодий в хорошем состоянии с аграрной и экологической сторон;

эксплуатацию оросительных систем

Эта группировка также включает:

предоставление сельскохозяйственных машин вместе с операторами и бригадой

Эта группировка не включает:

– діяльність, следующую за сбором урожая, см. 01.63;

дренаж сельскохозяйственного угодья, см. 43.12;

предоставление услуг в области садово-парковой архитектуры, см. 71.11;

деятельность агрономов и экономистов в области сельского хозяйства, см. 74.90;

предоставление услуг в области декоративного садоводства, озеленения, см. 81.30;

организацию сельскохозяйственных выставок и ярмарок, см. 82.30

01.62 Предоставление услуг в области животноводства

Ця група включає:

деятельность в области животноводства за вознаграждение или на договорной основе: разведение, увеличение численности и продуктивности животных, обследование состояния стада, перегонка скота, выпас скота, выбраковка сельскохозяйственной птицы, чистка курятников и т.п., искусственное осеменение животных, услуги конюшен, стрижка овец, сортировка яиц, содержание сельскохозяйственных животных и уход за ними

Эта группировка также включает:

подковывание лошадей

Эта группировка не включает:

предоставление места только для содержания животных, см. 68.20;

предоставление ветеринарных услуг, см. 75.00;

вакцинацию животных, см. 75.00;

аренду животных (наприклад, стада), см. 77.39;

содержание домашних животных, см. 96.09

01.63 Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая

Ця група включає:

подготовку сельскохозяйственных культур для хранения и сбыта на рынке, тобто. очистку, обрезку, сушку, сортировку, обеззараживание;

очистку хлопка;

подготовку листьев табака, например сушку;

подготовку бобов какао, например очистку;

обработку плодов воском;

хранение картофеля, овочів, фруктів і ягід

Эта группировка не включает:

подготовку сельскохозяйственных продуктов производителем, см. 01.1, 01.2 або 01.3;

улучшение качества семян после сбора урожая, см. 01.64;

очистку и повторную сушку табака, см. 12.00;

маркетинговую деятельность комиссионеров и кооперативных организаций, см. 46;

оптовую торговлю сельскохозяйственным сырьем, см. 46.2

01.64 Обработка семян для посадки

Ця група включає:

всю деятельность, следующую за сбором урожая, которая нацелена на улучшение качества посадки семян при помощи удаления неурожайных материалов, неправильного размера, поврежденных механически или насекомыми, незрелых семян, вместе с уменьшением влажности семян до допустимого уровня для безопасного хранения

Эти виды деятельности включают:

сушку, чистку, сортировку и обработку семян до сбыта

Эта группировка также включает:

обработку генетически модифицированных семян

Эта группировка не включает:

выращивание семян, см. 01.1 і 01.2;

обработку семян для получения масла, см. 10.41;

исследования, направленные на развитие и модификацию форм сельскохозяйственных культур, см. 72.11

01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях

Ця група включає:

охоту, отлов и отстрел в коммерческих целях;

отлов и отстрел животных для получения продуктов питания, шкур, кож или для использования в исследовательских целях, в зоопарках или в качестве домашних животных;

производство пушнины, кожи пресмыкающихся, птиц в результате охоты или отлова животных

Эта группировка также включает:

наземную ловлю морских млекопитающих, таких как морж и тюлень

Эта группировка не включает:

производство пушнины, кожи пресмыкающихся, птиц в результате разведения животных на фермах, см. 01.49;

разведение диких животных на фермах, см. 01.4;

отлов и отстрел китов, см. 03.11;

обработку шкур и кож на бойнях, см. 10.11;

спортивную и любительскую охоту и предоставление услуг в этих областях, см. 93.19;

предоставление услуг в целях популяризации охоты, отлова и отстрела диких животных, см. 94.99

02 Лісове господарство та лісозаготівля
Ця група включає:

производство круглых лесоматериалов, а также добычу и сбор дикорастущих и не древесных лесопродуктов

Помимо производства древесины, в результате деятельности лесоводства производятся продукты, которые подвергаются небольшой обработке, такие как дрова, древесный уголь и круглые лесоматериалы, используемые в необработанной форме (наприклад, рудничные стойки, балансы и т.п.). Такая деятельность может быть реализована в естественных или искусственно посаженных лесах

Эта группировка не включает:

дальнейшую обработку лесоматериалов, начиная от распиловки и технологической подготовки лесоматериалов, см. 16

02.1 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

Ця група включає:

выращивание леса: посадку, повторную посадку, пересадку саженцев, прореживание и охрану лесов и лесосек;

выращивание поросли, балансовой древесины и леса на дрова;

функционирование лесных питомников

Эта деятельность может быть реализована в естественных или искусственно посаженных лесах

Эта группировка не включает:

выращивание новогодних елок, см. 01.29;

функционирование лесных питомников, за исключением лесных деревьев, см. 01.30;

заготовку и сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, см. 02.30;

производство древесной щепы и ДСП, см. 16.10

02.10.1 Деятельность лесопитомников
02.10.11 Выращивание посадочного материала лесных растений (саджанців, сеянцев)
02.10.19 Выращивание прочей продукции лесопитомниками
02.10.2 Деятельность лесохозяйственная прочая
02.2 Лесозаготовки
02.20 Лесозаготовки

Ця група включає:

производство круглых лесоматериалов для лесообрабатывающей промышленности;

производство круглых лесоматериалов, используемых в необработанной форме, типа рудничных стоек, ограждений и вспомогательных столбов;

сбор и производство лесоматериалов для энергетической промышленности;

производство древесного угля в лесу с использованием традиционных методов

Продукція, получаемая в результате этой деятельности, может иметь вид бревен или дров

Эта группировка не включает:

выращивание новогодних елок, см. 01.29;

выращивание леса: посадку, повторную посадку, пересадку саженцев, прореживание и охрану лесов и лесосек, см. 02.10;

заготовку и сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, см. 02.30;

производство древесной щепы и ДСП, см. 16.10;

производство древесного угля с помощью дистилляции древесины, см. 20.14

02.3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений

Ця група включає:

сбор дикорастущих материалов: грибов, трюфелей, ягод, орехов, балаты и прочих каучукообразных смол, коры пробкового дерева, шеллака (природного лака) и смол, бальзамов, растительного красителя, морской травы, желудей, конского каштана, мхов и лишайников

Эта группировка не включает:

управление производством любого из этих продуктов (кроме выращивания пробковых деревьев), см. 01;

выращивание грибов или трюфелей, см. 01.13;

выращивание ягод или орехов, см. 01.25;

сбор дров, см. 02.20;

производство древесной щепы, см. 16.10

02.30.1 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов
02.30.11 Сбор и заготовка дикорастущих грибов
02.30.12 Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод
02.30.13 Сбор и заготовка дикорастущих орехов
02.30.14 Сбор лекарственных растений
02.30.2 Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
02.4 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок
02.40 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок

Ця група включає:

выполнение доли деятельности лесоводства за вознаграждение или на договорной основе.

Эта группировка также включает:

предоставление услуг в области лесоводства, таких як: инвентаризация лесоводства, предоставление консультационных услуг по ведению лесного хозяйства, оценка лесоматериала, реализация мер пожарной безопасности в лесах, тушение пожаров в лесах и защита лесов от вредных организмов;

перевозку бревен в пределах леса

Эта группировка не включает:

работу лесных питомников, см. 02.10;

осушение лесных земель, см. 43.12;

расчистку участков под строительство, см. 43.12

02.40.1 Предоставление услуг в области лесоводства
02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок
03 Рибальство і рибництво
Ця група включає:

– рибальство і рибництво, включая использование ресурсов рыболовства в морских, минерализованных или пресных водах, с целью добычи (вылова) или сбора рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих морских организмов и продуктов (наприклад, водорослей, жемчуга, губок и т.д.)

Эта группировка также включает:

– діяльність, которая чаще всего является частью производства за собственный счет (наприклад, осеменение устриц для производства жемчуга)

Вспомогательные производственные услуги рыболовства в морской или пресной воде или рыбоводстве включены в соответствующую деятельность в сфере рыболовства или рыбоводства

Эта группировка не включает:

строительство и восстановление судов и лодок, см. 30.1, 33.15;

спортивно-любительскую рыбалку, см. 93.19;

обработку рыбы, ракообразных или моллюсков на заводах, расположенных на берегу или на производственных судах, см. 10.20

03.1 Рыболовство

Ця група включає:

рыболовство в открытых районах Мирового океана, тобто. деятельность в сфере добычи (вылова) и сбора водных биологических ресурсов (преобладающиерыба, моллюски и ракообразные), включая растения океанских, прибрежных или внутренних вод для потребления человеком и для других целей, вручную или чаще различными типами устройств для добычи (вылова) и сбора водных биологических ресурсов, включая растения океанских, прибрежных или внутренних вод для потребления человеком и для других целей с помощью закидных и ставных неводов, самодельных или промышленных плавсредств

Также такие действия могут быть проведены на береговой линии приливной зоны (наприклад, сбор моллюсков, таких как мидии и устрицы) или прибрежных сетей, с применением или без применения специализированных орудий добычи (вылова) в прибрежных водах или водах материковой отмели

Эта группировка также включает:

добычу (вылов) рыбы в обновляемых водоемах;

добычу (вылов) морских млекопитающих

03.11 Рыболовство морское

Ця група включає:

добычу (вылов) рыбы в коммерческих целях в открытом водном пространстве и внутренних водах, внутренних морских водах;

добычу (вылов) морских ракообразных и моллюсков;

добычу (вылов) китов;

добычу (вылов) морских животных: черепах, асцидий, оболочников, морских ежей и т.п.

Эта группировка также включает:

деятельность судов, задействованных как в морской добыче (вылове) риби, так и в переработке и консервировании рыбы;

сбор прочих морских организмов и материалов: природного жемчуга, губок, кораллов и морских водорослей

Эта группировка не включает:

добычу морских млекопитающих, кроме китов, например моржей, тюленей, см. 01.70;

переработку китов на производственных суднах, см. 10.11;

переработку рыбы, ракообразных и моллюсков на производственных судах или на рыбозаводах, расположенных на берегу, см. 10.20;

аренду туристических морских или прибрежных транспортных средств с экипажем (наприклад, для рыболовных круизов), см. 50.10;

рыболовный надзор, защиту и службу патрулирования, см. 84.24;

спортивно-любительское рыболовство и предоставление услуг в этой области, см. 93.19;

работу заповедников спортивного рыболовства, см. 93.19

03.11.1 Рыболовство морское промышленное
03.11.2 Рыболовство морское прибрежное
03.11.3 Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях
03.11.4 Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях
03.11.5 Рыболовство морское в целях аквакультуры (рыбоводства)
03.12 Рыболовство пресноводное

Ця група включає:

рыболовство на коммерческой основе на внутренних водах;

добычу (вылов) пресноводных ракообразных и моллюсков;

добычу (вылов) пресноводных животных

Эта группировка также включает:

добычу (вылов) пресноводных материалов

03.12.1 Рыболовство пресноводное промышленное
03.12.2 Рыболовство пресноводное в целях аквакультуры (рыбоводства)
03.12.3 Рыболовство любительское и спортивное
03.12.4 Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
03.2 Рыбоводство

Ця група включає:

рыбоводство, тобто. производственный процесс, включающий выращивание или разведение водных организмов (рыб, моллюсков, ракообразных, растений, крокодилов, аллигаторов и амфибий), используя методы, нацеленные на увеличение количества особей вне естественной окружающей среды (наприклад, поддержание, кормление и защита от хищников)

Выращивание и разведение направлено на увеличение численности молодняка и взрослых особей

Эта группировка также включает:

индивидуальное, кооперативное или государственное владение отдельными особями с целью увеличения их численности, включая их потомство

03.21 Рыбоводство морское

Ця група включає:

разведение рыбы в морской воде, включая декоративные виды морских рыб;

производство двустворчатого моллюска (устриц, мидии и т.п.), лобстера, личинок креветок, молоди рыб и мальков;

выращивание красной водоросли и прочих съедобных морских водорослей;

выращивание ракообразных, двустворчатых моллюсков, прочих моллюсков и прочих водных животных в морской воде

Эта группировка также включает:

деятельность рыбоводства в минерализованных водах;

деятельность рыбоводства в заполненных соленой водой емкостях и резервуарах;

работу морских рыбопитомников;

работу ферм по разведению морских червей

Эта группировка не включает:

выращивание лягушек, см. 03.22;

работа заповедников для спортивно-любительского рыболовства, см. 93.19

03.21.1 Рыбоводство морское индустриальное

Индустриальная аквакультура осуществляется без использования рыбоводных участков в бассейнах, на установках с замкнутой системой водоснабжения, а также на рыбоводных участках с использованием садков и (або) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания

03.21.2 Морське пасовищне рибництво

Пасовищна аквакультура здійснюється на рибних фермах стосовно об'єктів аквакультури, які в ході відповідних робіт викидаються у водні об'єкти, де вони перебувають у стані природної свободи

03.21.3 Мелиорация рыбохозяйственная морских и минерализированных водных объектов

Ця група включає:

– Заходи щодо поліпшення гідрологічних показників, гідрогеохімічний, екологічний стан водних об'єктів з метою створення умов для збереження та раціонального використання водних біоресурсів;, а також забезпечення виробництва продукції аквакультури з метою створення умов для збереження та раціонального використання водних біоресурсів

03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное

Ця група включає:

добычу (вылов) водні біологічні ресурси з метою отримання з них ікри, Милта (Сперма) і формування маточного стада;

– вирощування з подальшим випуском молоді (Личинки) водні біологічні ресурси у водних об'єктах, що мають рибогосподарське значення;

– вилов хижих та малоцінних видів водних біоресурсів з метою недопущення поїдання молоді водних біоресурсів у місцях їх вилову

03.21.5 Акклиматизация морских биоресурсов

Ця група включає:

– діяльність з впровадження водних біоресурсів цінних видів у водні об'єкти рибогосподарського значення та створення їх стійких популяцій у водних об'єктах рибогосподарського значення, в яких водні біологічні ресурси цих видів не жили раніше або втратили своє значення

03.21.9 Інша діяльність у морському рибництві
03.22 Прісноводне рибництво

Ця група включає:

– Прісноводне рибництво, в тому числі вирощування прісноводних декоративних рибок;

– Розведення прісноводних ракоподібних, двустворчатых моллюсков, інші молюски та інші водні тварини;

– Робота інкубаторіїв прісноводних риб;

выращивание лягушек

Эта группировка не включает:

– Розведення риби в заповнених солоною водою резервуарах і резервуарах, см. 03.21;

– робота заповідників для спортивного та любительського рибальства;, см. 93.19

03.22.1 Прісноводне промислове рибництво

Индустриальная аквакультура осуществляется без использования рыбоводных участков в бассейнах, на установках с замкнутой системой водоснабжения, а также на рыбоводных участках с использованием садков и (або) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания

03.22.2 Прісноводне пасовищне рибництво

Пасовищна аквакультура здійснюється на рибних фермах стосовно об'єктів аквакультури, які в ході відповідних робіт викидаються у водні об'єкти, де вони перебувають у стані природної свободи

03.22.3 Ставкове рибництво

Ставкова аквакультура передбачає розведення і (або) зміст, Вирощування об'єктів аквакультури у ставках, затоплені кар'єри, а також на водних об'єктах, використовується в процесі функціонування меліоративних систем, включаючи іригаційні системи

03.22.4 Мелиорация рыбохозяйственная пресноводных объектов

Ця група включає:

– Заходи щодо поліпшення гідрологічних показників, гідрогеохімічний, екологічний стан водних об'єктів з метою створення умов для збереження та раціонального використання водних біоресурсів;.

