Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Об'єднання власних капіталів засновників дозволяє створити підприємства, почати комерційну діяльність і забезпечити мінімальний рівень відповідальності по кредитах. Подальше розширення бізнесу і фінансування перспективних проектів зажадає додаткових вливань. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства можна використовувати, як один із способів отримання коштів.

Законні підстави зміни КК

Компанії рідко зберігають свій статутний фонд в незмінному стані. В ринкових умовах органи управління підприємства використовують підвищення або зменшення обсягу КК в якості фінансового інструменту. Дозвіл на його використанні дають власники підприємства. Наглядова рада вносить проект на розгляд. Порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства закріплений ст.28 ФЗ № 208-ФЗ. А його імплементація регламентується статутом.

Цілі збільшення статутного фонду

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства Всі управлінські рішення в бізнесі спрямовані на виконання єдиної стратегічної задачі - забезпечення прибутковості компанії. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства періодично використовується для ефективного управління підприємством. цілі збільшення:

 • виконання умов щодо розміру КК (як забезпечення по кредитах);
 • відповідність умовам отримання ліцензій на деякі види діяльності;
 • поповнення оборотних коштів в умовах швидкого зростання виробництва, розгортання нових напрямків;
 • акумулювання ресурсів для фінансування інноваційних проектів (при витрачанні КК на споживчі потреби);
 • при інтенсивній емісії облігацій з метою укладення угод про позики.

Способи поповнення КК

Доступні джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства в разі реалізації його за рахунок підняття номіналу акцій:

 • нерозподілений прибуток минулих періодів;
 • емісійна прибуток від продажу акцій;
 • різниця у вартості ОС до і після переоцінки;
 • невитрачені кошти з фондів підприємства;
 • відстрочка виплати дивідендів з метою спрямування грошей в статутний фонд.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства можна здійснити за рахунок додаткового капіталу. джерела наповнення:

 • дохід від переоцінки ОС;
 • дисконт від продажу цінних паперів;
 • кошти з інших джерел подібного походження.

Підстави для зміни статутного фонду

Закон обмежує коло осіб, уповноважених приймати рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Він включає власників компанії і наглядову раду. Їх повноваження необхідно прописати в статуті. Збори приймають резолюцію більшістю голосів. Аналогічний порядок застосовується, коли обсяг КК нарощується за рахунок коштів від продажу акцій (додаткова емісія).

Якщо зміна КК вирішено проводити переоцінкою акцій з підвищенням вартості, то рада директорів не уповноважений приймати подібні рішення.

Послідовність збільшення СК

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства можна проводити одним з двох способів - переоцінка акцій в сторону підвищення номіналу або додаткова емісія. Покрокова інструкція:

 1. ухвалення резолюції (збори власників).
 2. Рада директорів розглядає і затверджує емісію (дається 6 місяців).
 3. Затвердження реєстратором додаткового випуску (дається 3 місяці).
 4. Висновок акцій на ринок для продажу.
 5. Підведення підсумків, побудова звітів, проведення реєстрації.
 6. коригування статуту.

Обмеження на зміну статутного фонду

Обмеження на зміну статутного фондуНе допускається проводити збільшення статутного капіталу акціонерного товариства в наступних випадках:

 • підприємство має збитки;
 • наявні ознаки неспроможності;
 • не виконані нормативи по формуванню КК;
 • в повному обсязі завершено попередня емісія;
 • обсяг коштів на поповнення КК не відповідає вимозі - не перевищувати різницю активів і капіталу);
 • активи компанії знаходяться в незадовільному стані.

Випуск цінних паперів

Закон допускає кілька способів збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Якщо статут містить положення про додаткову емісію і власники затвердили її обсяг, то для розміщення доступні:

 • продаж простих акцій (відкрита форма підписки);
 • оголошення підписки на акції тільки для акціонерів.

При виборі першого варіанту обсяг нового випуску повинен на 1/4 перевищувати кількість випущених на момент оголошення підписки акцій.

Власники «голосуючих» акцій приймають резолюцію на загальних зборах. Вона повинна зібрати мінімум ¾ голосів «За». Якщо використовується переоцінка акцій з підвищенням номіналу, то доступні варіанти:

 • розміщення простих акцій компанії (відкрита форма підписки);
 • поширення привілейованих акцій (відкрита форма підписки);
 • продаж забезпечених активами підприємства акцій.

Внесення коригувань до статуту

Внесення коригувань до статутуНа протязі 90 днів слід перереєструвати статут підприємства. Термін обчислюється від дати прийняття резолюції про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Поширення акцій можна починати тільки після закінчення процесу.

По завершенні розміщення компанія складає підсумковий звіт про продажі, який також необхідно зареєструвати.

Реєстратор вносить необхідні корективи в базу даних на підставі наданих документів - форма Р13001, протокол зборів і звіт про продажі з відміткою, про реєстрацію. Перелік документів та зразок заповнення форми Р13001 можна знайти на профільних ресурсах.

Облік змін величини КК

оподаткування операцій, пов'язаних зі зміною статутного фонду здійснюється шляхом оплати прибуткового податку акціонерами. Обов'язок по оплаті ПДФО виникає у разі збільшення СК шляхом капіталізації прибутку попередніх років (Лист Мінфіну від 17.09.2012 № 03-04-06/4-281). Сума податку нараховується з дисконту від конвертації (нова ціна акцій мінус стара).

Бухгалтерські проводки повинні відображати обраний спосіб збільшення статутного фонду - за рахунок випуску акцій або підвищення їх вартості.

сподобалася стаття? Тут можна поділитися з друзями в соц. мережах і оцінити цей запис “Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства”:

Оцініть запис:
Завантаження ...
Меню