Особливості ведення КУДіР для ІП

Особливості ведення КУДіР для ІП

У деяких випадках законодавство передбачає, що підприємець повинен платити податки, виходячи з отриманого ним доходу. Для того щоб отримати підсумкову цифру необхідно фіксувати відбулися фінансові операції, результатом яких стало отримання доходу. Для цього використовується Книга обліку доходів і витрат – KUDiR.

Обов'язок ведення обліку

KUDiRзвичайно, якщо вести повноцінний бухгалтерський облік, підрахувати потрібні суми неважко. Однак для деяких категорій підприємців в цьому питанні зроблено виняток. Їм дозволено обходитися без бухгалтерського обліку, наскільки це можливо.

Повністю відмовитися від нього не вийде навіть при спрощеному оподаткуванні. Зокрема, ССО може застосовуватися тільки за умови того, що дохід не перевищить певний, заздалегідь задану межу. Для цього потрібно вести облік кожного проданого товару і наданої послуги. У таких випадках застосовують Книгу обліку доходів і витрат.

Як влаштована КУДіР

Книгу необхідно прошити, пронумерувати аркуші. Нитку необхідно закріпити. Для цього її підклеюють листком паперу на канцелярському клеї. На папері ставиться підпис підприємця. Якщо в діяльності використовується друк, її також тут повинні поставити. При цьому допускається вести КУДіР електронно.

Як вести книгу обліку? Перша сторінка є титульною. Тут вказуються такі дані:

 1. Записуються реквізити підприємця або організації.
 2. Фіксується початкова дата, з якої вносяться записи в дану книгу.
 3. Важливо відзначити об'єкт оподаткування. В одних випадках це – доходи мінус витрати, в інших - тільки доходи.

На кожній сторінці для ІП на ССО повинна бути таблиця, в яку входять графи:

 1. Номер записи по порядку.
 2. Номер і дата документа, дані про який вносяться в книгу.
 3. Коротко розкривається зміст і склад господарської операції.
 4. Вказується величина отриманого доходу.
 5. Фіксується сума вироблених витрат.

У документ вносять інформацію про отримання доходу на підставі наступних прибуткових документів:

 1. Дані про платіжні доручення. Мова йде про безготівкові грошах, які були сплачені підприємцю або перераховані їм при покупці робіт або послуг.
 2. У КУДіР фіксуються накладні.
 3. Відображаються виписки з банку.
 4. Повинні бути враховані прибуткові та видаткові касові ордери.
 5. В обов'язковому порядку враховуються чеки.
 6. Фіксується виплата зарплати.

Обов'язок ведення облікової книги

Якщо підприємець з якоїсь причини відмовиться вести КУДіР, то йому буде виписаний штраф. Для індивідуальних підприємців в 2018 році його величина становить 200 рублів. Для організацій він може досягати 10000 рублів.

Згідно із законом обов'язок використовувати таку книгу покладено на індивідуальних підприємців, перейшли на спрощену систему оподаткування, працюючих на патенті, а також тих, хто працює на ЕСХН. Якщо є намір використовувати КУДір, ОСНО також дає для ІП таку можливість. Юридичні особи, які використовують спрощену систему оподаткування також зобов'язані застосовувати КУДіР.

Хоча Книгу нумерується і прошивається, реєструвати її в податковій інспекції не потрібно. Це правило діє з 2013 року.

Немає необхідності в деяких випадках використовувати КУДіР, ЕНВД є одним з таких прикладів.

особливості заповнення

хоча, на перший погляд, все виглядає відносно просто, проте при заповненні потрібно врахувати кілька суттєвих моментів.

Важливим є правильний вибір моменту внесення запису. Для заповнення КУДіР 2018 рік не приніс жодних нововведень. наприклад, при продажу в магазині передача товару та отримання плати за нього відбуваються практично одночасно. Якщо потрібно оплатити оренду за приміщення, ситуація ускладнюється. Нарахування зазвичай роблять в останній день місяця, оплата може відбуватися раніше або пізніше.

У книгу записи про доходи вносяться на основі касового методу, по моменту оплати. При цьому неважливо, коли саме відвантажено товар, фактично виконана послуга.

Коли фіксуються в КУДіР витрати, застосовується інший спосіб. Тут запис заноситься після виконання оплати, після отримання товару або послуги. При заповненні застосовується час останнього з цих двох подій.