03.22.5 Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное

Ця група включає:

добычу (вылов) водні біологічні ресурси з метою отримання з них ікри, Милта (Сперма) і формування маточного стада;

– вирощування з подальшим випуском молоді (Личинки) водні біологічні ресурси у водних об'єктах, що мають рибогосподарське значення;

– вилов хижих та малоцінних видів водних біоресурсів з метою недопущення поїдання молоді водних біоресурсів у місцях їх вилову

03.22.6 Акклиматизация пресноводных биоресурсов

Ця група включає:

– діяльність з впровадження водних біоресурсів цінних видів у водні об'єкти рибогосподарського значення та створення їх стійких популяцій у водних об'єктах рибогосподарського значення, в яких водні біологічні ресурси цих видів не жили раніше або втратили своє значення

03.22.9 Інші види діяльності з розведення прісноводної риби

 

 

СЕКЦІЯ Б ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Цей розділ включає::

– Гірничо, зустрічаються в природі у вигляді твердих гірських порід (Вугілля та руда), в рідкому стані (нафта) або в газоподібному стані (природний газ)

Видобуток може здійснюватися різними методами, такі як підземний або відкритий видобуток корисних копалин;, буріння свердловин, освоєння морського дна та ін.

Цей розділ також включає:

– додаткові заходи з метою підготовки сировини до продажу: Дроблення, Фрезерні, Очищення, Сушіння, Сортування, Збагачення руди, вуглезбагачення, скраплення природного газу та агломерація твердого палива

Ці види робіт зазвичай виконують суб'єкти господарювання, которые сами занимаются добычей полезных ископаемых и/или расположены в районе добычи полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых классифицируется в группировках по виду основного добываемого минерального сырья

Группировки 05 і 06 включають:

добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (каменного угля, бурого угля (лигнита), нефти, газа);

Группировки 07 і 08 включають:

добычу металлических руд, различных минералов и нерудных полезных ископаемых

Некоторые технологические процессы, относящиеся к данному разделу, в частности процессы, связанные с добычей углеводородов, могут также осуществляться специализированными предприятиями по заказу третьих сторон в качестве производственных услуг, описанных в группировке 09

Этот раздел не включает:

переработку извлеченных/добытых полезных ископаемых, см. раздел C (Обробна промисловість);

использование извлеченных материалов без дальнейшей обработки в строительных целях, см. раздел F (Будівництво);

розлив в бутылки ключевой и минеральной воды из источников и скважин, см. 11.07;

– Дроблення, измельчение и другие виды обработки некоторых грунтов, горных пород и минералов, не связанные с операциями по добыче полезных ископаемых, см. 23.9

05 Вугледобувної
Ця група включає:

добычу твердого минерального топлива подземным или открытым способом и виды работ (наприклад, гранулирование, очистку, прессовку и прочие операции, необходимые для перевозки добываемого сырья и т.д.) для получения продукции, пригодной для сбыта

Эта группировка не включает:

коксование, см. 19.10;

– послуги, сопутствующие добыче угля или бурого угля (лигнита), см. 09.90

05.1 Добыча и обогащение угля и антрацита
05.10 Добыча и обогащение угля и антрацита

Ця група включає:

добычу угля: добычу подземным или открытым способом;

обогащение, классификацию, грохочение, Фрезерні, прессование и т.д. угля для улучшения его качества, облегчения перевозки или хранения

Эта группировка также включает:

извлечение каменного угля из отвалов

Эта группировка не включает:

добычу бурого угля, см. 05.20;

торфоразработки, см. 08.92;

вспомогательную деятельность по добыче антрацита, см. 09.90;

пробное бурение для добычи угля, см. 09.90;

работу коксовых печей, производящих твердое топливо, см. 19.10;

работу, направленную на развитие угольной промышленности, см. 43.12

05.10.1 Добыча угля и антрацита
05.10.11 Добыча антрацита открытым способом
05.10.12 Добыча коксующегося угля открытым способом
05.10.13 Вугледобувної, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом
05.10.14 Добыча антрацита подземным способом
05.10.15 Добыча коксующегося угля подземным способом
05.10.16 Вугледобувної, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом
05.10.2 Обогащение угля
05.10.21 Обогащение антрацита
05.10.22 Обогащение коксующегося угля
05.10.23 Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого
05.2 Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)
05.20 Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)

Ця група включає:

добычу бурого угля (лигнита) подземным или открытым способом, включая добычу путем плавления;

промывку, просушку, Дроблення, прессовку бурого угля (лигнита) для улучшения качества, облегчения перевозки или хранения

Эта группировка не включает:

добычу угля, см. 05.10;

разработку месторождений торфа, см. 08.92;

осуществление вспомогательной деятельности, связанной с добычей бурого угля (лигнита), см. 09.90;

пробное бурение при добыче угля, см. 09.90;

осуществление работ, направленных на развитие или улучшение условий подготовки для добычи угля, см. 43.12

05.20.1 Добыча бурого угля (лигнита)
05.20.11 Добыча бурого угля (лигнита) открытым способом
05.20.12 Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом
05.20.2 Обогащение бурого угля (лигнита)
06 Видобуток сирої нафти і природного газу
Ця група включає:

добычу сырой нефти;

добычу нефтяного (попутного) газа;

добычу горючих (битуминозных) сланцев и битуминозных песков и извлечение из них нефти;

добычу природного газа и жидких углеводородов (конденсата)

Эта группировка включает также:

деятельность по эксплуатации и/или разработке нефтяных и газовых месторождений

Подобная деятельность может включать оснащение и оборудование скважин, эксплуатацию промысловых сепараторов, деэмульгаторов, илоотделителей, нефтепромысловых трубопроводов для сырой нефти и все прочие виды деятельности по подготовке нефти или газа, для перевозки от места их добычи до пункта отгрузки (поставки)

Эта группировка не включает:

услуги по добыче нефти и газа за вознаграждение или на контрактной основе, см. 09.10;

поисково-разведочные работы на нефтяных и газовых скважинах, см. 09.10;

разведочное бурение, см. 09.10;

очистку нефтепродуктов, см. 19.20;

разведку нефтяных месторождений и другие геофизические, геологические и сейсмические исследования, см. 71.12

06.1 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
06.10 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа

Ця група включає:

добычу сырой нефти

Эта группировка также включает:

добычу нефтяного (попутного) газа;

добычу горючих (битуминозных) или нефтяных сланцев и битуминозного песка;

производство сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и песка;

процессы получения сырой нефти: декантацию, опреснение, дегидрацию, стабилизацию и т.п.

Эта группировка не включает:

предоставление услуг по добыче нефти и природного газа, см. 09.10;

разведку нефтяных и газовых месторождений, см. 09.10;

производство очищенных нефтепродуктов, см. 19.20;

получение сжиженных газов при очистке нефти, см. 19.20;

эксплуатацию нефтепроводов, см. 49.50

06.10.1 Добыча сырой нефти
06.10.2 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита
06.10.3 Добыча нефтяного (попутного) газа
06.10.4 Разделение и извлечение нефтяного (попутного) газа
06.2 Добыча природного газа и газового конденсата
06.20 Добыча природного газа и газового конденсата

Ця група включає:

добычу, обезвоживание и сепарацию фракций жидких углеводородов;

извлечение метана, этана, бутана и пропана на месте добычи;

извлечение гелия и сероводорода;

производство сырого газообразного углеводорода (природного газа);

добычу конденсатов;

дренаж и выделение жидких фракций углеводорода;

десульфурацию газа

Эта группировка также включает:

добычу жидкого углеводорода путем сжижения или пиролиза

06.20.1 Добыча природного газа
06.20.2 Добыча газового конденсата
07 Видобуток металевих руд
Ця група включає:

добычу металлических полезных ископаемых (руды) подземным и открытым способом и с морского дна

Эта группировка также включает:

обогащение и очистку руды, наприклад, Дроблення, Фрезерні, промывка, Сушіння, спекание, прокаливание или выщелачивание, операции гравитационного разделения или флотации

Эта группировка не включает:

обжиг железного колчедана, см. 20.13;

производство оксида алюминия, см. 24.42;

обеспечение работы доменных печей, см. 24

07.1 Добыча и обогащение железных руд
07.10 Добыча и обогащение железных руд

Ця група включає:

добычу руд преимущественно с содержанием в них железа;

обогащение и агломерацию железных руд

Эта группировка не включает:

добычу и обогащение серного и магнитного колчедана (кроме обжига), см. 08.91

07.10.1 Добыча железных руд подземным способом
07.10.2 Добыча железных руд открытым способом
07.10.3 Обогащение и агломерация железных руд
07.2 Добыча руд цветных металлов

Ця група включає:

добычу руд цветных металлов

07.21 Добыча урановой и ториевой руд

Ця група включає:

добычу урановой и ториевой руд, преимущественно с содержанием в них урана и тория: уранинита и т.п.;

первичное обогащение таких руд;

производство желтого кека (концентрата урана)

Эта группировка не включает:

обогащение урановой и ториевой руд, см. 20.13;

производство металлического урана из уранинита или прочих руд, см. 24.46;

плавку и рафинирование урана, см. 24.46

07.21.1 Добыча и первичное обогащение урановых руд
07.21.11 Добыча урановых руд подземным способом, включая способы подземного и кучного выщелачивания
07.21.12 Добыча урановых руд открытым способом, включая способ кучного выщелачивания
07.21.2 Добыча и первичное обогащение ториевых руд
07.29 Добыча руд прочих цветных металлов

Ця група включає:

добычу и подготовку руд цветных металлов, не содержащих железа: алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, тантала, ванадия, а также руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины)

Эта группировка не включает:

добычу и обработку урановой и ториевой руды, см. 07.21;

производство оксида алюминия, см. 24.42;

производство никелевого и медного штейна, см. 24.44, 24.45

07.29.1 Добыча и обогащение медной руды
07.29.2 Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд
07.29.21 Добыча и обогащение никелевой руды
07.29.22 Добыча и обогащение кобальтовой руды
07.29.3 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд)
07.29.31 Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом
07.29.32 Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом
07.29.33 Обогащение нефелин-апатитовых руд
07.29.4 Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
07.29.42 Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.)
07.29.5 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды
07.29.6 Добыча и обогащение оловянной руды
07.29.7 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья
07.29.8 Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды
07.29.9 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов
07.29.91 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд
07.29.92 Добыча и обогащение марганцевых руд
07.29.93 Добыча и обогащение хромовых (хромитовых) руд
07.29.99 Добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, які не включені до інших угруповань
08 Видобуток інших корисних копалин
Ця група включає:

добычу ископаемых из карьеров, а также разработку аллювиальных отложений, скальных пород, соляных месторождений

Получаемые продукты используются главным образом в строительстве (наприклад, пісок, камень и т.п.), в производстве строительных материалов (наприклад, глины, гипса и т.п.), в производстве химикатов и т.п.

Эта группировка не включает:

процессы обработки (кроме дробления, измельчения, обогащения, сушки, сортировки и смешивания) добываемых полезных ископаемых, см. раздел C

08.1 Добыча камня, песка и глины
08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев

Ця група включає:

добычу, первичную обработку, распиловку камня для строительства и изготовления памятников, такого как мрамор, гранит, песчаник и т.д.;

дробление и измельчение декоративного и строительного камня;

добычу, дробление и измельчение известняка;

добычу гипса и ангидрита;

добычу мела и некальцинированного доломита

Эта группировка не включает:

добычу минерального сырья для химических производств и производства удобрений, см. 08.91;

производство обожженного (кальцинированного) доломита, см. 23.52;

резку, обработку и отделку камня за пределами карьеров, см. 23.70

08.11.1 Добыча и первичная обработка камня для памятников и строительства
08.11.2 Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня
08.11.3 Добыча мела и некальцинированного доломита
08.11.4 Добыча и первичная обработка сланцев
08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

Ця група включає:

добычу и промывку гравия и песка для промышленности и строительства;

дробление и измельчение гравия;

карьерную разработку песка;

добычу глины (включая огнеупорную) и каолина

Эта группировка не включает:

добычу битуминозного песка, см. 06.10

08.12.1 Разработка гравийных и песчаных карьеров
08.12.2 Добыча глины и каолина
08.9 Гірничо, які не включені до інших угруповань
08.91 Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений

Ця група включає:

добычу природных фосфатов и природных калийных солей;

добычу природной серы;

добычу и обогащение серного и магнитного колчедана, кроме обжига;

добычу природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита), природных боратов, природных сульфатов магния (кизерита);

добычу минеральных красителей, плавикового шпата и прочих полезных ископаемых, служащих сырьем для химической промышленности

Эта группировка также включает:

добычу гуано

08.92 Добыча и агломерация торфа

Ця група включає:

разработку месторождений торфа;

подготовку торфа для улучшения его качества, удобства перевозки или хранения

Эта группировка не включает:

– надання послуг, сопутствующих торфоразработкам, см. 09.90;

производство торфяных брикетов, смешанных с природным грунтом, песком, глиной, минеральными удобрениями и т.д. для горшечных культур, см. 20.15;

производство изделий из торфа, см. 23.99

08.92.1 Добыча торфа
08.92.2 Агломерация торфа
08.93 Добыча соли

Ця група включає:

добычу поваренной соли из подземных месторождений, включая посредством растворения и выкачивания;

производство поваренной соли посредством выпаривания из морской воды или других соленых вод;

– Фрезерні, очистку и рафинацию поваренной соли производителем

Эта группировка не включает:

переработку соли в пищевую, например в йодированную соль, см. 10.84;

производство питьевой воды путем опреснения соленой воды, см. 36.00

08.99 Видобуток інших корисних копалин, які не включені до інших угруповань

Ця група включає:

добычу подземным или открытым способом различных минералов и материалов: абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльных камней (талька), полевого шпата и т.д., природного асфальта, асфальтитов и битумных пород, природного твердого битума, драгоценных камней, кварца, слюды и т.д.

08.99.1 Добыча природного асфальта, асфальтитов и битумных пород
08.99.2 Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д.
08.99.21 Добыча природных абразивов, кроме алмазов
08.99.22 Добыча вермикулита
08.99.23 Добыча асбеста
08.99.3 Добыча драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита и т.д.
08.99.31 Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов
08.99.32 Добыча алмазов
08.99.33 Добыча мусковита
08.99.34 Добыча пьезокварца
08.99.35 Добыча гранулированного кварца
08.99.36 Добыча слюды
09 Надання гірничих послуг
Ця група включає:

специализированные вспомогательные услуги при разработке месторождений за вознаграждение или на договорной основе

В эту группировку входят:

поисково-изыскательские работы с использованием традиционных методов разведки, например взятие образцов руды и проведение геологических наблюдений, а также бурение (пробное или повторное);

бурение для нефтяных скважин, металлических и неметаллических полезных ископаемых;

прочие услуги по бурению нефтяных и газовых скважин и их обустройству: установка нефтяных и газовых скважин, цементирование корпуса газовой скважины, Очищення, тартание и свабирование нефтяных и газовых скважин, установка систем вентиляции и откачки и услуги по промышленному строительству объектов обустройства месторождений, включая строительство нефтесборных сетей, водоводов, объектов энергетического хозяйства, площадочных объектов и т.д.

09.1 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
09.10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

Ця група включає:

предоставление услуг в части добычи нефти и газа за вознаграждение или на договорной основе, в тому числі: проведение поисково-разведочных работ перед осуществлением добычи нефти или газа, например с использованием традиционных методов разведки, таких как проведение геологических исследований в местах будущих разработок;

направленное бурение и повторное бурение, ударное бурение, монтаж буровой установки на месте, ремонт и демонтаж, цементирование обсадных труб нефтяных и газовых скважин, откачка скважин, заглушка и консервация скважин и т.д.;

сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей перевозки;

услуги по дренажу и откачке воды за вознаграждение или на договорной основе, пробное бурение на месте предполагаемой добычи нефти или газа

Эта группировка также включает:

противопожарные услуги на месторождениях нефти и газа

09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
09.10.3 Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукцииСРП)
09.10.4 Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки
09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
09.9 Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых
09.90 Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

Ця група включає:

предоставление вспомогательных услуг за вознаграждение или на договорной основе для горнодобывающих предприятий, см. 05, 07 і 08;

услуги по разведке, например традиционные методы разведки, такие как взятие образцов грунта и проведение геологических изысканий на предполагаемых участках бурения;

услуги по дренажу и откачиванию воды насосами за вознаграждение или на договорной основе;

пробное бурение скважин и поисково-разведочное бурение

Эта группировка не включает:

обеспечение функционирования шахт или карьеров за вознаграждение или на договорной основе, см. 05, 07 або 08;

специализированный ремонт оборудования для горнодобывающей промышленности, см. 33.12;

предоставление услуг по геофизическому исследованию за вознаграждение или на договорной основе, см. 71.12

СЕКЦІЯ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Этот раздел включает:

физическую и/или химическую обработку материалов, веществ или компонентов с целью их преобразования в новые продукты, хотя это нельзя использовать как единый универсальный критерий для определения производства (см. нижче “переработка отходов”)

Материалы, вещества или преобразованные компоненты являются сырьем, тобто. продуктами сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, горных пород и минералов и продуктов других обрабатывающих производств. Считается, что значимые периодические изменения, обновление или преобразование продуктов относятся к производству.

Произведенная продукция может быть готовой к потреблению или может представлять полуфабрикат для последующей обработки. наприклад, продукт очистки алюминия используется как сырье для первичного производства алюминиевых изделий, например алюминиевой проволоки, которая в свою очередь будет использована в необходимых конструкциях; производства техники и оборудования, для которого данные запасные части и аксессуары предназначены. Производство неспециализированных компонентов и деталей машин и оборудования, например двигателей, поршней, электромоторов, клапанов, шестеренок, подшипников, классифицируется в соответствующей группировке раздела C “Обробна промисловість”, незалежно від того, в состав каких машин и оборудования могут входить эти предметы. Однако производство специализированных компонентов и аксессуаров посредством отливки/формовки или штамповки пластиковых материалов включает в себя группировка 22.2. Сборка комплектующих частей и деталей также отнесена к производству. Данный раздел включает сборку целостных конструкций из составляющих компонентов, произведенных самостоятельно или приобретенных. Переработка отходов, тобто. переработка отходов для производства вторичного сырья вошла в группировку 38.3 (деятельность по обработке вторичного сырья). Хотя может производиться физическая и химическая переработка, это не считается частью обрабатывающего производства. Первичной целью данных видов деятельности является основная переработка или переработка отходов, которая классифицирована в разделе E (водопостачання; каналізація, організація збору та утилізації відходів, Заходи з ліквідації забруднення). Однако производство новых готовых изделий (в противовес продукции, произведенной из вторичного сырья) относится ко всему производству в целом, даже если в данных процессах использованы отходы. наприклад, производство серебра из отходов пленки считается производственным процессом. Специальное техобслуживание и ремонт промышленных, коммерческих и подобных машин и оборудования в целом указаны в группировке 33 (ремонт и установка машин и оборудования). Однако ремонт компьютеров, бытовых устройств указан в группировке 95 (ремонт компьютеров, предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения), в то же самое время ремонт автомобилей описывается в группировке 45 (оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов). Установка техники и оборудования как узкоспециализированная деятельность классифицирована в группировке 33.20

Примітка – Границы обрабатывающего производства с другими разделами данного классификатора могут не иметь четкой однозначной спецификации. Як правило, обрабатывающие производства включают переработку материалов для производства новой продукции. Обычно это совершенно новая продукция. Однако определение того, что представляет собой новая продукция, может быть несколько субъективным

Переработка подразумевает следующие виды деятельности, задействованные в производстве и определенные в данном классификаторе:

переработка свежей рыбы (извлечение устриц из раковин, филетирование рыбы), выполняемые не на борту рыболовецкого судна, см. 10.20;

пастеризация молока и розлив по бутылкам, см. 10.51;

выделка кожи, см. 15.11;

распиловка и строгание древесины; пропитка древесины, см. 16.10;

печать и родственные ей виды деятельности, см. 18.1;

восстановление протектора шин, см. 22.11;

производство готовых к применению бетонных смесей, см. 23.63;

гальванопокрытие, металлизация и тепловая обработка металла, см. 25.61;

механическое оборудование для ремонта или переборки (наприклад, двигателей автомобилей), см. 29.10

Также существуют виды деятельности, включенные в процесс переработки, которые отражены в других разделах классификатора, тобто. они не классифицируются как обрабатывающие производства.

Они включают:

лесозаготовки, классифицированные в разделе A (СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО);

модификацию сельскохозяйственной продукции, классифицированную в разделе A;

подготовку пищевых продуктов для немедленного потребления в помещениях, классифицированную в группировке 56 (деятельность предприятий общественного питания и баров);

обогащение руды и прочих минералов, классифицированную в разделе B (ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ);

строительные и сборочные работы, выполняемые на строительных площадках, классифицированные в разделе F (СТРОИТЕЛЬСТВО);

деятельность по разбивке крупных партий товаров на мелкие группы и вторичный сбыт более мелких партий, включая упаковку, переупаковку или розлив в бутылки такой продукции, как алкогольные напитки или химикаты;

сортировку твердых отходов;

смешивание красок по заказу клиента;

резку металлов по заказу клиента;

пояснения к различным товарам, отнесенные к разделу G (ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ)

10 Харчове виробництво
Ця група включає:

обработку продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных промежуточных продуктов, которые не являются пищевыми продуктами

В процессе подобной деятельности часто вырабатываются полуфабрикаты, различные по своей стоимости (наприклад, получение кожи от убоя скота или жмыховой муки от производства масла). Эта группировка описывает деятельность, которая связана с различными видами продуктов питания, такими как: м'ясо, рыба, фрукты и овощи, жиры и масла, молочные продукты, продукты мукомольно-крупяной промышленности, корма для животных и прочие продовольственные продукты. Производство может быть выполнено за свой счет, за счет третьих лиц, а также в обычной скотобойне. Некоторые виды деятельности считаются производством (наприклад, в булочных, кондитерских цехах и т.д., которые продают собственную продукцию), даже если они продают продукцию в розницу в собственном магазине производителя. Однако в тех случаях, когда обработка минимальна и не приводит к действительному преобразованию, деятельность относят к оптовой и розничной торговле (раздел G). Приготовление продуктов питания для потребления на месте классифицировано в группировке 56 (продажа кулинарной продукции и напитков). Производство корма для животных из отходов при забое скота или субпродуктов классифицировано в группировке 10.9, переработка отходов продуктов питания и напитков во вторичное сырье классифицирована в группировке 38.3, а утилизация отходов продуктов питания и напитков классифицирована в группировке 38.21

Группировка включает:

переработку продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами

В процессе подобной деятельности часто вырабатываются полуфабрикаты, различные по своей стоимости (наприклад, кожа от забоя скота или жмыховая мука от производства масла)

Эта группировка не включает:

приготовление кулинарной продукции для потребления на месте, например в ресторанах

10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
10.11 Переработка и консервирование мяса

Ця група включає:

убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях (включая убойные пункты), расфасовку и упаковку мяса (говядины, свинины, баранины, верблюжатины, оленины, крольчатины и т.д.);

производство охлажденного, замороженного мяса в тушах, полутушах, в мясных блоках;

производство охлажденного, замороженного мяса в отрубах

Эта группировка также включает:

убой и переработку китов на суше или на специализированных судах;

производство получаемых с мясокомбинатов, мясохладобоен (включая убойные пункты) сырых кож и шкур крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных и животных семейства оленьих (оленевых), овец, коз, свиней и прочих убойных животных;

вытапливание свиного сала и прочих пищевых животных жиров;

переработку субпродуктов животных;

производство щипаной шерсти

Эта группировка не включает:

вытапливание жира сельскохозяйственной птицы, см. 10.12;

предоставление услуг по упаковке мяса, см. 82.92

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде
10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде
10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде
10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз
10.11.5 Производство животных жиров
10.11.6 Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу
10.12 Производство и консервирование мяса птицы

Ця група включає:

убой птицы в убойных цехах птицеводческих предприятий, птицекомбинатов, мясохладокомбинатах, мясохладобойнях (включая убойные пункты), обработку или расфасовку мяса птицы;

производство охлажденного, замороженного (подмороженного) мяса птицы в тушках, полутушках, в виде частей тушек;

производство замороженного мяса птицы механической обвалки, вытапливание жира птицы

Эта группировка также включает:

производство пера и пуха

10.12.1 Производство мяса птицы в охлажденном виде
10.12.2 Производство мяса птицы в замороженном виде
10.12.3 Производство жиров домашней птицы
10.12.4 Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу
10.12.5 Производство пера и пуха
10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

Ця група включає:

производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и т.п. м'яса;

производство мясных продуктов: колбасных изделий, продуктов из мяса, шпика, напівфабрикатів, кулинарных изделий и других мясных продуктов

Эта группировка не включает:

производство готовых замороженных мясных блюд и блюд из домашней птицы, см. 10.85;

производство супа, содержащего мясо, см. 10.89;

оптовую торговлю мясом, см. 46.32;

предоставление услуг по расфасовке мяса, см. 82.92

10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса
10.13.2 Производство колбасных изделий
10.13.3 виробництво м'ясних (мясосодержащих) консервов
10.13.4 виробництво м'ясних (мясосодержащих) напівфабрикатів
10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) виробів
10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов
10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу
10.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов
10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

Ця група включає:

переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: охлаждение, глубокую заморозку, сушку, копчение, соление, заливку рассолом, консервирование и т.д.;

производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков: рыбного филе, икры, искусственной икры и т.д.;

производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных;

производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком

Эта группировка также включает:

деятельность по переработке и консервированию рыбы на специализированных судах;

деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты

10.20.1 Переработка и консервирование рыбы
10.20.2 Переработка и консервирование ракообразных и моллюсков
10.20.3 Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных
10.20.4 Производство муки грубого помола и растворимых компонентов из рыбы и прочих водных животных, непригодных для потребления человеком
10.20.5 Деятельность по обработке морских водорослей, в том числе морской капусты
10.20.9 Производство прочих продуктов из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, непригодных для употребления в пищу
10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей
10.31 Переработка и консервирование картофеля

Ця група включає:

производство замороженных полуфабрикатов из картофеля;

производство сухого картофельного пюре;

производство закусок из картофеля;

производство картофельных чипсов;

производство картофельной муки тонкого и грубого помола

Эта группировка также включает:

промышленную очистку картофеля;

производство резаного картофеля, расфасованного в пакеты

10.32 Производство соковой продукции из фруктов и овощей

Ця група включає:

производство фруктовых и (або) овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков;

производство морсов,

Эта группировка также включает:

производство концентрированных соков из свежих фруктов и овощей;

производство концентрированных морсов;

производство фруктовых и (або) овощных пюре для производства соковой продукции;

производство концентрированных фруктовых или овощных пюре;

производство натуральных ароматообразующих фруктовых и (або) овощных веществ;

производство концентрированных натуральных ароматообразующих фруктовых или овощных веществ;

производство клеток цитрусовых фруктов;

производство фруктовой и (або) овощной мякоти

10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

Ця група включає:

производство продуктов питания, состоящих в основном из фруктов или овощей, кроме готовых блюд в замороженном или консервированном виде;

переработку фруктов, орехов или овощей: замораживание, сушка, маринование в масле или в уксусе, консервирование и т.д.;

производство продуктов питания из фруктов или овощей;

производство джемов, варенья, конфитюров и желе;

производство обжаренных орехов;

производство пасты и прочих продуктов питания из орехов

Эта группировка также включает:

производство скоропортящихся полуфабрикатов из фруктов и овощей, таких як: салати, упакованные смешанные салаты, очищенные или нарезанные овощи

10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов
10.39.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов
10.39.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования
10.4 Производство растительных и животных масел и жиров

Ця група включає:

производство нерафинированных и рафинированных масел и жиров из растительных и животных материалов, за исключением вытапливания или рафинирования сала и других пищевых животных жиров

10.41 Производство масел и жиров

Ця група включає:

производство нерафинированных растительных масел: оливкового, соевого, пальмового, подсолнечного, хлопкового, рапсового, горчичного, льняного и т.д.;

производство необезжиренной муки тонкого и грубого помола из семян масличных культур, орехов или масличных ядер;

производство рафинированных растительных масел: подсолнечного, соевого, рапсового и т.д.;

обработку растительных масел: кипячение, окисление воздушной продувкой, дегидратацию, полимеризацию путем нагревания под вакуумом, гидрогенизацию и т.д.

Эта группировка также включает:

производство непищевых животных масел и жиров;

выработку жиров из рыбы и морских млекопитающих;

производство хлопкового пуха (линта), жмыха и других побочных продуктов производства масел

Эта группировка не включает:

вытапливание и рафинирование сала и прочих съедобных животных жиров, см. 10.11;

производство маргарина, см. 10.42;

мокрый помол злаковых, см. 10.62;

производство кукурузного масла, см. 10.62;

производство эфирных масел, см. 20.53;

химические процессы обработки масла и жиров, см. 20.59

10.41.1 Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций
10.41.2 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
10.41.21 Производство нерафинированного соевого масла и его фракций
10.41.22 Производство нерафинированного арахисового масла и его фракций
10.41.23 Производство нерафинированного оливкового масла и его фракций
10.41.24 Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций
10.41.25 Производство нерафинированного хлопкового масла и его фракций
10.41.26 Производство нерафинированного рапсового сурепного и горчичного масла и их фракций
10.41.27 Производство нерафинированного пальмового масла и его фракций
10.41.28 Производство нерафинированного кокосового масла и его фракций
10.41.29 Производство прочих нерафинированных растительных масел и их фракций
10.41.3 Производство хлопкового линта
10.41.4 Производство жмыха и муки тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
10.41.5 Производство рафинированных растительных масел и их фракций
10.41.51 Производство рафинированного соевого масла и его фракций
10.41.52 Производство рафинированного арахисового масла и его фракций
10.41.53 Производство рафинированного оливкового масла и его фракций
10.41.54 Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций
10.41.55 Производство рафинированного хлопкового масла и его фракций
10.41.56 Производство рафинированного рапсового, сурепного, горчичного масел и их фракций
10.41.57 Производство рафинированного пальмового масла и его фракций
10.41.58 Производство рафинированного кокосового масла и его фракций
10.41.59 Производство прочих рафинированных растительных масел и их фракций
10.41.6 Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций
10.41.7 Производство растительных восков и дегры
10.42 Производство маргариновой продукции

Ця група включає:

производство маргарина;

производство спредов и смесей топленых;

производство жиров специального назначения (в том числе жиров кондитерских, кулинарных, хлебопекарных), заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового типа, заменителей масла какао нетемперируемых лауринового типа

10.5 Производство молочной продукции
10.51 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

Ця група включає:

производство молока и питьевых сливок;

производство молочных напитков;

производство сметаны и сметанных продуктов;

производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, спредов сливочно-растительных и молочного жира;

производство кисломолочных продуктов;

производство творога, творожных масс и творожных продуктов;

производство сыра и сырных продуктов (в том числе плавленых);