Кожна внесена в КУДіР рядок повинна бути підкріплена підтверджуючими документами.

У книзі є ще кілька розділів. Один з них призначений для обліку придбаних основних засобів, нематеріальних активів. Інший призначений для тих, хто враховує доходи мінус витрати. Тут враховуються збитки, що відносяться до більш ранніх періодів часу. Є також четвертий розділ, куди ті, хто враховує тільки доходи, заноситься інформація з виплат до соціальних фондів. Передбачені також п'ятий і шостий розділи.

Завантажити бланк і вивчити зразок заповнення можна на спеціалізованих сайтах.

Загальні правила ведення КУДіР

Вносити записи необхідно в міру надходження відповідних документів. Доходи фіксуються при надходженні грошей.

Ведення книги можна здійснювати одним з двох способів:

 1. Пронумерувати і зшити листи зошити, потім у міру необхідності вносити записи про доходи, витратах.
 2. Можна застосовувати комп'ютерний спосіб заповнення. При цьому дані фіксуються шляхом їх внесення до електронного документ. Після закінчення календарного року всі сторінки роздруковуються, потім зшиваються. Це можна зробити онлайн.

Після закриття року зберігати КУДіР необхідно не менше чотирьох років. важливо, що відсутність діяльності не може вважатися підставою для припинення ведення Книги.

Чи треба роздруковувати порожні розділи? Це потрібно зробити, Щоб показати, що вони порожні.

Якщо при внесенні записів знайдені помилки, то їх можна виправити наступним чином:

 1. Якщо мова йде про заповнення електронного документа, безпосередньо записуються правильні дані.
 2. Якщо звітність ведеться на папері, необхідно закреслити неправильний запис горизонтальною лінією. Зробити це необхідно таким чином, щоб закреслене можна було прочитати. Зверху над рядком записується правильна інформація. Виправлення засвідчується підписом керівника. Якщо на підприємстві використовується друк, вона також повинна бути поставлена ​​на місці виправлення в КУДіР.

При подачі даних буде розрахований податок, який необхідно заплатити. Якщо вихідна інформація невірна, і податок вийшов менше, то штраф дорівнює 20% від несплаченої суми податку. Якщо можна довести, що спотворення даних відбулося зумисне, то штраф збільшується в два рази і складе 40%.

Можлива ситуація, коли дані вказані з помилками, але підприємець добровільно вирішив сплатити більше. Якщо не відбулося недоплати, незалежно від помилок в даних штраф нараховуватися не повинен.

Заповнення КУДіР повинно бути обгрунтовано відповідними документами. Це особливо важливо при розгляді витрат.

Ще кілька правил:

 1. Записи завжди ведуться тільки російською мовою.
 2. цифри, які вносяться в книги, повинні ставитися до відповідного виду діяльності. Зайві дані в книгу не заносяться.
 3. Записи вносяться на підставі первинних документів.
 4. Акуратно вказується хронологія фіксуються дій, які відображені в КУДіР для ІП.

Кожна окрема одиниця інформації, кожна запис повинна бути вписана в окремий рядок. суми, зазначені в книзі, повинні бути записані в рублях і копійках.

Ведення книги при ОСНО для ІП має відповідати іншим бухгалтерськими даними.

Основні розділи КУДіР

Як заповнювати КУДіР покроково?

Перша сторінка влаштована просто. Тут вказується найменування виду звітності, а також документ, який є підставою для використання Книги в господарській діяльності. інформації, яку вміщує в себе титульний лист, трохи.

На другій сторінці відображаються відомості про індивідуальний підприємця:

 1. Особисті дані: прізвище, ім'я, батькові, індивідуальний податковий номер.
 2. Місце реєстрації підприємця, номер свідоцтва про підприємницьку діяльність.
 3. Допустимі види діяльності для ІП, які він зареєстрував.
 4. Якщо для роботи потрібна ліцензія, то сюди заносяться основні дані про неї.
 5. перелік рахунків, які використовуються для підприємницької діяльності.
 6. Якщо є касові апарати, дані про них також необхідно відображати в КУДіР.
 7. Адреса, телефон та інші контактні дані.