производство концентрированных, сгущенных и сухих продуктов;

производство побочных продуктов переработки молока (казеина, сахара молочного, молочной сыворотки и т.п.);

производство прочих продуктов переработки молока

Эта группировка не включает:

производство сырого молока и сырых сливок (от крупного рогатого скота), см. 01.41;

производство сырого молока (от овец, коз, кобыл, ослиц, верблюдиц и т.д.), см. 01.43, 01.44, 01.45;

производство заменителей молока и сыра неживотного происхождения, см. 10.89

10.51.1 Производство питьевого молока и питьевых сливок
10.51.2 Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей
10.51.3 Производство сыра и сырных продуктов
10.51.4 Производство молока и сливок в твердой форме
10.51.9 Производство прочей молочной продукции
10.52 Производство мороженого

Ця група включає:

производство мороженого и прочих замороженных десертов

Эта группировка не включает:

деятельность кафе-мороженых, см. 56.10

10.6 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов

Ця група включає:

получение муки путем грубого или тонкого помола зерна или плодов, помол, очистку и полировку риса, а также производство мучных смесей или теста из этих продуктов

Эта группировка также включает:

влажный помол зерновых и овощей и производство крахмала и продуктов из крахмала

10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

Ця група включає:

помол зерна: производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурудзи (злак) или прочих хлебных злаков;

обработку риса: производство обрушенного, шлифованного, полированного, глазированного, пропаренного риса;

производство рисовой муки;

обработку овощей: производство муки или блюд из сухих стручковых овощей, корней или клубней или съедобных орехов;

производство продуктов для завтрака из хлебных злаков;

производство мучных смесей и приготовление мучных смесей и теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов

Эта группировка не включает:

производство картофельной муки грубого и тонкого помола, см. 10.31;

влажное измельчение кукурузы, см. 10.62

10.61.1 Производство обработанного риса
10.61.2 Производство муки из зерновых культур
10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур
10.61.4 Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов
10.62 Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов

Ця група включає:

производство крахмала из риса, картофеля, кукурузы и т.д.;

влажное измельчение злаков;

производство глюкозы, глюкозного сиропа, мальтозы, инулина и т.д.;

производство глютена (клейковины);

производство тапиоки и заменителей тапиоки, приготовленных из крахмала;

производство кукурузного масла

Эта группировка не включает:

производство лактозы (молочного сахара), см. 10.51;

производство тростникового и свекловичного сахара, см. 10.81

10.62.1 Производство крахмала
10.62.2 Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций
10.62.3 Производство рафинированного кукурузного масла и его фракций
10.62.9 Производство прочих крахмалосодержащих продуктов
10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

Ця група включає:

производство хлебобулочных изделий, макарон, лапши и подобных продуктов

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

Ця група включає:

производство хлебобулочных изделий: хлеба и булочек, мучных кондитерских изделий, тортов, тістечок, пирогов и бисквитов, фруктовых пирожных, млинців, вафель и т.д.

Эта группировка не включает:

производство хлебобулочных изделий длительного хранения, см. 10.72;

производство макаронных изделий, см. 10.73;

подогрев хлебобулочных изделий для потребления на месте, см. 56

10.71.1 Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения
10.71.2 Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
10.71.3 Производство охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов
10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, тістечок, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

Ця група включає:

производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий;

производство выпечки и пирожных длительного хранения;

производство легких закусок (крекеров, печенья, крендельков и т.д.) сладких или соленых

Эта группировка не включает:

производство картофельных закусок, см. 10.31

10.72.1 Производство хрустящих хлебцев, сухарей и прочих сухарных хлебобулочных изделий
10.72.2 Производство тортов и пирожных длительного хранения
10.72.3 Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения
10.72.31 Производство печенья
10.72.32 Производство пряников и коврижек
10.72.33 Производство вафель
10.72.34 Производство галет и крекеров
10.72.35 Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения
10.72.39 Производство восточных сладостей и прочих мучных кондитерских изделий
10.72.4 Производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов
10.73 Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий

Ця група включає:

производство макаронных изделий, таких как макароны и лапша, варених і неварених, з начинкою і без начинки;

производство кускуса;

производство консервированных или замороженных макаронных изделий

Эта группировка не включает:

производство готовых блюд из кускуса, см. 10.85;

производство супов с макаронными изделиями, см. 10.89

10.73.1 Производство макаронных изделий

Ця група включає:

производство макарон, лапши, рожков, вермишели, полуфабрикатов макаронного теста, пельменей и др., варених і неварених, з начинкою і без начинки

10.73.2 Производство кускуса
10.73.3 Производство консервированных или замороженных макаронных изделий
10.8 Производство прочих пищевых продуктов

Ця група включає:

производство сахара и кондитерских изделий, приготовленных готовых блюд, кава, чая и специй, а также скоропортящихся продуктов и деликатесов

10.81 Производство сахара

Ця група включає:

производство сахара (сахарозы) из сахарного тростника, сахарной свеклы;

производство кленового сиропа и сахара;

производство мелассы;

производство свекловичного жома и прочих побочных продуктов

Эта группировка не включает:

производство глюкозы, сиропа из глюкозы, мальтозы, см. 10.62

10.81.1 Производство сахара из сахарной свеклы и тростникового сырца
10.81.11 Производство сахара из сахарной свеклы
10.81.12 Производство сахара из тростникового сырца
10.81.2 Производство сахарного сиропа
10.81.3 Производство мелассы
10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Ця група включає:

производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао;

производство шоколада и шоколадных кондитерских изделий;

производство кондитерских изделий из сахара: карамели, таблеток для освежения дыхания, нуги, помадки, белого шоколада;

производство жевательной резинки;

производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений;

производство кондитерских леденцов и пастилок

10.82.1 Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао
10.82.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
10.82.3 Производство кондитерских изделий из сахара
10.82.4 Производство жевательной резинки
10.82.5 Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений
10.82.6 Производство кондитерских леденцов и пастилок
10.83 Производство чая и кофе

Ця група включає:

удаление кофеина и обжаривание зерен кофе;

производство кофейных продуктов, таких как гранулированный кофе, растворимый кофе, экстракты и концентраты кофе;

производство заменителей кофе;

смешивание чая и мате;

производство экстрактов и смесей, основанных на чае или мате;

упаковку чая, включая упаковку в чайные пакетики

Эта группировка также включает:

производство травяных настоев (из мяты, вербены, ромашки и т.д.)

10.84 Производство приправ и пряностей

Ця група включає:

производство специй, соусов и приправ, таких как майонез, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы на растительных маслах, горчичный порошок и мука крупного помола, готовой горчицы и т.д.;

производство уксуса

Эта группировка также включает:

переработку соли в пищевую соль, например йодированную соль

10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд

Ця група включає:

производство готовых (тобто. приготовленных, приправленных) блюд и продуктов питания

Эти блюда обрабатывают для хранения как в замороженном, так и консервированном виде, их обычно упаковывают и маркируют для перепродажи, тобто. группировка не включает приготовление продуктов питания для потребления на месте, например в ресторанах. Чтобы считаться блюдом, подобные пищевые продукты должны содержать не менее двух отдельных ингредиентов (за исключением специй)

Ця група включає:

производство блюд из мяса или мяса птицы;

производство рыбных блюд, включая рыбные чипсы;

производство овощных блюд;

производство замороженной или иным образом законсервированной пиццы

Эта группировка также включает:

производство блюд местной и национальной кухни

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

Ця група включає:

производство продуктов питания целевой направленности, таких как смеси для новорожденных, молоко и прочие продукты питания для младенцев, следующие за смесью; продукты детского питания; низкокалорийные продукты питания и пищевые продукты с уменьшенным содержанием калорий, предназначенные для контроля веса; продукты диетического питания, произведенные в специальных медицинских целях: низконатриевая пища, включая низконатриевые или безнатриевые диетические соли, безглютеновые продукты питания; продукти, соответствующие расходам энергии при интенсивном мускульном напряжении, особенно у спортсменов; пищевые продукты для людей, страдающих от нарушения обмена углеводами (диабет); продукты для дошкольного и школьного питания

10.86.1 Производство молока и молочных продуктов для детского питания
10.86.11 Производство молока и молочных продуктов для детей раннего возраста
10.86.12 Производство молока и молочных продуктов для детей дошкольного и школьного возраста
10.86.2 Производство соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания
10.86.3 Производство продуктов мясных (мясосодержащих) для детского питания
10.86.4 Производство продуктов на злаковой основе для детского питания
10.86.5 Производство продуктов детского питания профилактического и лечебного назначения
10.86.6 Производство диетических пищевых продуктов
10.86.61 Производство пищевой продукции диетического и диабетического питания
10.86.62 Производство пищевой продукции для питания спортсменов
10.86.63 Производство пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин
10.86.64 Производство пищевой продукции энтерального питания
10.86.69 Производство прочих диетических пищевых продуктов
10.89 Производство прочих пищевых продуктов, які не включені до інших угруповань

Ця група включає:

производство супов и бульонов;

производство искусственного меда и карамели;

производство скоропортящихся продуктов питания, таких як: сэндвичи, свежая пицца (полуфабрикат);

производство рационов питания и пайков;

производство пищевых добавок и прочих подобных пищевых продуктов;

производство бактериальных заквасок и концентратов, питательных сред;

производство дрожжей;

производство экстрактов и соков мяса, риби, ракообразных или моллюсков;

производство заменителей молочных продуктов;

производство продуктов из яиц и яичного альбумина;

производство искусственных концентратов

10.89.1 Производство супов и бульонов
10.89.2 Производство скоропортящихся продуктов, таких як: сэндвичи и свежая пицца (полуфабрикат)
10.89.3 Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей
10.89.4 Производство пищевых ферментов
10.89.5 Производство искусственного меда и карамели
10.89.6 Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)
10.89.7 Производство рационов питания и пайков
10.89.8 Производство биологически активных добавок к пище
10.89.9 Производство прочих продуктов питания, які не включені до інших угруповань

 

 

10.9 Производство готовых кормов для животных
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах

Ця група включає:

производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая концентрированные корма для животных и пищевые добавки для корма;

приготовление несмешанных (однокомпонентных) кормов для животных

Эта группировка также включает:

переработку отходов от забоя скота для изготовления кормов для животных

Эта группировка не включает:

производство рыбной муки для корма животным, см. 10.20;

производство пирога из масличного семени, см. 10.41;

– діяльність, в результате которой производятся побочные продукты, используемые в качестве корма для животных, тобто. жмых из семян масличных культур (см. 10.41), мукомольно-зерновые остатки (см. 10.61) і т.д.

10.91.1 Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах
10.91.2 Производство муки грубого помола и гранул из люцерны
10.91.3 Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов
10.92 Производство готовых кормов для домашних животных

Ця група включає:

производство готовых кормов для животных, включая корма для собак, кішок, птахів, рыб и т.д.

Эта группировка также включает:

переработку отходов при забое скота для производства кормов для животных

11 Виробництво напоїв
Ця група включає:

производство безалкогольных напитков и минеральных вод;

производство алкогольных напитков, главным образом через брожение, производство пива и вина;

производство дистиллированных алкогольных напитков

Эта группировка не включает:

производство фруктовых и овощных соков, см. 10.32;

производство молочных напитков, см. 10.51;

производство кофе, чая и мате, см. 10.83

11.0 Виробництво напоїв
11.01 Перегонка, очистка и смешивание спиртов

Ця група включає:

производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.;

производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками;

смешивание дистиллированных спиртов;

производство пищевого спирта

Эта группировка не включает:

производство недистиллированных алкогольных напитков, см. 11.03, 11.04;

производство синтетического этилового спирта, см. 20.14;

производство этилового спирта из ферментированных материалов, см. 20.14;

розлив вина в бутылки и маркировку, см. 46.34 (при выполнении для оптовой продажи) и см. 82.92 (за вознаграждение или на договорной основе)

11.01.1 Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.
11.01.2 Виробництво напоїв, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками
11.01.3 Смешивание дистиллированных спиртов
11.01.4 Производство пищевого спирта
11.02 Производство вина из винограда

Ця група включає:

производство вина;

производство игристого вина;

производство вина из концентрированного виноградного сусла;

смешивание, очистку и розлив в бутылки вина;

производство слабоалкогольного и безалкогольного вина

Эта группировка не включает:

разлив вина в бутылки и маркировку, см. 46.34 (как часть работы при оптовой торговле) и см. 82.92 (за вознаграждение или на договорной основе)

11.03 Производство сидра и прочих плодовых вин

Ця група включає:

производство ферментированных, недистиллированных напитков: саке, сидра, перри и прочих плодово-ягодных и фруктовых вин

Эта группировка также включает:

производство медового напитка и смесей напитков, содержащих алкоголь

11.04 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов

Ця група включає:

производство вермута и прочих ароматизированных натуральных виноградных вин

Эта группировка не включает:

разлив вина в бутылки и маркировку, см. 46.34 (как часть работы при оптовой торговле) и см. 82.92 (за вознаграждение или на договорной основе)

11.05 Производство пива

Ця група включає:

производство солодовых напитков, таких как пиво, эль, портер и крепкий портер

Эта группировка также включает:

производство слабоалкогольного и безалкогольного пива

11.06 Производство солода
11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
11.07.1 Производство минеральных вод
11.07.2 Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод
12 Виробництво тютюнових виробів
Ця група включає:

переработку сельскохозяйственной продукциитабака в табачную продукцию, готовую для использования потребителем

12.0 Виробництво тютюнових виробів
12.00 Виробництво тютюнових виробів

Ця група включає:

производство изделий из табака, махорки и заменителей табака: сигарет, папирос, сигар, сигарилл, курительного тонкорезаного табака, трубочного табака, жевательного табака, сосательного табака, нюхательного табака, табака для кальяна, курительной и нюхательной махорки

производство гомогенизированного или восстановленного табака

Эта группировка также включает:

нарезку и повторную сушку табачных изделий

Эта группировка не включает:

выращивание и первичную обработку табака и махорки, см. 01.15, 01.63

12.00.1 Производство изделий из табака и махорки: сигарет, папирос, сигар, сигарилл, курительного тонкорезаного табака, трубочного табака, жевательного табака, сосательного табака, нюхательного табака, табака для кальяна, курительной и нюхательной махорки
12.00.2 Производство гомогенизированного или восстановленного табака
12.00.3 Стрипсование (удаление главной жилки) и редраинг-обработка табака
13 Виробництво текстильних виробів
Ця група включає:

подготовку и прядение текстильных волокон, а также плетение текстиля, отделку тканей и текстильных изделий;

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (наприклад, бельевые ткани, ковдри, килимки, такелаж и т.д.)

Производство натуральных волокон относится к группировке 01, в то время как производство синтетических волоконхимический процесс, относящийся к группировке 20.60

Производство одежды относится к группировке 14

13.1 Подготовка и прядение текстильных волокон
13.10 Подготовка и прядение текстильных волокон

Ця група включає:

предварительную обработку и прядение текстильных волокон, изготовленных из различных материалов, таких как шелк, шерсть и прочих тканей животного, растительного или искусственного происхождения, бумаги или стекловолокна и т.д.;

виды работ по подготовке текстильных волокон: скатывание и замачивание шелка; обезжиривание, карбонизацию шерсти и окрашивание шерстяного руна; растяжку и расчесывание всех видов тканей животного, растительного и искусственного происхождения;

прядение и производство нитей для шитья, для продажи или для дальнейшей переработки, включаючи: трепание льна;

текстурирование, кручение, складывание в несколько слоев, скручивание нескольких нитей в одну, смачивание синтетических или искусственных феламентных нитей

Эта группировка также включает:

производство бумажной пряжи

13.10.1 Прядение хлопчатобумажных волокон
13.10.2 Прядение кардное шерстяных волокон
13.10.3 Прядение гребенное шерстяных волокон
13.10.4 Прядение льняных волокон
13.10.5 Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон
13.10.6 Производство швейных ниток
13.10.9 Подготовка и прядение прочих текстильных волокон
13.2 Производство текстильных тканей
13.20 Производство текстильных тканей

Ця група включає:

плетение волокон, изготовленных из различных материалов, таких как шелк, шерсть и других тканей животного, растительного и искусственного происхождения, бумаги или стекла;

производство широких тканей хлопкового, шерстяного и шелкового типов, включая смесовые, в состав которых входят натуральные и искусственные, синтетические волокна и нити;

производство прочих широких тканей из пряжи, изготовленной из волокон льна, конопли, джута и прочих лубяных волокон

Эта группировка также включает:

производство синельной, ворсовой и махровой ткани, марли и т.д.;

производство тканей из стекловолокна;

производство арамидных нитей и волокна;

производство искусственного меха ткацким способом

13.20.1 Производство тканей (без специальных тканей) из натуральных волокон, кроме хлопка
13.20.11 Производство шелковых тканей
13.20.12 Производство шерстяных тканей
13.20.13 Производство льняных тканей
13.20.14 Производство тканей из джутовых и прочих лубяных текстильных волокон
13.20.19 Производство ткани из прочих растительных текстильных волокон; ткани из бумажной пряжи
13.20.2 Производство хлопчатобумажных тканей
13.20.3 Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных нитей и штапельных волокон
13.20.4 Производство ворсовых, махровых полотенечных тканей и прочих специальных тканей
13.20.41 Производство ворсовых тканей и ткани из синели
13.20.42 Производство хлопчатобумажных махровых полотенечных тканей
13.20.43 Производство прочих махровых полотенечных и аналогичных махровых тканей
13.20.44 Производство марли
13.20.45 Производство ворсовых тканей
13.20.46 Производство тканей из стекловолокна
13.20.5 Производство искусственного меха ткацким способом
13.20.6 Производство арамидных нитей и волокна
13.3 Отделка тканей и текстильных изделий
13.30 Отделка тканей и текстильных изделий

Ця група включає:

конечную обработку текстиля и одежды, тобто. отбеливание, окрашивание, отделку и прочие действия;

отбеливание и окрашивание текстиля, волокон, тканей и текстильных изделий, включая готовую одежду;

аппретирование, сушку, обработку паром, декатировку, противоусадочную отделку, смягчение тканей и текстильных изделий, включая готовую одежду

Эта группировка также включает:

отбеливание джинсов;

плиссировочные и подобные работы на текстильных материалах;

нанесение водозащитного слоя, специальных покрытий, прорезинивание, пропитку приобретенной одежды;

нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду

13.30.1 Отбеливание и окрашивание текстиля, волокон, тканей и текстильных изделий, включая готовую одежду
13.30.2 Аппретирование, сушка, обработка паром, декатировка, противоусадочная отделка, смягчение тканей и текстильных изделий, включая готовую одежду
13.30.3 Плиссировка и подобные работы на текстильных материалах
13.30.4 Нанесение водозащитного слоя, специальных покрытий, прорезинивание, пропитка приобретенной одежды
13.30.5 Нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду
13.9 Производство прочих текстильных изделий

Ця група включає:

производство текстильных изделий, за исключением готовой одежды, таких как искусственные текстильные изделия, ковры и коврики, веревки, узкие ткани, отделка и т.п.

13.91 Производство трикотажного и вязаного полотна

Ця група включає:

производство и обработку трикотажного или вязаного полотна: ворсового и махрового полотна; сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, изготовленного на рашель-машинах и подобных машинах; прочего трикотажного или вязаного полотна

Эта группировка также включает:

производство искусственного меха методом вязания

13.91.1 Производство и обработка трикотажного или вязаного полотна
13.91.2 Производство искусственного меха методом вязания
13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

Ця група включає:

производство готовых изделий из любого текстильного материала, в том числе из трикотажного полотна: одеял, в том числе дорожных пледов; белья для кухонь, ванной, постельного и столового белья; ватных и пуховых стеганых одеял, подушок, в том числе диванных подушек, пуфов, спальных мешков и т.п.;

производство готовых изделий хозяйственно-бытового и другого назначения, кроме специального назначения: гардин, портьер, штор, постельных покрывал, чехлов для мебели и машин и т.п.;

производство брезентов, палаток, снаряжения для кемпингов, парусов, солнцезащитных жалюзи, чехлов для автомобилей и т.п., флагов, знамен, вымпелов;

производство тряпок для удаления пыли, мочалок и подобных изделий;

производство бронежилетов, спасательных жилетов, парашютов и т.п.

Эта группировка также включает:

производство текстильных частей электроодеял;

производство гобеленов ручной работы;

производство изделий из искусственного меха

Эта группировка не включает:

производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, изготовленного на рашель-машинах и подобных машинах, см. 13.99;

производство вязаной и трикотажной одежды, см. 14.39

13.93 Производство ковров и ковровых изделий

Ця група включає:

производство текстильных изделий, в том числе напольных покрытий из тканого войлока: ковров, ковровых изделий, матов, ковриков, в том числе ручной работы

Эта группировка также включает:

производство войлочных половых покрытий на рапирном лентоткацком станке

13.94 Производство канатов, веревок, шпагата и сетей

Ця група включає:

производство шпагата, канатов, веревок и тросов из текстильных волокон и лент, с пропиткой и без пропитки, с покрытием, защищенных или не защищенных оболочкой из резины или пластмассы;

производство сетей из шпагата, канатов и веревки;

производство изделий из веревки и сетного полотна: рыболовных сетей, предохранительных сеток на судах, защитных средств, используемых при погрузочно-разгрузочных работах, стропов, веревок или тросов с металлическими кольцами и т.п.

Эта группировка не включает:

производство сеток для волос, см. 14.19;

производство проволочных канатов, см. 25.93;

производство сетей для спортивной рыбалки, см. 32.30

13.94.1 Производство шпагата, канатов, веревок и тросов из текстильных волокон и лент, с пропиткой и без пропитки, с покрытием, защищенных или не защищенных оболочкой из резины или пластмассы
13.94.2 Производство изделий из веревки и сетного полотна: рыболовных сетей, предохранительных сеток на судах, защитных средств, используемых при погрузочно-разгрузочных работах, стропов, веревок или тросов с металлическими кольцами
13.95 Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды

Ця група включає:

все виды работ, связанных с производством текстиля и текстильной продукции, не включенные в группировки 13 або 14, которые описывают большое количество процессов обработки и большой ассортимент продукции, в том числе производство нетканых материалов и нетканых ватинов

13.96 Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

Ця група включає:

производство узких тканей, в том числе состоящих из основы безуточного переплетения и соединяемых клеящим веществом;

производство этикеток, эмблем и т.п.;

производство декоративных аксессуаров: шнуров, тесьмы, кистей, помпонов и т.д.;

производство пропитанных, окрашенных, прорезиненных и покрытых пластиком тканей;

производство металлизированной пряжи, резиновых нитей и текстильных веревок, текстильной пряжи или пропитанных, окрашенных, прорезиненных и покрытых пластиком шнуров;

производство резиновой ткани из высокопрочного искусственного материала;

производство прочих обработанных и пропитанных тканей: кальки, канвы готовой для использования художниками, холстов и подобных грубых текстильных тканей, тканин, покрытых клеем или эмульсией;

производство разнотипных текстильных изделий: фитилей, кожухов для газовых труб;

производство плащевой ткани, ткани для пожарных рукавов/шлангов, трансмиссионных и конвейерных ремней (усиленных и неусиленных металлическими или прочими материалами), сетчатой ткани, эластичной одежды;

производство предметов декоративной отделки автомобиля;

производство холстов для рисования и кальки

Эта группировка не включает:

производство конвейерных и приводных ремней, текстильных волокон, канатов покрытых, заламинированных, прорезиненных, если резина является основным компонентом, см. 22.19;

производство прорезиненных и пластиковых плит и листов в сочетании с текстилем для арматурных целей, см. 22.19, 22.21;

производство тканей из металлической проволоки, см. 25.93

13.96.1 Производство металлизированной пряжи или металлизированной позументной тесьмы
13.96.2 Производство ткани из металлической нити и ткани из металлизированной пряжи
13.96.3 Производство резиновых нитей и шнуров с текстильным покрытием; производство текстильных нитей и лент, пропитанных или с пластмассовым или резиновым покрытием
13.96.4 Производство текстильных материалов, пропитанных или с покрытием
13.96.5 Производство кордных тканей
13.96.6 Производство текстильных материалов и изделий технического назначения (включая фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные ткани)
13.96.7 Производство узких текстильных тканей, в том числе состоящих из основы безуточного переплетения и соединяемых клеящим веществом
13.99 Производство прочих текстильных изделий, які не включені до інших угруповань

Ця група включає:

производство фетра и войлока;

производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок;

производство тканей, в том числе соединяемых клеящим веществом;

производство тканевых шнурков для обуви;

производство набивных пуховок и перчаток

Эта группировка не включает:

производство ворсяного покрытия на рапирном лентоткацком станке, см. 13.93;

производство текстильного упаковочного материала и изделий из ваты, таких як: гигиенические полотенца, тампоны и т.д., см. 17.22

13.99.1 Производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок
13.99.2 Производство фетра и войлока
13.99.3 Производство ваты из текстильных материалов
13.99.9 Производство текстильных изделий различного назначения, які не включені до інших угруповань
14 Швейне виробництво
Ця група включає:

все швейные изделия (готовые или сделанные по индивидуальному заказу) из всех материалов (наприклад, из кожи, текстильных тканей, вязаных и трикотажных тканей и т.д.), все виды одежды (наприклад, верхняя одежда, нижнее белье для мужчин, женщин или детей; рабочая, офисная или повседневная одежда и т.д.) и аксессуары

Не существует каких-либо разграничений между одеждой для взрослых и для детей или между современной и традиционной одеждой

Эта группировка также включает:

производство кожаной одежды (меховых изделий)

14.1 Швейне виробництво, кроме одежды из меха

Ця група включає:

производство готовой одежды

Используемый материал может быть любого типа: покрыт специальными составами, пропитан или прорезинен

14.11 Производство одежды из кожи

Ця група включає:

производство одежды, сделанной из кожи или имеющую кожу в составе, включая отдельные виды спецодежды, такие как кожаные фартуки для сварщиков

Эта группировка не включает:

производство одежды из меха, см. 14.20;

производство спортивных кожаных перчаток и спортивных головных уборов, см. 32.30;

производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99

14.12 Производство спецодежды

Ця група включає:

производство рабочей и специальной одежды, в том числе комплектов, курток, блейзеров, брюк, комбинезонов, фартуков, жилетов, халатов

Эта группировка не включает:

производство обуви, см. 15.20;

производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99;

– ремонт одягу, см. 95.29

14.13 Производство прочей верхней одежды

Ця група включає:

производство верхней одежды, изготовленной из тканей, трикотажного полотна, нетканых материалов и т.п., для мужчин, женщин и детей: пальто, костюмов, полупальто, курток, плащей, пиджаков, юбок и т.п.

Эта группировка также включает:

индивидуальный пошив;

производство деталей перечисленных изделий;

производство форменной (ведомственной) одягу, униформы, одежды для церковнослужителей

Эта группировка не включает:

производство верхней одежды из меха (кроме головных уборов), см. 14.20;

производство одежды из резины или пластмасс не сшитой, а склеенной, см. 22.19, 22.29;

производство огнеустойчивой и защитной одежды, см. 32.99;

ремонт верхней одежды, см. 95.29

14.13.1 Производство верхней трикотажной или вязаной одежды
14.13.11 Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для мужчин или мальчиков
14.13.12 Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для женщин или девочек
14.13.2 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.13.21 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков
14.13.22 Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, женщин или девочек
14.14 Производство нательного белья

Ця група включає:

производство трикотажного нательного белья и белья для сна из тканых, вязаных крючком и спицами тканей, кружев и т.д. для мужчин, женщин, дітей: рубашек, футболок, трусов, шорт, пижам, ночных рубашек, халатов, блузок, плавок, бюстгальтеров, корсетов и т.п.

Эта группировка не включает:

– ремонт одягу, см. 95.29

14.14.1 Производство трикотажного и вязаного нательного белья
14.14.11 Производство трикотажных или вязаных рубашек для мужчин или для мальчиков
14.14.12 Производство маек и прочего трикотажного или вязаного нательного белья для мужчин или мальчиков
14.14.13 Производство трикотажных или вязаных блузок, рубашек и батников для женщин или для девочек
14.14.14 Производство маек и прочего трикотажного или вязаного нательного белья для женщин или для девочек
14.14.2 Производство нательного белья из тканей
14.14.21 Производство рубашек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или для мальчиков
14.14.22 Производство маек и прочего нательного белья из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или для мальчиков
14.14.23 Производство блузок, рубашек и батников из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или для девочек
14.14.24 Производство маек и прочего нательного белья из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или для девочек
14.14.25 Производство бюстгальтеров, поясов, корсетов и аналогичных изделий, и их частей из любого текстильного материала, включая трикотажные или вязаные
14.14.3 Производство трикотажных или вязаных футболок, маек и прочих нижних рубашек
14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

Ця група включає:

производство предметов одежды для детей младшего возраста, тренировочных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и т.п.;

производство шляп и кепок;

изготовление аксессуаров: перчаток, поясов, платков, ремней, шейных платков, галстуков, шарфов, сеток для волос и т.п.