Третя сторінка представляє собою практично зміст. У книгу входять шість різних таблиць. це – розділи КУДіР:

 1. Перша розбита на тринадцять складових частин У ній передбачена можливість детально зафіксувати отримані доходи і понесені витрати.
 2. Друга складається з двох таблиць. У ній ведеться облік амортизації основних засобів.
 3. наступний, третій розділ відноситься до обліку амортизації малоцінних предметів, а також швидкозношуваних.
 4. Четверта частина складається з двох таблиць і присвячена питанням амортизації нематеріальних активів.
 5. У п'ятому розділі враховані доходи, виплачені працівникам, а також податки і відрахування, з ними пов'язані, тобто. тут фіксується в КУДіР зарплата.
 6. Шоста таблиця розділена на три частини. Це підсумковий розділ. Тут розглянуті остаточні цифри, на підставі яких відбувається розрахунок податків.

Звітність при ССО і на патенті

У першому розділі вносять інформацію по виконаним господарським операціям. Рекомендується в відповідну графу заносити не тільки номер і дату документа, а також його назву. Якщо діяльність протягом звітного періоду не велася, необхідно заповнити нульову КУДіР для ІП на ССО. У цьому випадку проводиться тільки заповнення титульної сторінки. Решта залишаються незаповненими.

Якщо книгу оформляють спрощенці, використовують систему «доходи 6%», то рекомендується отримані кошти відображати в четвертій графі. У тому випадку, якщо внесена зайва сума, був проведений повернення, цифру записують також у четвертій графі, але з мінусом. При даній системі обліку вносяться тільки дані по доходах. Витрати не будуть цікавити податкову службу.

Якщо використовується система «ССО доходи мінус витрати», то заповнення відбувається звичайним чином. При цьому до витрат суму вписують при отриманні доходу у вигляді оплати.

Наведемо зразок заповнення КУДіР. Припустимо, були куплені товари для перепродажу. У певний момент вони були продані, і за них отримані гроші. За таких обставин має бути зафіксований прибуток, а в наступному записі потрібно вказати інформацію про закупівлю проданих недавно товарів.

Організації на ССО не тільки ведуть КУДіР. Вони також зобов'язані вести бухгалтерський облік.

Згідно із законом індивідуальний підприємець в ситуації, що розглядається без працівників має право не вести ніякої бухгалтерії. З іншого боку, дозвіл не означає, що він не може робити це за своїм рішенням. Наявність бухгалтерського обліку на фірмі дозволить збільшити бізнес-потенціал підприємця.

Але якщо працюють наймані працівники ситуація змінюється. Існує список звітності, яку він повинен надавати в зв'язку з зазначеною обставиною. У будь-якому випадку існує обов'язок подавати в податкову службу декларацію з податку, який сплачується у зв'язку із застосуванням ССО. При наявності працівників він зобов'язаний здавати ряд додаткових форм звітності:

 1. Розрахунок страхових внесків.
 2. Дані про те, яка середньооблікова чисельність працівників за попередній звітний рік.
 3. Надаються довідки про те, які доходи були отримані фізичними особами – працівниками.
 4. Розрахунок сум, які підприємець сплатив в якості податкового агента.
 5. Звіт по застрахованим особам за формою СЗВ-М.
 6. Форма СЗВ-Стаж.
 7. До Пенсійного фонду здається персоніфікована звітність за працюючих співробітників.

Таким чином, при наявності співробітників обсяг звітності різко зростає.

Особливості звітності на патенті не передбачають звіту про проведені витратах. У книзі повинні фіксуватися тільки дані про отримані доходи. Справа в тому, що працювати на патенті дозволяється тільки в тому випадку, якщо загальна сума доходів за звітний період є меншою за конкретної величини. Для цього необхідний облік отриманих грошей. Якщо відповідний межа не перевищено, то прибутковий податок вже був сплачений при покупці патенту.

Ведення КУДіР вимагає до себе дуже уважного ставлення. Незважаючи на те що даний спосіб обліку вважається більш простим у порівнянні з бухгалтерським обліком, він має свої чітко встановлені правила. З іншого боку, якщо проводити заповнення регулярно і без затримок, на основі наявних первинних документів, дотримуючись відповідних вимог, займатися таким урахуванням буде неважко.

сподобалася стаття? Тут можна поділитися з друзями в соц. мережах і оцінити цей запис “Особливості ведення КУДіР для ІП”:

Оцініть запис:
Завантаження ...
Меню