Эта группировка также включает:

производство меховых головных уборов;

производство обуви из текстильных материалов без подошвы;

производство деталей перечисленных изделий

14.19.1 Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды
14.19.11 Производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста
14.19.12 Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды
14.19.13 Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок
14.19.19 Производство прочих трикотажных или вязаных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изделий
14.19.2 Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.19.21 Производство одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.19.22 Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.19.23 Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.19.3 Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием
14.19.31 Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи
14.19.32 Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием
14.19.4 Производство головных уборов
14.2 Производство меховых изделий
14.20 Производство меховых изделий

Ця група включає:

производство изделий из меха: одежды из меха и ее аксессуаров, наборов из меха (наприклад, отдельные куски меха, пластины, килимки, полосы и т.д.), различных изделий из меха: ковриков, ненабивных пуфов, промышленных тряпок для полировки

Эта группировка не включает:

производство сырых меховых шкур, см. 01.4, 01.70;

обработку сырых шкур и кож, см. 10.11;

производство тканых и трикотажных длинноворсовых материалов, имитирующих мех, см. 13.20, 13.91;

производство меховых головных уборов, см. 14.19;

производство одежды с мехом, см. 14.19;

выделку и окрашивание меха, см. 15.11;

производство ботинок, сапог и туфель с меховыми деталями, см. 15.20

14.3 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды
14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий

Ця група включає:

производство чулочно-носочных изделий, включая носки, трико и колготки

14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий

Ця група включає:

производство вязаной одежды и иных изделий, которым форма придается непосредственно в процессе изготовления: джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов, пуловеров и подобных изделий

Эта группировка не включает:

производство вязаных и трикотажных тканей, см. 13.91;

производство чулочно-носочных изделий, см. 14.31

15 Виробництво шкіри та шкіряних виробів
Ця група включає:

отделку и окрашивание меха;

переработку сырых шкур в кожу путем дубления и создание изделий из кожи, готовых к конечному потреблению

Эта группировка также включает:

производство подобных изделий из других материалов (искусственных кож или заменителей кожи), таких как резиновая обувь, чемоданы из ткани и т.д.;

производство изделий, изготовленных из остатков кожаного производства по таким же технологиям и нередко на том же оборудовании, как и все перечисленные изделия из кожи

15.1 Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха

Ця група включає:

производство кожи, меха и изделий из них

15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха

Ця група включає:

дубление, крашение, выделку шкур и кожи;

производство замши, пергаментной кожи, лакированной кожи и металлизированной кожи;

производство композиционной кожи;

выскабливание, стрижку, выщипывание, обробку, дубление, осветление, крашение меховых шкур и шкур с волосяным покровом

Эта группировка не включает:

производство сырых шкур и кож, см. 01.70;

обработку сырых шкур и кож, см. 10.11;

производство одежды из кожи, см. 14.11;

производство имитации кожи из полимеров, резины, см. 22.19, 22.29

15.11.1 Выделка и крашение меха
15.11.2 Производство замши, пергаментной кожи, лакированной и металлизированной кожи
15.11.3 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур крупного рогатого скота или животных семейства лошадиных
15.11.4 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур овец, коз и свиней
15.11.5 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур прочих животных, производство композиционной кожи
15.11.51 Дубление, выделка и крашение кожи из шкур прочих животных
15.11.52 Производство композиционной кожи
15.12 Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи

Ця група включає:

производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из натуральной или композиционной кожи и других материалов (пластмасс, текстильных материалов, фибры или картона) с применением той же технологии, что и для кожи;

производство шорно-седельных изделий;

производство неметаллических ремешков для часов (наприклад, из ткани, шкіри, пластика);

производство различных изделий технического назначения из натуральной или композиционной кожи, включая производство приводных ремней, прокладок и т.п.;

производство кожаных шнурков для обуви;

производство кнутов и снаряжения для верховой езды

Эта группировка не включает:

производство одежды из кожи, см. 14.11;

производство перчаток и головных уборов из кожи, см. 14.19;

производство обуви, см. 15.20;

производство сидений для велосипедов, см. 30.92;

производство ремешков и браслетов для часов из драгоценных металлов, см. 32.12;

производство металлических ремешков и браслетов для часов из недрагоценных металлов, см. 32.13;

производство ремней безопасности и прочих ремней для производственных целей, см. 32.99

15.2 Производство обуви
15.20 Производство обуви

Ця група включає:

производство обуви разного назначения, из широкого круга материала с использованием различных технологий, в том числе литьевого метода формования, включая резиновую обувь (см. указанные ниже исключения);

производство деталей обуви: верха и деталей верха, подошв, стелек, каблуков и т.п.;

производство гетр, гамашей и подобных изделий

Эта группировка не включает:

производство обуви из текстильных материалов без подошвы, см. 14.19;

производство деревянных деталей обуви (наприклад, каблуков и колодок), см. 16.29;

производство резиновых каблуков, подошв и прочих резиновых деталей обуви, см. 22.19;

производство пластиковых частей обуви, см. 22.29;

производство лыжных ботинок, см. 32.30;

производство ортопедической обуви, см. 32.50

15.20.1 Производство обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической
15.20.11 Производство водонепроницаемой обуви с верхом из резины или пластмассы
15.20.12 Производство обуви с верхом из резины и пластмассы, кроме водопроницаемой
15.20.13 Производство обуви с верхом из кожи, крім спортивного взуття, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
15.20.14 Производство обуви с верхом из текстильных материалов, крім спортивного взуття
15.20.2 Производство спортивной обуви
15.20.3 Производство защитной обуви
15.20.31 Производство обуви с защитным металлическим подноском
15.20.32 Производство деревянной и различной специальной обуви
15.20.4 Производство деталей обуви из кожи; вкладных стелек, подпяточников и аналогичных изделий; производство гетр, гамашей и аналогичных изделий
15.20.41 Производство деталей обуви из кожи; вкладных стелек, подпяточников и аналогичных изделий
15.20.42 Производство гетр, гамашей и аналогичных изделий
16 Обробка деревини та виробництво деревини та пробкових виробів, крім меблів, виробництво виробів із соломи та матеріалів для плетіння
Ця група включає:

производство изделий из дерева, таких как пиломатериалы, фанера, шпон, деревянные контейнеры, настилы, деревянные связки и сборные деревянные строения

Производственные процессы включают распиловку, обработку на строгальном станке, формовку, ламинирование и сборку изделий из дерева, начиная с распилки необработанного лесоматериала на короткие бревна или на пиломатериалы, которые затем могут быть обрезаны или обработаны на токарном станке или на других обрабатывающих станках. Пиломатериалы или прочие переработанные виды древесины также могут впоследствии быть подвергнуты строганию или полировке и собраны в готовые изделия, такие как деревянные контейнеры. За исключением распиловки эта группировка подразделяется, главным образом, по определенным видам производственных изделий

Эта группировка не включает:

производство мебели, см. 31.0;

установку деревянной фурнитуры и т.п., см. 43.32, 43.33, 43.39

16.1 Распиловка и строгание древесины
16.10 Распиловка и строгание древесины

Ця група включає:

распиловку, строгание и другие виды механической обработки древесины, в том числе профилирование пиломатериалов по кромке;

расщепление, очистку или рубку бревен;

производство деревянных железнодорожных шпал;

производство несобранного деревянного напольного покрытия;

производство древесного волокна, древесной муки, щепы и стружек и т.п.

Эта группировка также включает:

сушку древесины;

пропитку или химическую обработку древесины защитными составами или другими веществами

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины
16.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки
16.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами
16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины
16.2 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

Ця група включає:

производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, включая основные формы, а также собранные изделия

16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

Ця група включає:

производство лущеного шпона, достаточно тонкого для использования в производстве оклеивания фанеры, и для прочих целей: полированного, окрашенного, облицованного, пропитанного, укрепленного (бумагой или тканевой подложкой); изготовленного в виде орнаментов;

производство клееной фанеры, однослойной фанеры и подобных ламинированных листовых изделий;

производство древесно-стружечных плит с ориентированным расположением стружки;

производство древесно-волокнистых плит средней плотности и прочих древесно-волокнистых материалов;

производство уплотненной древесины;

производство клееных деревянных изделий, ламинированных однослойной фанерой

16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
16.21.11 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов
16.21.12 Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов
16.21.13 Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других одревесневших материалов
16.21.2 Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины
16.21.21 Производство листов для облицовки, шпона для фанеры
16.21.22 Производство прессованной древесины
16.22 Производство сборных паркетных покрытий

Ця група включає:

производство паркетных досок, блоков для покрытия пола и т.п., собранных в панели (щитового паркета)

Эта группировка не включает:

производство несобранных (отдельных) деревянных напольных покрытий, см. 16.10

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий

Ця група включає:

производство деревянных изделий, предназначенных для использования в качестве составных частей в строительных конструкциях, таких как балки, стропила, несущие элементы покрытий; готовые клееные и соединенные металлом кровельные балки;

производство дверей, вікон, ставней и рам, которые могут содержать и не содержать металлических соединений, такие как петли, замки и т.п.;

производство лестниц, перил, деревянных фигурных профилированных изделий, дранок и гонтов;

производство сборных строений или их составных частей, преимущественно из древесины, например саун;

производство передвижных домов;

производство перегородок (за исключением свободностоящих)

Эта группировка не включает:

производство кухонных, книжных, платяных шкафов и т.п., см. 31.01, 31.02, 31.09;

производство деревянных свободностоящих перегородок, см. 31.01, 31.02, 31.09

16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий

Ця група включає:

производство деревянных изделий, предназначенных для использования в основном в строительстве:

балок, стропил, несущих элементов покрытий; дверей, вікон, ставней и рам для них; лестниц, перил, деревянных фигурных профилированных изделий (плинтусов, наличников и т.п.);

дранки и гонта; опалубки для бетонных строительных работ;

паркетных досок, блоков для покрытия пола и т.п.;

ячеистых деревянных панелей, используемых в основном для производства перегородок и дверей

Эта группировка не включает:

производство ненаборных деревянных покрытий для пола и профилированных пиломатериалов, см. 16.10

16.23.2 Производство сборных деревянных строений

Ця група включає:

производство сборных деревянных строений различного назначения: жилых домов, рабочих бытовок, хозблоков, бань, контор, гаражів, теплиц, навесов и т.п.

16.24 Производство деревянной тары

Ця група включає:

производство деревянных упаковочных ящиков, коробок, решетчатой тары, барабанов и аналогичной деревянной тары;

производство деревянных поддонов, стеллажей и прочих деревянных приспособлений для хранения и перевозки грузов;

производство деревянных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных изделий;

производство деревянных барабанов для намотки кабелей

Эта группировка не включает:

производство багажных сумок, см. 15.12;

производство корзин из материалов для плетения, см. 16.29

16.29 Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения

Ця група включає:

производство различных изделий из дерева, таких как деревянные ручки и ящики для инструментов, щітки, кисти, деревянные колодки, вешалки для одежды, домашние аксессуары и кухонные принадлежности из дерева;

производство деревянных статуэток и деревянных инкрустаций, деревянных ящиков для драгоценностей, столовых приборов и на подобных изделий;

производство деревянных катушек, шпулек, бобин для швейных ниток и подобных предметов из обточенного дерева;

производство прочих предметов из дерева;

переработку натуральной пробки;

производство агломерированной пробки;

производство изделий из натуральной или агломерированной пробки, включая напольные покрытия;

производство изделий из материалов для плетения, таких як: половики, циновки, ширмы, коробки и т.п.;

производство бельевых корзин и прочих плетеных изделий;

производство дров и брикетов, изготовленных из прессованной древесины;

производство деревянных рам для зеркал и картин;

производство рам для холстов художников;

производство деревянных составных частей обуви (наприклад, каблуков и деревянных колодок);

производство ручек для зонтиков, тростей и т.п.;

производство блоков для производства курительных трубок

Эта группировка не включает:

производство матов или циновок и ковриков из текстильных материалов, см. 13.92;

производство чемоданов, см. 15.12;

производство деревянной обуви, см. 15.2;

производство спичек, см. 20.51;

производство деревянных корпусов для часов, см. 26.52;

производство деревянных шпулек и катушек для текстильного оборудования, см. 28.94;

производство мебели, см. 31.0;

производство деревянных игрушек, см. 32.40;

производство щеток и веников, см. 32.91;

производство гробов, см. 32.99;

производство пробковых спасательных жилетов, см. 32.99

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий
16.29.11 Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви
16.29.12 Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей
16.29.13 Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей
16.29.14 Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева
16.29.15 Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки
16.29.2 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий
16.29.21 Производство изделий из пробки
16.29.22 Производство изделий из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения
16.29.23 Производство корзиночных и плетеных изделий
17 Виробництво паперу та паперових виробів
Ця група включає:

производство бумажной массы, бумаги или изделий из дополнительно обработанной бумаги

При производстве этих товаров применяется вертикальная интеграция нескольких видов деятельности, так как различные операции осуществляются одним хозяйствующим субъектом последовательно. Выделяются три основных вида экономической деятельности. Производство бумажной массы состоит в отделении целлюлозных волокон от примесей, содержащихся в древесине, или растворении или очищении от чернил использованной бумаги и смешивании в небольшом количестве реагентов для усиления сплетения волокон. Производство бумаги, сопряженное с выливанием бумажной массы на движущуюся проволочную сетку, в результате чего формируется сплошной лист. Изделия из бумажной макулатуры производятся из бумаги и других материалов при помощи различных технологий. Печатание изделий из бумаги (наприклад, обои, подарочная обвертка и т.п.) также включены в данную группировку при условии, что полиграфическая деятельность является вспомогательной. Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона без упаковки помещено в группировку 17.1, в то время как остальные группировки включают описание дальнейшего процесса производства бумаги и бумажной продукции

17.1 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
17.11 Производство целлюлозы и древесной массы

Ця група включає:

производство отбеленной, не полностью отбеленной или неотбеленной бумажной древесной массы и целлюлозы механическим, химическим (растворение или неполное растворение), а также полухимическим методом переработки;

производство целлюлозы из хлопкового пуха;

очищение от чернил и типографской краски при производстве бумажной массы из макулатуры

17.11.1 Производство целлюлозы
17.11.2 Производство древесной массы
17.11.9 Производство прочих волокнистых полуфабрикатов
17.12 Производство бумаги и картона

Ця група включає:

производство бумаги и картона, предназначенных для дальнейшей промышленной обработки: мелование, покрытие и пропитка бумаги и картона, включая производство крепированной бумаги;

производство ламинированной фольгой бумаги;

производство бумаги ручного отлива;

производство газетной бумаги и прочей типографской и писчей бумаги;

производство целлюлозного материала для набивки и ваты из целлюлозных волокон;

производство копировальной или трафаретной бумаги в рулонах или больших листах

Эта группировка не включает:

производство гофрированных бумаги и картона, см. 17.21;

производство изделий из бумаги, картона или целлюлозы, см. 17.22, 17.23, 17.24, 17.29;

производство бумаги с покрытием или пропитанной бумаги, где покрытие и пропитка являются основным компонентом, см. группировку, к которой относится покрытие и пропитка;

производство наждачной бумаги, см. 23.91

17.12.1 Производство бумаги
17.12.2 Производство картона
17.2 Производство изделий из бумаги и картона
17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

Ця група включає:

производство гофрированных бумаги и картона;

производство тары из гофрированной бумаги и картона;

производство складной тары из гофрированного картона;

производство тары из твердого картона;

производство прочей бумажной и картонной тары;

производство бумажных мешков и сумок;

производство офисных коробок для бумаг и подобных изделий

Эта группировка не включает:

производство конвертов, см. 17.23;

производство рельефных или прессованных изделий из древесной массы и целлюлозы (таких как коробки для упаковки яиц, рельефные тарелки из целлюлозы), см. 17.29

17.22 Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

Ця група включає:

производство изделий хозяйственного назначения и для личной гигиены из бумаги и медицинского алигнина, включаючи: косметические салфетки, носовые платки, рушники, салфетки для сервировки стола, туалетний папір, гигиенические полотенца и тампоны, детские пеленки и подгузники, стаканчики, тарелки и подносы;

производство текстильного материала для набивки и изделий из нее для изготовления гигиенических полотенец, тампонов и т.п.

Эта группировка не включает:

производство целлюлозных материалов для набивки, см. 17.12

17.23 Производство бумажных канцелярских принадлежностей

Ця група включає:

производство типографской и писчей бумаги, готовой для использования;

производство бумаги для распечатки данных на компьютере, готовой для использования;

производство самокопировальной бумаги, готовой для использования;

производство трафаретной и копировальной бумаги, готовой для использования;

производство самоклеящейся бумаги, готовой для использования;

производство конвертов и почтовых карточек;

производство школьных и офисных канцелярских товаров (блокнотов, тетрадей, журналов, бухгалтерских книг, деловых бланков и т.д.), если нанесение изображения на бумагу не является их главной характеристикой;

производство коробок, сумок и пакетов и аналогичных изделий для хранения корреспонденции, а также записных книжек, почтовых наборов, содержащих ассортимент писчебумажных принадлежностей и канцелярских товаров

Эта группировка не включает:

печать на бумажной продукции, см. 18.1

17.24 Производство обоев

Ця група включає:

производство обоев и подобных материалов для оклеивания стен, включая виниловые и текстильные обои

Эта группировка не включает:

производство бумаги или картона без упаковки, см. 17.12;

производство пластиковых обоев, см. 22.29

17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона

Ця група включає:

производство этикеток;

производство фильтровальной бумаги и картона, фильтровальных блоков, плит и пластин из бумажной массы;

производство бумажных и картонных бобин, катушек, шпулек и т.п.;

производство формованных картонных упаковок для яиц и прочих бумажных рельефных упаковочных изделий;

производство бумажных сувениров;

производство бумажных и картонных перфокарт для использования в жаккардовых текстильных станках;

производство печатной упаковки из бумаги и картона

Эта группировка не включает:

производство игральных карт, см. 32.40;

производство игр и игрушек из бумаги и картона, см. 32.40

18 Поліграфічна діяльність та копіювання носіїв інформації
Ця група включає:

печать газет, Книги, периодических изданий, деловых бланков, поздравительных открыток и прочих материалов, а также вспомогательную деятельность, такую как переплетное дело, изготовление печатных форм и обработка изображений. Включенные в эту группировку вспомогательные виды деятельности являются неотъемлемой частью полиграфического производства, а продукти (формы для печати, книги в переплете, компьютерные диски или файлы) являются результатами этой деятельности. Процессы, используемые в печати, включают множество методов передачи изображения с формы для печати, растра или компьютера на носитель, такой как бумага, пластмасса, металл, текстильные изделия или деревянные изделия. Основной из этих методов состоит в передаче изображения с формы для печати или растра на носитель с помощью литографической, глубокой, растровой или флексографической печати. Часто компьютерный файл используется напрямую и для получения изображения бесконтактным способом с использованием средств отображения визуальной информации, в том числе принтеров. Хотя печать и издательские работы могут выполняться на том же самом оборудовании (наприклад, газетная продукция), все реже бывает так, что эти отдельные виды деятельности осуществляются физически в одном месте

Эта группировка также включает:

размножение носителей информации, таких как компакт-диски, видеозаписи, программное обеспечение на дисках и т.д.

18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

Ця група включає:

издание такой печатной продукции, как газеты, книги, периодические издания, деловые бланки, поздравительные открытки и прочие материалы;

вспомогательную деятельность, такую как переплетное дело, изготовление печатных форм и обработка изображений. Печать может быть выполнена с использованием различных технологий и на различных материалах

18.11 Печатание газет

Эта группировка не включает:

издание полиграфической продукции, см. 58.1;

фотокопирование документов, см. 82.19

18.12 Прочие виды полиграфической деятельности

Ця група включає:

печать журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю;

печать книг и брошюр, нот и партитур, карт, атласов, плакатів, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной рекламы, почтовых марок, акцизных марок, товарораспорядительных документов, чеков и прочих ценных бумаг, смарт-карт, альбомов, дневников, календарей и прочей коммерческой печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов, изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью, флексографической печатью, трафаретной печатью, а также с применением других методов, множительных машин, печатающих устройств компьютеров, машин для тиснения и т.п., включая срочное копирование;

печать непосредственно на текстильные изделия, пластик, Скло, металл, дерево и керамику

Печатный материал, як правило, защищен Законом Российской ФедерацииОб авторском праве и смежных правах

Эта группировка также включает:

печать этикеток или ярлыков (литография, гравюрная печать, флексография и т.п.);

печать многокрасочной упаковки, с дополнительными оформительскими элементами, на листах бумаги и картона с последующим формированием конечного изделия

18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность

Ця група включає:

составление, набор текста, фотонабор, подготовку данных, включая сканирование и оптическое распознавание символов/текста, электронный набор;

подготовку данных для различных носителей информации (папір, CD-ROM, информационно-коммуникационная сеть Интернет, иные цифровые и электронные носители);

изготовление печатных форм, включая обработку изображений (для машин высокой и офсетной печати);

подготовку цилиндров, включая гравировку цилиндров для глубокой печати;

обработку копии на печатной пластине: “с компьютера на пластину” (включая фотополимерные пластины);

подготовку пластин и клише для рельефной штамповки или печати;

подготовку к печати: художественных работ технического плана, таких как литографические стенды и деревянные блоки; средств для презентаций, например прозрачных слайдов и прочих форм демонстрации изображений; набросков, разметок, эскизов и т.п.;

производство корректурных оттисков

Эта группировка не включает:

специализированную дизайнерскую деятельность, см. 74.10

18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги

Ця група включає:

переплет издательской продукции, установку образцов и постпечатные услуги, например завершающую подготовку обложек, Книги, брошур, журналов, каталогов и т.п.;

нанесение пленки, подрезание и выравнивание листов, сборку, стачивание отдельных частей;

прошивание нитками, бесшовное клеевое скрепление блока, укладку, склеивание, упорядочение, наметывание, тиснение золотом, скрепление металлической и пластиковой спиралью;

переплет и обработка печатной бумаги или печатного картона, сгибание, тиснение, пробивание отверстий, гравировка, склеивание, ламинирование;

завершающую подготовку для изготовления CD-ROM;

завершающую подготовку почтовых отправлений, такую как изготовление конвертов по требованию заказчика, изготовление обложки;

прочие завершающие виды деятельности, такие как штамповка, прессовка, тиснение, печать для незрячих

18.2 Копирование записанных носителей информации
18.20 Копирование записанных носителей информации

Ця група включає:

копирование на грампластинки, компакт-диски и музыкальные или иные звукозаписи с оригинальной матрицы (мастер-копии);

копирование на видеоленты, компакт-диски и кассеты фильмов и прочих видеозаписей с оригинальной матрицы;

копирование на диски, магнитные ленты, запись на электронный носитель, запись в память ЭВМ компьютерных программ и данных с оригинального носителя

Эта группировка не включает:

размножение печатной продукции, см. 18.11, 18.12;

выпуск программного обеспечения, см. 58.2;

производство и распространение кинофильмов, видеозаписей и фильмов на DVD и подобных носителях, см. 59.11, 59.12, 59.13;

тиражирование кинофильмов для показа в кинотеатрах, см. 59.12;

производство оригиналов с записями или звуковыми материалами, см. 59.20

19 Виробництво коксу і нафтопродуктів
Ця група включає:

переработку сырой нефти и угля в продукты, готовые к использованию

Основной процессочистка нефти, которая влечет за собой разложение сырой нефти на составные продукты методом крекинга и перегонки

Эта группировка также включает:

производство таких газов, как этан, пропан и бутан в качестве продуктов нефтеочистительных заводов

Эта группировка не включает:

производство газов, содержащих основные органические химические вещества, см. 20.14;

производственные газы, см. 20.11;

природные газы (метан, этан, бутан или пропан), см. 06.20;

производство топливного газа, отличного от нефтяного газа (наприклад, каменноугольного газа, водяного газа, генераторного газа), см. 35.21;

производство нефтехимикатов из очищенной нефти, см. 20

19.1 Производство кокса
19.10 Производство кокса

Ця група включає:

обеспечение работы коксовых печей;

производство кокса и полукокса;

производство смолы, пека, асфальта и пекового кокса;

производство коксового газа;

производство каменноугольной и лигнитовой смол;

обогащение кокса

19.2 Производство нефтепродуктов
19.20 Производство нефтепродуктов

Ця група включає:

производство жидкого и газообразного топлива, а также прочих продуктов из сырой нефти, битуминозных пород и продуктов собственного фракционирования

Очистка нефти происходит в несколько этапов: фракционирование, прямая перегонка неочищенной нефти и разложение (крекинг-процесс)

Эта группировка также включает:

производство дизельного топлива, бензина и керосина;

производство облегченного, среднего и тяжелого топлива, газов, таких как этан, пропан, бутан и т.д.;

производство смазочных масел или смазок из нефти, включая остатки ее перегонки, и из отработанного масла;

производство продуктов для нефтехимической промышленности, а также для производства дорожных покрытий;

производство нефтепродуктов: отбеливателей, вазелина, парафина, нефтяного кокса и т.д.;

производство нефтяных брикетовсмешивание биотоплива с нефтью (наприклад, производство газохола)

Эта группировка также включает:

получение сжиженных газов при очистке нефти

19.3 Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей
19.31 Агломерация антрацита
19.32 Агломерация угля
19.33 Агломерация бурого угля (лигнита)
19.34 Производство термоуглей
19.34.1 Производство термоуглей из антрацита
19.34.2 Производство термоуглей из бурого угля (лигнита)
19.34.3 Производство термоуглей из угля за исключением антрацитов, лигнитов и угля каменного коксующегося

 

 

20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Ця група включає:

преобразование органического и неорганического сырья посредством химических процессов в химические продукты. Различается производство основных химических веществ, составляющих первую подгруппу, и производство промежуточных и конечных продуктов, получаемых при переработке основных химических продуктов, которое составляет остальные подгруппы

20.1 Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

Ця група включає:

производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, а также пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

20.11 Производство промышленных газов

Ця група включає:

производство сжиженных и сжатых неорганических газов для промышленных или медицинских целей: элементные газы, жидкий или сжатый воздух, холодильные агенты, смешанные промышленные газы, неорганические кислородные соединения, наприклад, диоксид углерода, инертные газы

Эта группировка не включает:

производство метана, этана, бутана или пропана, см. 06.20;

производство топливных газов, таких как этан, бутан или пропан при переработке нефти, см. 19.20;

производство искусственного горючего газа из угля и отходов и т.д., см. 35.21

20.12 Производство красителей и пигментов

Ця група включає:

производство красителей и пигментов из исходного вещества в виде гранул или в виде концентрата

Эта группировка также включает:

производство флуоресцентных веществ и люминофоров

20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ

Ця група включає:

производство химических веществ с использованием основных процессов

Результатом этих процессов являются отдельные химические элементы или определенные химические соединения

Эта группировка также включает:

производство химических элементов (кроме промышленных газов и основных сплавов);

производство неорганических кислот (кроме азотной кислоты);

производство щелочей, щелоков и прочих неорганических соединений (кроме аммиака);

производство прочих неорганических соединений;

обжиг железного колчедана;

производство дистиллированной воды

Эта группировка также включает:

обогащение урановых и ториевых руд

20.14 Производство прочих основных органических химических веществ

Ця група включає:

производство химических веществ при помощи основных процессов (таких как тепловой крекинг и дистилляция)

Результатом таких процессов обычно являются отдельные химические элементы или отдельные сложные химические соединения

Ця група включає:

производство основных органических химических соединений: ациклические углеводороды, насыщаемые и ненасыщаемые, циклические углеводороды, насыщаемые и ненасыщаемые; ациклические и циклические спирты, моно- и поликарбоновые кислоты, в том числе уксусная кислота, прочие кислородные соединения, включая альдегиды, кетоны, хиноны и соединения с двумя и более кислородосодержащими группами, синтетический глицерин, органические соединения с азотосодержащими функциональными группами, в том числе амины, брожение сахарного тростника, зерна и т.п. для производства спиртов и сложных эфиров;

производство прочих органических соединений, в том числе продуктов, получаемых путем перегонки древесины;

производство синтетических ароматических веществ;

перегонку каменноугольного дегтя

Эта группировка не включает:

производство пластмасс в первичных формах, см. 20.16;

производство синтетического каучука в первичных формах, см. 20.17;

производство глицерина, см. 20.41;

производство эфирных масел, см. 20.53;

производство салициловых и О-ацетилсалициловых кислот, см. 21.10

20.14.1 Производство углеводородов и их производных
20.14.2 Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов
20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных
20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами
20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений
20.14.6 Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих органических соединений
20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
20.15 Производство удобрений и азотных соединений

Ця група включає:

производство удобрений: чистых или смешанных азотных, фосфорных или калийных удобрений, мочевины, неочищенных природных фосфатов и неочищенных природных калийных солей;

производство азотосодержащих продуктов: азотной кислоты, аммиака, хлорида аммония, карбоната аммония, нитритов и нитратов калия

Эта группировка также включает:

производство глины с торфом в качестве основного компонента;

производство глиняных смесей с землей, песком и минералами

20.15.1 Производство азотных кислот, сульфоазотных кислот, аммиака
20.15.2 Производство хлорида аммония, нитритов
20.15.3 Производство азотных минеральных или химических удобрений
20.15.4 Производство фосфорных минеральных или химических удобрений
20.15.5 Производство калийных минеральных или химических удобрений
20.15.6 Производство нитрата натрия
20.15.7 Производство удобрений, які не включені до інших угруповань
20.15.8 Производство удобрений животного или растительного происхождения
20.16 Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

Ця група включає:

производство смол, пластмасс и термопластических эластомеров, смешивание смол, а также производство синтетических смол

Эта группировка также включает:

производство пластмасс в первичных формах: полимеров, включая полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, полиакрилаты и т.п.; полиамидов; фенольных и эпоксидных смол и полиуретанов; алкидных и прочих сложных полиэфирных смол и простых полиэфиров; силикона; ионообменных смол на основе полимеров

Эта группировка также включает:

производство целлюлозы и ее химических производных

Эта группировка не включает:

производство искусственных и синтетических волокон, нитей и пряжи, см. 20.60;

механическую разрезку пластмасс, см. 38.32

20.17 Производство синтетического каучука в первичных формах

Ця група включає:

производство синтетического каучука в первичных формах: синтетического каучука и фактиса;

производство смесей синтетического и натурального каучуков или каучукоподобных смол (наприклад, балаты)

20.2 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
20.20 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

Ця група включає:

производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, акарицидов, биоцидов;

производство средств против прорастания и регуляторов роста растений;

производство дезинфицирующих средств (не только для использования в сельском хозяйстве);

производство прочих агрохимических продуктов и т.п.

Эта группировка не включает:

производство удобрений и азотных соединений, см. 20.15

20.3 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
20.30 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

Ця група включає:

производство красок, эмалей и лаков;

производство готовых пигментов и красителей, глушителей и красок;

производство стекловидных эмалей и глазури, а также ангобов и подобных веществ;

производство мастики;

производство замазок и неогнеупорных шпатлевок и грунтовок;

производство сложных органических растворителей и разбавителей;

производство готовых составов для удаления лаков и красок;

производство полиграфической краски

Эта группировка не включает:

производство наполнительных красителей и пигментов, см. 20.12;

производство чернил и туши, см. 20.59

20.30.1 Производство красок и лаков на основе полимеров
20.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок
20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

Ця група включає:

производство органических поверхностно-активных средств;

производство бумаги, ваты, войлока и т.п., пропитанных моющими средствами;

производство глицерина;

производство мыла, кроме косметического;

производство поверхностно-активных средств: стиральных порошков в сухой и жидкой форме, а также чистящих средств, средств для мытья посуды, средств для смягчения изделий из тканей;

производство чистящих и полирующих средств: средств для ароматизации и дезодорирования воздуха в помещениях, искусственных и готовых восков, чистящих и полирующих средств для изделий из кожи, чистящих и полирующих средств для изделий из дерева, чистящих средств для машин, стекол и металла, чистящих паст и порошков, включая бумагу, вату и т.п., имеющих их в своем составе

Эта группировка не включает:

производство отдельных сложных химических веществ, см. 20.13, 20.14;

производство глицерина, синтезированного на нефтяных продуктах, см. 20.14;

производство косметического мыла, см. 20.42

20.41.1 Производство глицерина
20.41.2 Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла
20.41.3 Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств
20.41.4 Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков
20.42 Производство парфюмерных и косметических средств

Ця група включає:

производство парфюмерных и косметических средств: духов и туалетной воды, косметических препаратов и декоративной косметики, средств для загара и после загара, средств для маникюра и педикюра, шампуней, лаков для волос, средств для завивки и выпрямления волос, зубных паст и средств гигиены полости рта, включая фиксаторы для зубных протезов, средств для бритья, включая средства до и после бритья, дезодорантов и солей для ванн, средств для депиляции;

производство косметического мыла

Эта группировка не включает:

получение и очистку натуральных эфирных масел, см. 20.53

20.5 Производство прочих химических продуктов

Ця група включає:

производство взрывчатых веществ и пиротехнических материалов, клеев, эфирных масел и химических продуктов, які не включені до інших угруповань, например химического материала для фотографии (включая пленку и фоточувствительную бумагу), составных диагностических препаратов и т.п.

20.51 Производство взрывчатых веществ

Ця група включає:

производство взрывчатых порошков (порохов);

производство смесей для твердого ракетного топлива;

производство взрывчатых веществ и пиротехнических изделий, включая взрыватели, детонаторы, пиропатроны, сигнальные ракеты и т.п.

Эта группировка также включает:

производство спичек

20.52 Производство клеев

Ця група включає:

производство клеев и готовых клеящих составов, включая клеи и готовые клеящие составы на резиновой основе

Эта группировка не включает:

производство желатина и продукции на его основе, см. 20.59

20.53 Производство эфирных масел

Ця група включає:

производство экстрактов натуральных ароматических продуктов;

производство резиноидов;

производство смесей душистых веществ для изготовления духов и продуктов питания

Эта группировка не включает:

производство синтетических ароматических веществ, см. 20.14;

производство парфюмерных и косметических средств, см. 20.42

20.59 Производство прочих химических продуктов, які не включені до інших угруповань

Ця група включає:

производство фотопластинок, фотопленок, фоточувствительной бумаги и прочих светочувствительных материалов;

производство химических препаратов, используемых в фотографии;

производство желатина и его производных;

производство различных химических веществ: пептонов и прочих белковых соединений и их производных; химически измененных масел и жиров, средств для конечной обработки изделий из текстиля и кожи, порошков и паст для пайки и сварки, веществ для защиты металла от коррозии, готовых добавок к цементу, активированного угля, готовых смазочных масел, готовых катализаторов из каучука и прочих химических веществ для промышленного применения, детонаторов, антифризов; жидкостей для гидравлических передач, сложных диагностических и лабораторных реактивов

изготовление компонентов жидкого ракетного топлива

Эта группировка также включает:

производство чернил и туши

20.59.1 Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии
20.59.2 Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел
20.59.3 Производство чернил для письма и рисования
20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов
20.59.5 Производство прочих химических продуктов, які не включені до інших угруповань
20.59.6 Производство желатина и его производных
20.6 Производство химических волокон
20.60 Производство химических волокон

Ця група включає:

производство синтетических или искусственных ниток;

производство синтетических или искусственных штапельных волокон, не прошедших процессов кардочесания, гребнечесания или прочих процессов подготовки к прядению;

производство синтетической или искусственной пряжи, включая высокопрочную;

производство синтетических или искусственных мононитей или полос

Эта группировка не включает:

прядение синтетических или искусственных волокон, 13.10;

производство швейных ниток из синтетических и искусственных волокон, см. 13.10

20.60.1 Производство синтетических волокон
20.60.2 Производство искусственных волокон
21 Виробництво лікарських засобів і матеріалів, використовується в медичних цілях,
Ця група включає:

производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, використовується в медичних цілях,

Эта группировка также включает:

производство химических препаратов и веществ на основе трав, використовується в медичних цілях,

21.1 Производство фармацевтических субстанций
21.10 Производство фармацевтических субстанций

Ця група включає:

производство активных веществ, використовується в медичних цілях,, которые обладают фармакологическими свойствами для использования в производстве лекарственных препаратов: антибиотиков, основных необходимых витаминов, салициловых и О-ацетилсалициловых кислот и т.п.;

переработку крови

Эта группировка также включает:

производство химически чистых сахаров;

переработку желез и производство экстрактов из желез и т.д.

21.2 Производство лекарственных препаратов и материалов, використовується в медичних цілях,
21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, використовується в медичних цілях,

Ця група включає:

производство лекарственных препаратов: иммунные сыворотки и другие фракции крови; вакцины; различные лекарства, в том числе гомеопатические препараты;

производство химических противозачаточных препаратов для наружного применения и гормональных противозачаточных лекарств;

производство диагностических реагентов, використовується в медичних цілях,, включая реагенты для тестов на определение беременности;

производство радиоактивных диагностических веществ, використовується в медичних цілях,;

производство биофармацевтических препаратов

Эта группировка также включает:

производство специально пропитанного материала, применяемого в медицинских целях: ваты, марли, бинтов, материала для перевязок и т.п.;

подготовку растительных продуктов (толчение, Сортування, Дроблення) для использования в фармацевтике

21.20.1 Производство лекарственных препаратов
21.20.2 Производство материалов, використовується в медичних цілях,
22 Виробництво гумових і пластмасових виробів
Ця група включає:

производство резиновых и пластмассовых изделий

Эта группировка характеризуется использованием необработанных материалов в производственном процессе.

Однако это не значит, что производство всех сделанных из этих материалов изделий систематизировано в этой группировке

22.1 Производство резиновых изделий

Ця група включає:

производство резиновых изделий

22.11 Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

Ця група включає:

производство изделий из резины для транспортных средств, авиации, игрушек, мебели и для прочих целей: пневматических шин, цельных резиновых шин или шин с прорезиненным ободом;

производство резиновых камер для шин;

производство взаимозаменяемых протекторов и клапанов, ободных лент, заготовок для восстановления резиновых шин;

восстановление протектора и капитальный ремонт шин

Эта группировка не включает:

производство резиновых материалов для ремонта шин, см. 22.19;

ремонт резиновых камер, их монтаж и замену, см. 45.20

22.19 Производство прочих резиновых изделий

Ця група включає:

производство прочих изделий из натуральной и синтетической резины, невулканизированной, вулканизированной или резины повышенной прочности: резиновых печатных форм, аркушів, прокладок, стержней, фигур, выстроганных по контуру; камер, труб и шлангов; прорезиненных ленточных транспортеров, приводных ремней или материалов для изготовления приводных ремней; гигиенических изделий: средств индивидуальной защиты, сосок, грелок; предметов одежды из пластмасс, не сшитых, а склеенных; резиновых подошв и прочих частей обуви; резиновых лент и жгутов; прорезиненной пряжи и материи; резиновых ободов и покрытий, уплотнений; надувных резиновых матрацев; надувных шаров;

производство резиновых щеток для волос;

производство резиновых труб;

производство расчесок для волос, шпилек, бигуди и т.п. из твердой резины

Эта группировка также включает:

производство резиновых материалов для ремонта;

производство тканей, пропитанных, покрытых, прослоенных резиной, где резина является главной составной частью;

производство резиновых водяных матрацев;

производство резиновых гидрокостюмов и костюмов для подводного погружения;

производство резиновых изделий для сексуальных нужд

22.19.1 Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или полос (лент)
22.19.2 Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, аркушів, полос, прутков и профилей
22.19.3 Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины
22.19.4 Производство конвейерных лент и приводных ремней, бельтинга из вулканизированной резины
22.19.5 Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордных тканей
22.19.6 Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины
22.19.7 Производство изделий из вулканизированной резины, які не включені до інших угруповань

Эта группировка также включает:

производство эбонита и изделий из него

22.2 Производство изделий из пластмасс

Ця група включає:

производство новых или переработку уже использованных пластмассовых изделий в субпродукты или готовые продукты с использованием таких процессов как формовка под прессом, штамповка, выдувание и литье

В результате производственного процесса можно произвести широкий ассортимент многообразных изделий

22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

Ця група включає:

производство полуфабрикатов из пластмасс, таких як: пластмассовые плиты, полосы, блоки, пленки, фольга, листы (включая самоклеящиеся);

производство готовых изделий из пластмасс: пластмассовых труб, рукавов и шлангов, приспособлений для шлангов и рукавов, целлофановой пленки или листа

Эта группировка не включает:

производство пластмасс в первичных формах, см. 20.16;

производство изделий из синтетической и натуральной резины, см. 22.1

22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

Ця група включає:

производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров: пластмассовых мешков, пакетов-сумок, футляров, ящиков, коробок, баллонов, бутылок и т.п.

Эта группировка не включает:

производство чемоданов и сумок, см. 15.12

22.23 Виробництво пластмасових виробів, используемых в строительстве

Ця група включає:

производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве: пластмассовых дверей, вікон, рам, ставен, жалюзи, плинтусов, баков, резервуаров, пластмассовых покрытий для облицовки стен и потолков, в рулонах или в форме плиток и т.п., пластмассовых санитарно-технических изделий: пластмассовых ванн, душей, раковин, унитазов, смывных бочков и т.п.;

производство эластичных напольных покрытий, таких как винил, линолеум и т.д.;

производство искусственного камня (наприклад, обработанного мрамора)

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий

Ця група включає:

производство пластмассовых столовых и кухонных изделий и туалетных принадлежностей;

производство различных пластмассовых изделий: пластмассовых головных уборов, изолирующей арматуры, деталей осветительной арматуры, канцелярских и школьных принадлежностей, предметов одежды (склеенных, не сшитых), фурнитуры для мебели, самоклеящейся пленки, статуэток, конвейерных лент и приводных ремней, клейкой ленты, обувных колодок, пластмассовых сигар и мундштуков, расчесок, бигуди, пластмассовых сувениров и т.д.

Эта группировка не включает:

производство пластмассовых дорожных изделий, см. 15.12;

производство обуви из пластмасс, см. 15.20;

производство мебели из пластмасс, см. 31.01, 31.02, 31.09;

производство необтянутых матрасов из пенопласта, см. 31.03;

производство спортивного инвентаря из пластмасс, см. 32.30;

производство игр и игрушек из пластмасс, см. 32.40;

производство стоматологических инструментов и принадлежностей, производство инструментов и принадлежностей, використовується в медичних цілях,, см. 32.50;

производство пластиковых офтальмологических принадлежностей, см. 32.50;

производство пластмассовых защитных касок и прочих защитных изделий, см. 32.99

22.29.1 Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс
22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс, які не включені до інших угруповань
22.29.9 Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий
23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Ця група включає:

производственную деятельность, относящуюся к производству изделий на минеральной основе

Ця група включає:

производство стекла и изделий из стекла (наприклад, листового стекла, полого стекла, стекловолокна и др.), керамических изделий, напольных покрытий, кафеля, черепицы, цемента и штукатурки и т.д.

Эта группировка также включает:

производство отделочного камня и прочей минеральной продукции

23.1 Производство стекла и изделий из стекла

Ця група включає:

производство всех видов стекла, изготовленных различными способами, и изделия из стекла

23.11 Производство листового стекла

Ця група включає:

производство листового стекла, включая армированное, окрашенное и матовое листовое стекло

23.11.1 Производство необработанного листового стекла
23.11.2 Производство листового армированного стекла
23.11.3 Производство листового окрашенного стекла
23.11.4 Производство листового матового стекла
23.12 Формирование и обработка листового стекла

Ця група включає:

производство многослойного и закаленного стекла;

производство стеклянных зеркал;

производство многослойных изолирующих изделий из стекла

23.12.1 Производство многослойного и закаленного стекла
23.12.2 Производство стеклянных зеркал
23.12.3 Производство многослойных изолирующих изделий из стекла
23.13 Производство полых стеклянных изделий

Ця група включає:

производство бутылок и прочих емкостей из стекла или хрусталя;

производство стаканов, фужеров, рюмок, бокалов, чашек и прочих бытовых изделий из стекла или хрусталя

Эта группировка не включает:

производство стеклянных игрушек, см. 32.40

23.13.1 Производство бутылок и прочих емкостей из стекла или хрусталя
23.13.2 Производство стаканов и прочих сосудов для питья из стекла или хрусталя
23.13.3 Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя
23.13.4 Производство туалетных и канцелярских принадлежностей из стекла или хрусталя
23.13.5 Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя
23.13.6 Производство стеклянных колб для вакуумных сосудов
23.14 Производство стекловолокна

Ця група включає:

производство стекловолокна, в том числе стекловаты, и нетканых материалов из него

Эта группировка не включает:

производство тканых материалов из стекловолокна, см. 13.20;

производство волоконно-оптических кабелей для передачи данных или передачи изображений, см. 27.31

23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

Ця група включає:

производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла;

производство стекол для часов или очков, оптического стекла или оптических элементов, не подвергнутых оптической обработке;

производство стеклянных деталей для изготовления бижутерии;

производство электрических изоляторов из стекла;

производство стеклянных оболочек для ламп и плафонов;

производство стеклянных статуэток;

производство блоков из стекла для мощения (бруса и брусчатки);

производство стекла в виде прутков и труб;

производство изделий из многослойного и закаленного стекла

Эта группировка не включает:

производство оптических элементов из стекла с оптической обработкой, см. 26.70;

производство шприцев и прочего лабораторного оборудования, використовується в медичних цілях,, см. 32.50

23.19.1 Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок
23.19.2 Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах
23.19.3 Производство стеклянных колб для электрических ламп, электронно-лучевых приборов или аналогичных изделий
23.19.4 Производство стекол для часов или очков, не подвергнутых оптической обработке
23.19.5 Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла
23.19.6 Производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий
23.19.7 Производство электрических изоляторов из стекла
23.19.9 Производство прочих изделий из стекла, які не включені до інших угруповань
23.2 Производство огнеупорных изделий
23.20 Производство огнеупорных изделий

Ця група включає:

производство огнеупорных строительных растворов, цементов, бетонов и т.п.;

производство огнеупорных керамических товаров: огнеупорных керамических изделий из силикатной муки, огнеупорных кирпичей, блоков и плиток, реторт, тиглей, муфелей, форсунок, труб, трубок, изложниц и т.п.;

производство огнеупорных изделий, содержащих магнезит, доломит и хромит

23.20.1 Производство огнеупорных кирпичей, блоков, плиток
23.20.2 Производство огнеупорных цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов
23.20.3 Производство безобжиговых огнеупорных изделий
23.20.9 Производство прочих огнеупорных керамических изделий
23.3 Производство строительных керамических материалов
23.31 Производство керамических плит и плиток

Ця група включає:

производство неогнеупорной керамической плитки для внутренней и внешней облицовки стен и фасадов зданий, мозаичной плитки и т.п.;

производство неогнеупорных керамических плит и блоков для мощения

Эта группировка не включает:

производство искусственного камня, см. 23.61;

производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20;

производство керамического кирпича, напольных покрытий и кровельных материалов, см. 23.32

23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

Ця група включає:

производство неогнеупорных строительных материалов из глины: керамического кирпича, кровельной черепицы, дефлекторов, труб, трубопроводов;

производство блоков для пола из обожженной глины

Эта группировка не включает:

производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20;

производство нестроительных неогнеупорных керамических изделий, см. 23.4

23.4 Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
23.41 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий

Ця група включає:

производство столовой керамической посуды и прочих хозяйственных и туалетных керамических принадлежностей,

производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий

Эта группировка не включает:

производство бижутерии, см. 32.13;

производство керамических игрушек, см. 32.40

23.41.1 Производство столовой и кухонной керамической посуды
23.41.2 Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических принадлежностей
23.41.3 Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий
23.42 Производство керамических санитарно-технических изделий

Ця група включає:

производство керамических санитарно-технических изделий, таких как раковины, ванни, биде, сливные бачки;

производство прочих керамических изделий

Эта группировка не включает:

производство огнеупорной керамики, см. 23.20;

производство керамических строительных материалов, см. 23.3

23.43 Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры

Ця група включає:

производство электрических изоляторов и изолирующей арматуры из керамики

Эта группировка не включает:

производство огнеупорной керамики, см. 23.20

23.44 Производство прочих технических керамических изделий

Ця група включає:

производство керамических и ферритовых магнитов;

производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения

Эта группировка не включает:

производство искусственного камня, см. 23.61;

производство огнеупорных керамических изделий, см. 23.20;

производство керамических строительных материалов, см. 23.3

23.44.1